Stan przygotowań inwestycji - przebudowa dworca PKP S.A. Wrocław Główny

W związku z prowadzoną inwestycją generalnego remontu dworca Wrocław Główny PKP S.A. prezentuje aktualne infromacje na temat przebiegu tej inwestycji.

Inwestycja jest przygotowywana przez PKP SA. i generalnego projektanta Grupę G5 bez poważniejszych zakłóceń i problemów. PKP S.A. przygotowują modernizację dworca i nieustannie pracuje nad tą inwestycją od 2008 roku.

Przygotowania do prac budowlanych idą zgodnie z harmonogramem. W tej chwili zgodnie z nim kończony jet projekt architektoniczno-budowlany dla tej inwestycji w części peronowej i przejść podziemnych, który obok wyboru generalnego wykonawcy inwestycji i pozwolenia na budowę jest ostatnim etapem przygotowań inwestycji przed rozpoczęciem budowy.

Wszystkie prace przygotowawcze są konsultowane zarówno z Urzędem Miasta Wrocław, jak i kompetentnymi organami na szczeblu wojewódzkim.

Do końca 2009 roku ma zostać wyłoniony wykonawca prac budowlanych. Prace budowlane mają rozpocząć się w pierwszej połowie 2010 roku. Dokładny termin rozpoczęcia prac będzie znany po podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą, który zostanie wyłoniony w przetargu.

Szczegółowe informacje o zakresie prac, nowych rozwiązaniach na dworcu oraz w obsłudze pasażerów podczas remontu PKP S.A. przedstawią za kilka miesięcy.
Modernizacja dworca jest współfinansowana ze środków UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Budżet projektu wynosi 162,3 mln zł  (netto) w tym środki UE 113,63 mln zł.

Dodatkowe informacje:
Michał Wrzosek - Rzecznik Prasowy PKP S.A.
tel: +48 22 47 49 200