KIA : kortárs irodalmi adattár —

Karátson Endre (André)

Személyi adatok
név álnév születési adatok elérhetőség
Karátson Endre (André) Székely Boldizsár Budapest, 1933. szeptember 28.


Irodalmi munkásságának alkotóterülete(i)
foglalkozás   író, kritikus, irodalomtörténész


Tanulmányok (3 bejegyzés)
időpont(ok) hely szerep
1954 Idegen Nyelvek Főiskolája  
1959 École Normale Supérieure, Párizs, francia irodalom  
1969   Francia állami nagydoktorátus (These d'Etat, Sorbonne)


Munkahelyek (6 bejegyzés)
időpont(ok) hely szerep
1954-1956 Új Magyar Könyvkiadó   lektor
1956-   Párizsban él
1961-1968 CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)   kutató
1969-1973 Clermont-Ferrand-i Egyetem  
1973-1993 Lille-i Charles de Gaulle Egyetem   összehasonlító irodalomtudomány professzora
1993- Lille-i Charles de Gaulle Egyetem   Emeritusz professzor


Tisztségek (3 bejegyzés)
időpont(ok) hely szerep
Lille-i egyetem, Roman 20-50 kutató központ   alelnök
Roman 20-50 című folyóirat   rovatvezető
1974- cambridge-i (Anglia) Darwin College   Visiting Fellow


Megjelent kötetei (16 bejegyzés)
cím műfaj kiadó megjelenés helye, éve
Georges Courteline, Aktavár fordítás Új Magyar Könyvkiadó 1956
Lelkigyakorlat (elbeszélések) Magyar Műhely Párizs, 1967
Le symbolisme en Hongrie (L'influence des poétiques françaises sur la poésie hongroise dans le premier quart du XXe siecle) (monográfia) Presses Universitaires de France Paris, 1969
Edgar Allan Poe et le groupe des écivains du 'Nyugat' en Hongrie (monográfia) Presses Universitaires de France Paris, 1971
Színhelyek (elbeszélések) Szepsi Csombor Márton Kör London, 1980
Déracinement et littérature (Jean Bessiere-vel, esszé) Presses Universitaires de Lille Lille, 1982
Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1989
Schopenhauer et la création littéraire en Europe (Anne Henryval és Philippe Chardinnel, tanulmányok) Meridiens Klincksieck Paris, 1989
Átvitt értelemben (novellák) Orpheusz Budapest, 1992
Baudelaire ajándéka (válogatott esszék, tanulmányok) 1994
Lélekvándorlás (novellák) Jelenkor Pécs, 1995
In vitro (kilenc novella és egy párbeszéd) Jelenkor Pécs, 1998
Első személyben (hét novella, egy elbeszélés, egy párbeszéd), Jelenkor Pécs, 2001
Le mythe d'Etiemble (társszerkesztés) emlékkönyv Didier Érudition Paris, 1979
Belső tilalomfák, Tanulmányok a társadalmi öncenzúráról (társszerkesztés Neményi Ninonnal) Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1982
Változás és állandóság, Tanulmányok a magyar polgári társadalomról (társszerkesztés Várdy Péterrel) 1989


Idegen nyelvre fordított kötetek/művek (4 bejegyzés)
év nyelv fordító cím műfaj kiadó megjelenés helye
1999 Francia Nicole Bagarry Etes-vous damné; Monsieur Goya?, novellák Jelenkor Pécs
9/2000 Lengyel Anna Górecka In vitro novella Literatura na świecie
9/2000 Lengyel Jolanta Jastrzębska Ostatnie kakao párbeszéd Literatura na świecie
1990 Holland Corrie Németh-Linnebank Hij-novelle, of Jij ziet het, ik zeg het. In: in Hongarije. Verhalen van deze tijd novella Meulenhoff Amsterdam


Műveiről megjelent legfontosabb tanulmányok/kritikák (23 bejegyzés)
ismertetett mű szerző cím megjelenés helye év
  Csordás Gábor: Karátson Endre, laudáció Élet és Irodalom 1999, december 17.
  Kemenes Géfin László: A keménység dícsérete, laudatio Új Forrás 1999/2
  Hites Sándor: A kétségbeejtő elbeszélés: Karátson Endre mint szépíró Műhely 2000/1
Színhelyek, 1967   Sipos Gyula: Vásott vetélkedés, játékos bizonytalanság Magyar Műhely,Párizs 1968 október 15.
Színhelyek, 1967   Gyergyai Albert: Kortárs 1969 február, 326-327 old.
Színhelyek, 1967   Kibédi Varga Áron: Paso doble avagy a megkettőződöttség örvényei Irodalmi Ujság 1981/11-12, 1982/1.
Színhelyek, 1967   Fábián László: Színhelyek, A Paradicsom visszahódítása Műhely 1984/4.
Le symbolisme en Hongrie, 1969   Fenyő Miksa: Magyar Világ a Sorbonne-on, Karátson Endre könyve Irodalmi Ujság 1969 szeptember 15.
Le symbolisme en Hongrie, 1969   Réz Pál: Karátson Endre: Le symbolisme en Hongrie 1969 október
Le symbolisme en Hongrie, 1969   Rába György: André Karátson, Le symbolisme en Hongrie ITK 1970/1.
Le symbolisme en Hongrie, 1969   G.F. Cushing: Karátson, André.Le Symbolisme en Hongrie The Slavonic Review 1971, January
Le symbolisme en Hongrie, 1969   Ann Demaitre: Le symbolisme en Hongrie, by André Karátson Comparative Literature Studies, Visconsin of Illinois Press 1972, September
Átvitt értelemben   Ács Margit: Karátson Endre: Átvitt értelemben Alföld 1992/9
Átvitt értelemben   Csontos Erika: "A tűzhalál egészen más szavakat követel, mint a vízhalál" Jelenkor 1993 július-augusztus.
Baudelaire ajándéka   Bikácsy Gergely: "Ma is ezt gondolom" Beszélő 1995 április 27.
Baudelaire ajándéka   Rába György: Egy születőben lévő irodalomért Műhely 1995/4
Baudelaire ajándéka   Eisemann György: Karátson Endre: Baudelaire ajándéka Új Forrás 1996/9
Lélekvándorlás   Fábián László: Világpolgár a kulcslyuknál Életünk 1966/3.
Lélekvándorlás   Egri Zsolt: "...Mi csak lelkünket bocsájtottuk szárnyra..." Műhely 1996/3.
Első személyben   Károlyi Csaba: Visszaélés az első személlyel (szemben) Élet és Irodalom 2001/6
In vitro   Kálai Sándor: Egymást értelmező szövegek Alföld 1999/7.
Etes-vous damné, Monsieur Goya?   Julien Hervier: Etes-vous damné, Monsieur Goya?, Endre Karátson, traduit du hongrois par Nicole Bagarry magazine littéraire 2000, juin
Etes-vous damné, Monsieur Goya?   Áron Kibédi Varga: Le grotesque et la connaissance de soi Critique 2001, avril


Díjak (2 bejegyzés)
év díj
1998 Hollandiai Mikes Kelemen Kör Irodalmi Figyelő díj
1999 Füst Milán díj