Státní zadlužování musí skončit

Výše a náklady státního dluhu

Stát od roku 1998 utrácel každý rok více, než kolik vybral od občanů na daních. Na pokrytí rozdílu vydával státní dluhopisy a letos tento státní dluh dosahuje již 1200 miliard korun, co představuje 120 tisíc korun na jednoho občana. Každý rok se musí ze státního rozpočtu hradit úroky, které dosahují kolem 60 miliard korun ročně, a toto číslo prudce roste.

Vyrovnaný rozpočet od roku 2011

Každé další zvýšení dluhu zvyšuje úrokové náklady do budoucna. Čím dříve se zadlužování zastaví, tím lépe. Je nepřijatelné, jak navrhují velké strany, udržovat po příští volební období deficit ve výši 165 miliard. Zvýšení dluhu čtyřikrát za sebou znamená jen za tyto čtyři roky zaplatit na úrocích o dalších 81 miliard navíc.

Svobodní požadují, aby již rozpočet na rok 2011 byl sestaven jako vyrovnaný.  Čím později stát začne hospodařit vyrovnaně, tím vyšší budou náklady a tím těžší bude docílit vyrovnaného hospodaření. Již nyní je polovina deficitu tvořena úrokovými náklady. Pokud okamžitě nevyrovná Česká republika státní rozpočet, hrozí nám státní bankrot, jako Řecku.

Zákon o rozpočtové kázni

Svobodní navrhují, aby po vzoru Švýcarska musel stát hospodařit s vyrovnanými příjmy a výdaji. Aby vláda a poslanci dodržovali rozpočtovou disciplínu, navrhují Svobodní přijetí ústavního zákona o rozpočtové kázni. Zákon o rozpočtové kázni by neznemožnil přijetí deficitu v mimořádné situaci (přírodní katastrofa či válka), pouze by pro schválení deficitního rozpočtu vyžadoval kvalifikovanou většinu.

Svobodní oceňují prohlášení Prezidenta republiky, který vyjádřil odhodlání vracet Sněmovně jakýkoliv zákon, který zvýší deficit státního rozpočtu. Protože na přehlasování prezidenta je potřebná absolutní většina všech poslanců, supluje toto odhodlání prezidenta nouzově neexistující zákon o rozpočtové kázni.

Jak vyrovnat státní rozpočet

Svobodní požadují vyrovnání rozpočtu snížením výdajů bez zvyšování daní. Svobodní mj. navrhují zrušení státních dotací a zrušení mnoha zbytečných úřadů. Více zde .

Více o řešení problému státního dluhu v programu Svobodných:

http://www.svobodni.cz/9-program/64-politicky-program-pro-parlamentni-volby/

Facebook

Chci se stát členem strany chci se zaregistrovat jako příznivec chci poskytnout dar nebo plochu k reklamě

Chci sledovat novinky Chci se stát fanouškem Chci odebírat videa Chci sledovat prohlášení