Καρκίνος 24

ενημέρωση για θέματα που αφορούν την νόσο

Χρειάζεσαι άμεση βοήθεια;

Οικονομική, ψυχολογική στήριξη; 

Κάντε κλικ εδώ:  Υποστηρικτικοί Φορείς

Καρκίνος 24 - Ενημερωτικό Portal για τον Καρκίνο. Συμπτώματα, Θεραπείες, Νέα ...

Εξέταση Χημειοευαισθησίας (Histoculture Drug Response Assay [HDRA])

Η εξέταση χημειοευαισθησίας (Histoculture Drug Response Assay [HDRA]) αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες μεθόδους επιλογής θεραπείας για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου.

Ο καρκίνος δεν αποτελεί απλά μία ασθένεια, αλλά μια ομάδα κυτταρικών ασθενειών, που χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ποικιλομορφία. Μία από τις συνηθέστερες μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισής του είναι η χημειοθεραπεία, η οποία περιλαμβάνει την εισαγωγή στον οργανισμό, κυρίως μέσω χαπιού ή ενδοφλέβιας ένεσης, ειδικών φαρμακευτικών ουσιών που εξοντώνουν τα καρκινικά κύτταρα. Ωστόσο, οι φαρμακευτικές αυτές ουσίες δεν είναι σε θέση να εξοντώσουν κάθε είδος καρκινικών κυττάρων· σε ορισμένα μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές, ενώ σε άλλα εντελώς ανίσχυρες.

Για το λόγο αυτό, ορισμένοι ασθενείς υποβάλλονται σε χημειοθεραπευτικές αγωγές που τελικά αποδεικνύονται ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα την εφαρμογή νέων κύκλων χημειοθεραπείας, έως ότου προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η συνήθης χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου περιλαμβάνει την εφαρμογή πρωτοκόλλων, βάσει τον οποίων κάθε ασθενής λαμβάνει μία δεδομένη αγωγή ανάλογα με τον τύπο καρκίνου από τον οποίο πάσχει, την εμπειρία του θεράποντος ιατρού καθώς και τα διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά της φυσιολογίας του ασθενή. Δυστυχώς, όμως, αυτή η μέθοδος βασίζεται ουσιαστικά σε εύλογες υποθέσεις του ιατρού που συχνά, όμως, αποδεικνύονται, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, ανακριβείς.

Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για τον οργανισμό του ασθενή, λόγω των πολλαπλών παρενεργειών που επιφέρει κάθε κύκλος χημειοθεραπείας στο σώμα του. Οι παρενέργειες αυτές είναι αναπόφευκτες καθώς οι φαρμακευτικές ουσίες εξοντώνουν, εκτός από τα καρκινικά, και υγιή κύτταρα. Παράλληλα, οι επάλληλοι κύκλοι χημειοθεραπείας επιφορτίζουν συναισθηματικά και ψυχολογικά τον ασθενή και κουράζουν το οικογενειακό του περιβάλλον. Επίσης, είναι πιθανό ο όγκος να αναπτύξει μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα έναντι της χημειοθεραπείας, καθιστώντας δυσχερή την αντιμετώπισή του ακόμη και όταν διοχετευθεί στον οργανισμό μια πιο κατάλληλη φαρμακευτική ουσία.

Περισσότερα...

Ξέρατε ότι...

Οι μισοί σχεδόν εν ενεργεία καπνιστές πεθαίνουν από νοσήματα σχετιζόμενα με την κατανάλωση καπνού, ενώ υπολογίζεται πως περίπου εκατό εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν πρόωρα τον εικοστό αιώνα εξαιτίας του τσιγάρου, αριθμός που ισοδυναμεί με τα θύματα και των δύο παγκόσμιων πολέμων!
You are here