Årets finalister

Övergripande information för staden

Här hittar du de fem finalisterna i Årets Stockholmsbyggnad.

 

Sista dag att rösta är den 8 juni

Rösta på din favorit på något av följande sätt:
1. Via e-post (aretsstockholmsbyggnad@stockholm.se).
2. Sms:a ordet byggnadX  (byggnad1, byggnad2 osv.) till nummer 71501. (Sms:et är kostnadsfritt, du betalar bara din ordinarie sms-kostnad.)
3. Skicka ett brev till: SBK, Box 8314, 104 20 Stockholm.

 

De fem finalisterna

1 Nytt kontorshus: Pennfäktaren 11

Beskrivning

Nytt kontorshus: Pennfäktaren 11, Vasagatan 7, byggherre: Vasakronan, arkitekt: Reflex Arkitekter, fasadmaterial: glas och sträckmetall.

Urval ur projektets egen beskrivning:

Den ursprungliga fastigheten uppfördes 1977 med en exteriör av brunputsad fasad med bruna träfönster. Ett för den tiden modernt utseende som dock inte uppfyllde dagens högt ställda krav på arkitektur. Fastigheten har därför genomgått en totalrenovering både interiört och exteriört. Utgångspunkt för arbetet har varit ny modern gestaltning, ny teknik och miljömärkning av byggnad.

När huset nu står färdigt är det en helt ny byggnad, med upplyft gaturum och modern fasad med stora helglasade fönsterpartier. Den nya fasaden är klädd med våningshöga glaselement och ljusa perforerade stålskivor som silar ljuset in i byggnaden. Båda fasaderna (mot Vasagatan och mot Vasaplan) har fått nya större fönster som på utsidan försetts med ett solskydd av glas och sträckmetall. Fasaden mot gården har rustats upp med nya fönster och solskydd av fasta utanpåliggande glas.

Innergården har ställts i ordning med gröna ytor och miljöer för paus och vila.

Den nya helglasade fasaden som ger både huset och området ett arkitektoniskt lyft. Fasaden tar väl hand om både ljusinstrålning, överskottsvärme och gatubuller. Glasfasaden bidrar också till att ge kontoren ett fantastiskt dagsljusinsläpp långt in i huset. Dagtid upplevs byggnaden som varierad med blänkande glasskivor och ljusa sidenmatta fasadskivor. Kvällstid ändrar byggnaden karaktär.

Solavskärmningen är konstruerad för att minska värmestrålning och för att ge ett gott inomhusklimat. Solavskärmningen är inte ett bländskydd i sig utan måste kompletteras med exempelvis persienner och textilier. Kontoren har förberetts med skenor i taket för att underlätta enhetlig och estetisk upphängning.


Fasaderna mot gården har också byggts om. Gårdsfasaderna har fått nya fönster och screentrycka glas som solavskärmning. Glasens mönster som tagits fram av den välkände grafiske formgivaren Gabor Palotai.

Miljöcertifieringar på Vasagatan 7: Green Building, precertifierad - LEED

 Vasakronan AB/ Torbjörn Zettergren

Karta

Bilder

 

2 Ny förskola: Paletten

Beskrivning

Ny förskola: Paletten i kv Telefonfabriken, byggherre: Vasakronan, arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter, fasadmaterial: träpanel

Urval ur projektets egen beskrivning:

Vasakronan AB och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning inspirerades av tanken att gemensamt försöka få barns öppna sinnen och kreativa kraft att samverka, pedagogik, plats och byggnad. Förskolan Paletten illustrerar den klara korrelationen mellan arkitektur och pedagogik och genom dess intressanta rörelse, attraherar till fantasi och lekfullhet.

Detta är den första förskolan i landet som har byggts enbart utifrån barnens perspektiv och har nu åstadkommit en plats som lockar till spännande möten. Arkitektur och aktivitet är tätt sammankopplad med områdets starka design prägel och närhet till Konstfack, och är tydligt inspirerad av den italienska fysiologipedagogiken Reggio Emilia.

Stor omsorg har lagts i arbetet för hållbar miljö. Förskolan är byggd i naturvänliga material, och byggnadens form och bl.a. fasadpanelens starka uttryck, bidrar till reducering av direkt solenergi, och utgör en integrerad del av byggnadens inomhusmiljö och totala energianvändning. Förskolan har Green Building diplom.

