Gå direkt till innehållet på sidan
Statens fastighetsverk

Våra fastigheter / sverige / Drottningholms slottspark/ Vattenparterren

Denna webbplats använder kakor (cookies)

Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) innebär att du som besöker en webbplats kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor. På sfv.se används kakor för att webbplatsen ska vara så informativ och användbar som möjligt. Du kan tacka nej till kakor. Det medför försämrad funktionalitet på vissa sidor, exempelvis i kartfunktioner och streamad film.

Vattenparterren

Fontänerna fungerade efter 300 år

Efter en muravsats bortom Broderiparterren, från slottet sett, följer Vattenparterren med tio vattenstrålar och buxbomsomgärdare gräsmattor. En kaskadanläggning bestående av sju vattenkaskader på var sida om mittgången bildar Vattenparterrens fond. Denna är en fri tolkning av de ursprungliga Tessinska kaskaderna, vilka revs i början av 1800-talet.

Det krävdes stora arrangemang för att få fram vatten till de storslagna fontäner som anlagts av Nicodemus Tessin d y på 1680-talet. År 1683 anlitades därför den franske fontänören Louis de Cussy.

Stora dammar anlades på Lovön, norr om trädgården. Den största kallades Rättardammen och blev odlad mark först 1877. Vattnet från dammarna transporterades i urholkade trästockar som kopplades samman och bands om med järnbeslag. Metall- och blyrör användes vid själva fontänerna.

Sträckan från dammanläggningen ner till slottsträdgården var omkring 1500 meter och fallhöjden 12,7 meter. Då vattnet släpptes på sprutade endast vissa fontäner. Kaskaderna, vattenfallen, fick man aldrig att fungera.

Från 1700-talet och fram till 1960 pågick ständiga arbeten med att försöka få igång fontänerna. Först den 16 juni 1961 kunde hela fontänanläggningen, för första gången i historien, fungera som en helhet. Med en modern pumpanläggning och moderna rörsystem lyckades man då genomföra det Tessin drömde om på 1600-talet.

Transparents

Fakta

  • Förvaltare: Rolf Karlsson, Statens fastighetsverk, tel 08 614 19 91, e-post rolf.karlsson@sfv.se
  • För mer information, kontakta Lena Löfgren-Uppsäll, slottsparkarkitekt, Statens fastighetsverk, tel 08 696 70 86, e-post lena.lofgren-uppsaell@sfv.se

Läs mer

SFV:s fastigheter

*För att läsa pdf-filer krävs Acrobat Reader. Hämta programvaran Acrobat Reader här.

Tillgänglighetscertifierad. Länk till Funka Nu:s webbplats med mer information om certifieringen, öppnas i nytt fönster. © Statens fastighetsverk | Postadress: Box 2263, 103 16 Stockholm | Besöksadress huvudkontor: Järntorget 84, Stockholm
Tfn: 08 696 70 00 (vxl) | E-post: sfv@sfv.se | Om webbplatsen