Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
NOVOSTI

Ministarstvo zdravstva, ali domovi zdravlja
10. siječnja 2012.


Dana 3. siječnja 2012. uputili smo otvoreno pismo predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću u kojemu upozoravamo da s jezikoslovnoga gledišta nije opravdana promjena imena Ministarstva zdravstva u Ministarstvo zdravlja. S obzirom na to da se posljednjih dana u medijima često pojavljuje izjava ministra zdravlja da bi u skladu s tom primjedbom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i domove zdravlja trebalo preimenovati u domove zdravstva, izjavljujemo sljedeće: ...

Otvoreno pismo
3. siječnja 2012.

- Poštovani gospodine predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

s obzirom na to da se u posljednje vrijeme i u tisku problematiziraju novouspostavljena imena Ministarstva zdravlja i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te da se pritom traži i mišljenje jezičnih stručnjaka, šaljemo vam svoje mišljenje o problemima koji se najčešće spominju: ...

Natječaj
28. prosinca 2011.

- 1. za popunu sistematiziranog radnog mjesta bez povećanja ukupnoga broja radnih mjesta:
* jednoga višeg znanstvenog suradnika na znanstveno radno mjesto višega znanstvenog suradnika u Odjelu za onomastiku i etimologiju

ZNANSTVENI SKUPOVI

DANI AKCENTOLOGIJE – međunarodni lingvistički skup
10.-12. ožujka 2011.

Skup Dani akcentologije bit će posvećen ponajprije akcentološkim temama vezanima uz govore, dijalekte i jezike s ovih prostora, pri čemu se misli na štokavske (bilo da je riječ o hrvatskim, srpskim, bosanskim ili crnogorskim štokavskim govorima), čakavske i kajkavske govore te na njima bliskosrodne slovenske govore.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje središnja je hrvatska znanstvena ustanova za proučavanje i njegovanje hrvatskoga jezika. Osnovan je 1948. g., a pod sadašnjim imenom djeluje od 1997. godine.
Temeljna je zadaća Instituta znanstveno proučavanje hrvatskoga jezika, njegovanje hrvatske jezikoslovne tradicije i očuvanje hrvatskoga jezičnog identiteta. Rad Instituta odvija se u sklopu znanstvenoistraživačkih projekata. Uključuje u prvome redu obradbu i izdavanje temeljnih djela hrvatske suvremene i povijesne leksikografije, prikupljanje i obradbu dijalekatne i onomastičke jezične građe te izradbu raznorodnih jezikoslovnih priručnika.
VIJEĆE ZA NORMU HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA

Ministar znanosti obrazovanja i športa imenovao je 14. travnja 2005. Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika na čelu s akademikom Radoslavom Katičićem. Vijeće će voditi sustavnu stručnu skrb o hrvatskome standardnom jeziku, raspravljati o aktualnim nedoumicama i otvorenim pitanjima hrvatskoga standardnog jezika, upozoravati na primjere nepoštivanja ustavne odredbe o hrvatskome kao službenome jeziku te promicati kulturu hrvatskoga standardnog jezika u pisanoj i govornoj komunikaciji.

Odluka o imenovanju (72kb)  |  Odluka o izmjenama (20kb)

Zapisnici sjednica
Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Struna)


Više o Struni


ETIMOLOŠKI RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA

U sklopu znanstvenoga projekta "Onomastička i etimološka istraživanja hrvatskoga jezika" (2120920-0921) u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje izrađuje se novi opći etimološki rječnik hrvatskoga standardnog jezika prof. dr. Ranka Matasovića. Molimo čitatelje da primjedbe, kritike, prijedloge i savjete pošalju na adresu e-pošte.

Predgovor (103kb)  |  Bibliografija (68kb)  |  Rječnik
Prihvaćeni znanstveni projekti u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Temeljem članka 111. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju te na temelju vrjednovanja prosudbenih skupina i recenzija prijedloga znanstvenih projekata i programa, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. siječnja 2007. donijelo je Odluku o financiranju sljedećih znanstvenih projekata:

Više o projektima

Šifra projekta

Voditelj projekta

Naziv projekta
212-0920-0921

Dunja Brozović

Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika

212-0920-0930

Damir Ćavar

Semantičke mreže i računalna leksikologija

212-0920-0928

Darija Gabrić-Bagarić

Tvorbeni modeli u hrvatskoštokavskim dopreporodnim rječnicima

212-0898-0925

Lana Hudeček

Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik

212-0920-0897

Željko Jozić

Digitalna obradba hrvatske narječne građe

212-0920-0895

Amir Kapetanović

Starohrvatski rječnik

212-0920-0894

Marijana Horvat

Tekstologija hrvatske pisane baštine

212-0898-0926

Matea Birtić

Valencijski rječnik hrvatskih glagola

212-0920-0927

Nada Vajs-Vinja

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

212-0898-0924

Marija Znika

Madžarsko-hrvatski rječnik

212-0920-3419

Mijo Lončarić

Istraživanje kajkavskoga narječja

212-1300619-2622

Maja Bratanić

Hrvatsko nazivlje za europske pojmove: terminološko-terminografski okvir


Pošaljite pitanja, mišljenja ili prijedloge.
NOVA IZDANJA

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
br. 37/1

Urednik: Radoslav Katičić

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

Mira Menac-Mihalić, Antica Menac

Frazeologija splitskoga govora s rječnicima

Urednica: Maja Bratanić

Hrvatski jezik na putu u EU

Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Luka Vukojević

Jezični savjeti

Barbara Štebih Golub

Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku

Darija Gabrić-Bagarić

Na ishodištu hrvatske leksikografije

Anita Celinić, Ivana Kurtović Budja, Ankica Čilaš Šimpraga, Željko Jozić

Prinosi hrvatskoj dijalektnoj fonologiji

Urednice: Matea Birtić, Dunja Brozović Rončević

Sintaksa padeža

Urednici: Dunja Brozović Rončević, Maxim Fomin, Ranko Matasović

Celts and Slavs in Central and Southeastern Europe

IZDANJA U TISKU
---