Byggnadens form och skyddade lilla entrétorg skänker ett rofyllt välkomnande inför dagens spännande stund i byggnaden. Den rumsliga planeringen, genom dess varierande aktivitetsrum ger möjlighet att tillvarata de pedagogiska metoderna. Rummens varierande former och inspirerande kulörer skickar tydliga signaler till föräldrar och barn, att här händer något utöver det vanliga.

Omsorgen om varierande fönsterstorlekar och placering utifrån barnens perspektiv, ger utblicksmöjlighet mot alla väderstreck och närmiljöer, och bidrar till att invändigt minska kommunikationsytor. Utformningen hjälper till att stimulera pedagogerna till nya idéer.

Projektet har genomförts i samarbete mellan Vasakronan AB, hyresgästen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad, Tham & Videgård Arkitekter, Nyréns arkitektkontor och Projektbyrån AB, där arkitektur och pedagogik förenas på denna industrihistoriskt intressanta plats.
 
Vasakronan AB/ Renée Myrland

Karta

Bilder

 

3 Nytt bostadshus: Barnmorskan 2

Beskrivning

Nytt bostadshus: Barnmorskan 2, Enskede, byggherre: Arkitektmagasinet och Åke Sundvall Byggnads AB, arkitektkontor: Arkitektmagasinet, fasadmaterial: svarta fibercementskivor.

Urval ur projektets egen beskrivning:

Radhusen har formats i en samtida arkitektur utan direkt överensstämmelse med vare sig ”Käringstans” villabebyggelse eller Dalens variant på miljonprogramsarkitektur. Husen ska uppfattas som smarta, energieffektiva och underhållsfria stadsradhus för ”barnfamiljer utan ambitioner att skrapa fönsterbågar eller kratta löv”.

Husen möjliggör en uppdelning med fyra sovrum samt vardagsrum/kök och kan därför fungera för familjer med många familjemedlemmar (dagligdags eller tidvis) alternativt kan rummen i övervåningen slås samman till större sammanhängande öppna ytor.

Internt och externt karakteriseras husen av fönstersättningen som tar in ljus där det är önskvärt snarare än att generellt öppna upp stora glasytor. Högt sittande fönster vid tak  fyller rummen med ljus medan utblickar begränsas i första hand till den egna terrassen.    

På insidan har huset i mycket formats kring trappan och taklanterninen som fullföljer avsikten med en interiör som präglas av generöst med dagsljus genom att detta ljus också förs in mitt i huset. Trappan som vrider sig runt en öppning i övervåningens golv blir också husets naturliga brännpunkt och knyter samman uppe och nere

Fasadkaraktären är grafiskt svartvit och horisontell vilket motsvarar byggnadstekniken. Fasadmaterial är svarta fibercementskivor som strimlas horisontellt av aluminiumlister utom vid entrén som är mer bearbetad och inbjudande med träpanel av amerikansk ceder.

Arkitektmagasinet/Anders Bergkrantz & Lasse Vretblad

Karta

Bilder

4 Nytt kontorshus: Kvarteret Gångaren 11

Beskrivning

Nytt kontorshus: Gångaren 11, Stadshagen, fastighetsägare: Skanska, arkitektkontor: Brunnberg & Forshed Arkitekter, fasadmaterial: glas/betong.

Urval ur projektets egen beskrivning:

Skandiahuset ingår som en del av utbyggnaden av Nordvästra Kungsholmen.
Stockholms Stadsbyggnadskontor har under en lång period arbetat med att transformera området från ett industriområde till en integrerad del av Kungsholmen med bostäder, butiker och verksamheter. Kvarteret Gångaren och Lindhagensgatan var den första delen som planerades.

Skandiahuset ansluter till Lindhagensgatans trottoar med entréer och stora uppglasade partier. Det ger kontakt med byggnadens inre och inne ifrån byggnaden får man del av stadslivet. Genom att förlägga byggnadens café i anslutning till huvudentrén och Lindhagensgatan förstärker man folklivet.

