۱۳۸۷/۲/۲۶ - 13:38:00

   نسخه چاپي خبر   اين صفحه را براي دوستان خود بفرستيد
 مطالب مرتبط
پل بند موقت گرگر بر سازه‌هاي آبي شوشتر آسفالت شد
ادامه روند تخريب‌ها، شوشتر را در فهرست خروج از ميراث جهاني قرار مي‌دهد
تعرض به عرصه ميراث جهاني سازه هاي آبي شوشتر
پايه ستون‌هاي دروازه شرقي آپاداناي شوش پوشيده شد
پايه ستون هاي دروازه شرقي آپادانا از نابودي نجات مي‌يابند
آموزش و پرورش ملزم به رعايت حريم كاخ آپاداناست
يكي از پايه ستون‌هاي كاخ آپادانا در شوش تخريب شد
يكي از پايه‌ ستون‌هاي كاخ آپادانا در محوطه شوش توسط افرادي ناشناس تخريب شد. اين پايه ستون تنها اثر كتيبه دار باقي مانده در بود كه در اثر اين  تخريب، ازبين رفت. محوطه شوش وسعتي 400 هكتاري دارد و اين امر حفاظت كامل و اصولي از آن را با مشكل مواجه كرده است. كارشناسان اعتقاد دارند براي جلوگيري از آسيب‌ به اين محوطه، بايد آن را محصور كرد.

يکي از سرستونهاي کاخ آپادانا
شوش_ خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گروه ميراث فرهنگي_ انجمن دوستداران ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شوش از تخريب پايه ستون هاي كاخ آپاداناي شوش درچند روز گذشته خبر داد.
 
"محمدرضا معتمدي"، كارشناس  فرهنگ و زبان‌شناسي و مسئول انجمن دوستداران ميراث فرهنگي شوش در گفتگو با ميراث خبر از تخريب يكي از پايه ستون هاي كاخ آپادانا و پاك كردن كتيبه روي آن خبر داد.
 
به گفته وي كارشناسان ميراث فرهنگي در سال 79 براي جلوگيري از تخريب بيشتر اين اثر آن را در دل خاك مدفون كردند اما دور بودن آن از ساير آثار و وسعت 400 هكتاري محوطه و محصور نبودن اين محوطه، امكان محافظت اصولي از آن را گرفته بود.
 
به گفته معتمدي تخريب‌هاي جدي از سال 85 به اين  اثر وارد شده بود.
 
وي مهمترين راهكار براي جلوگيري از اين تخريب ها را محصور كردن محوطه 400 هكتاري شوش توسط مسئولان سازمان ميراث فرهنگي استان و كشور دانست.
 
همچنين به گفته معمتدي بخشي از اين پايه ستون كنده و در محدوده‌اي  دور از ستون افتاده بود كه توسط يكي از محافظان محوطه به كنار ستون برگردانده شد.
 
وي همچنين افزود:« وضعيت اين پايه ستون پيش از اين در سمينار "شوش و ميراث جهاني آن؛ چالشهاي کنوني و چشم انداز آينده" گزارش داده شده بود .»
 
وي همچنين تخريب گوراشكاني در محوطه شوش را در اثر سيلاب تكذيب كرد و گفت:«زماني كه خوزستان به دليل نبود بارندگي و خشكسالي تهديد مي شود چطور مي‌توان علت تخريب اين گور را باران و سيلاب دانست.»
 
اگرچه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خوزستان براي  نگهداري اين محوطه تمام تلاش خود را به كاربسته است اما، وسعت 400 هكتاري شوش نياز به امكانات و تجهيزات بيشتري دارد.
 
زهراكشوري
نظر شما در مورد اين خبر؟
    نسخه چاپي خبر اين صفحه را براي دوستان خود بفرستيد