Entrévåningen är en publik våning med mötesrum, auditorium, café och service. Våningen är organiserad som en stad med gränder, kvarter och ett generöst centralt placerat dagsljusbelyst torg. I anslutning till torget som löper genom hela byggnaden är trappor och hissar placerade. Det gör orienterbarheten i den stora byggnaden lättöverskådlig. Huvudtrappan har fått en skulptural form som strävar upp mot ljusgårdens glastak. Trappan är den visuella centralpunkten i ljusgården.

Skandiahuset sträcker sig över ett helt kvarter, vilket gör det viktigt att medvetet arbeta med skala, variation och material. Mot Lindhagensgatan har vi arbetat med dubbelskalsfasader i olika utförande. Dubbelskalsfasadens fördelar är många. Den bidrar till att dölja solavskärmningar, skapar ett bra inomhusklimat, ger möjlighet till att variera fasadens uttryck och minskar byggnadens energiförbrukning.

En stor del av fasaden har den yttre glasskivan screentryckt, med ett textilt mönster i olika gröna nyanser. Viktiga funktioner i byggnaden manifesteras i fasaden både genom variation i volym och med en helt transparent dubbelskalsfasad.

Sidogatorna har en bearbetad sockelvåning av natursten och den övriga fasaden är i huvudsak putsad med fönsterband. Mot gården är fasaderna utformade som putsfasader med inslag av större glasade delar. De övre indragna våningarna är beklädda med lätta skivor.
 
Taket är väl synligt från omgivande bostadsbebyggelse och har ägnats stor omsorg. Inga installationer eller påbyggnader har tillåtits. Vi har valt att gör ett sedumtak. Det ger en rad fördelar för både byggnaden och omgivningen, förutom att det är vackert.

Byggnaden är klassificerad som ”Green Building”.  Att göra byggnaden energieffektiv och långsiktigt hållbar har varit en viktig parameter under hela projekteringsprocessen.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB/Hans Bergström

Karta

Bilder

 

5 Nytt bostadshus: One Tonne Life

Beskrivning

Nytt bostadshus: One Tonne Life, plusenergihus , Hässelby Villastad, byggherre: A-hus, arkitektkontor: Wingårdhs, fasadmaterial: solceller och träpanel.

Urval ur projektets egen beskrivning:

One Tonne Life är ett prefabricerat trähus som ska ta sina invånare ned till en lägre miljöpåverkan än något annat hus kan. Det är inte bara energisnålt, det producerar mer el än det konsumerar. Överskottet kan till exempel ladda familjens elbil. Att huset är byggt helt i trä som hämtats ur tillverkarens egen skog, ger särskilda möjligheter att hantera kvaliteten genom hela processen.

Trä är både stomme och yta, invändigt så väl som utvändigt. Det kompakta huset har solceller monterade på alla ytor mot söder. Det ger arkitekturen en laddad slutenhet, vilken balanseras av kvadratiska glas, monterade inom skyddande ramar av trä.

Ramarna, som också omfamnar de mindre fönstren, förbättrar mikroklimatet kring fönstren och skuggar dem på sommaren. Det inglasade uterummet och carporten bygger vidare på temat. Stramt och lekfullt på en gång. Om det är möjligt att leva ett bra liv som bara lämnar ett ton koldioxid till atmosfären per år, så är det här.

Experimentet att låta en familj testa om detta är möjligt har redan mötts av intresse från hela världen. Det kräver en genomtänkt byggnadsteknik, stimulerande arkitektur och höga ambitioner från brukarna. Det kubiska klimatsmarta huset är tätt som en termos, men lätt att leva i.

Husets boyta på 156 kvm är fördelad på två plan. Centralt i huset är den invändiga trappan placerad, med fri rumshöjd på över 7 meter och öppet till nock. Huset har en flexibel planlösning, med möjlighet för en familj att växa och krympa, då fönstren är placerade så att innerväggar kan flyttas alternativt läggas till efter behov.


Wingårdh Arkitektkontor/Martina Wahlgren

Karta

Bilder

Senast uppdaterad 25 maj 2011


Min lista


Mitt Stockholm


Miljöfakta om Stockholm kl. 10:04

Regn eller regnskurar

Temperatur
Vind
NO 7m/s
Lufttryck
985 hPa
Luftfuktighet
91%
Luftföroreningshalter
Låga