Riksdagen Regeringskansliet ordbok hjälp

Statens Offentliga Utredningars hemsida
Tryck- och yttrandefrihet - startsidaPresentation

Direktiv

Betänkande i SOU-serien m.m.

Deltagare

Material

LänkarJustitiedepartementetfolderpil.gif (50 bytes)

Yttrandefrihets-
kommittén
Ju 2003:04
Kv. Garnisonen
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Ytterligare kontaktinformation

 

Deltagare i
Yttrandefrihetskommittén

 

Yttrandefrihetskommittén består av en ordförande, fjorton företrädare för riksdagspartierna, femton experter och fyra sekreterare.


Yttrandefrihetskommittén


Ordförande


Göran Lambertz, justitieråd
e-post: fornamn.efternamn@dom.se


Sekreterare


Martin Brinnen
Garnisonen
103 33  Stockholm
tfn 08-405 90 09
e-post: fornamn.efternamn@justice.ministry.se

Nils Funcke
Garnisonen
103 33 Stockholm
tfn 08-405 10 00, 0730-73 88 51
e-post: fornamn.efternamn@justice.ministry.se

Daniel Gustavsson, hovrättsassessor
Garnisonen
103 33 Stockholm
tfn 08-405 10 00, 0705-49 35 55
e-post: fornamn.efternamn@justice.ministry.se

Stefan Nyman, hovrättsråd
Garnisonen
103 33 Stockholm
tfn 08-405 10 00,
e-post: fornamn.efternamn@justice.ministry.se
 


Ledamöter


Phia Andersson, riksdagsledamot (s)
tfn 08-786 53 24
e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.se

Lena Blixt, hovrättsråd (fp)
tfn 019-10 27 70
e-post: fornamn.efternamn@dom.se

Ingrid Burman, jurist (v)
Hyresgästföreningen
tfn 018-18 93 33
e-post: fornamn.efternamn@hyresgastforeningen.se

Inger Fredriksson, journalist (c)
tfn 070-24 26 265
e-post: fornamn.efternamn@centerpartiet.se

Alf Karlsson, jur.kand. (mp)
Mälardalens högskola
tfn 021-10 73 15
e-post: fornamn.efternamn@mp.se

Ulrika Karlsson, riksdagsledamot (m)
tfn 08-786 40 00
e-post: fornamn.efternamn@moderat.se

Cecilia Magnusson, riksdagsledamot (m)
tfn 08-786 40 00
e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.se

Andreas Norlén, riksdagsledamot (m)
tfn 08-786 40 00
e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.se

Helene Petersson, riksdagsledamot (s)
tfn 08-786 40 00
e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.se

Ingvar Svensson, (kd)
tfn 08-511 714 38
e-post: fornamn.efternamn@kristdemokraterna.se

Stefan Tornberg, oppositionsråd (c)
tfn 070-242 17 11
e-post: fornamn.efternamn@centerpartiet.se

Erik Wassén, advokat (fp)
tfn 08-662 94 00
e-post:
fornamn.efternamn@advokathl.se

Lars Wegendal, f.d. riksdagsledmot (s)
tfn 070-34 39 687
e-post: gubben.lars@telia.com

Jonas Åkerlund, riksdagsledamot (sd)
tfn 08-786 40 00
e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.se

 

Experter

Katarina Berglund-Siegbahn, hovrättsassessor
Justitiedepartementet
tfn 08-405 34 37
e-post: fornamn.efternamn@justice.ministry.se

Kerstin Bröms Lumpus, chefsjurist
SR
tfn 08-784 50 00
e-post: fornamn.efternamn@sr.se

Thomas Bull, professor
Juridiska institutionen, Uppsala universitet
tfn 018-471 76 61
e-post: fornamn.efternamn@jur.uu.se

Rosemarie Jansson Håvik, rättssakkunnig
Kulturdepartementet
tfn 08-405 22 78
e-post: fornamn.efternamn@culture.ministry.se

Per Hultengård, direktör
Tidningsutgivarna
tfn 08-692 46 00
e-post: fornamn.efternamn@tu.se

Jens Karlsson, bolagsjurist
SVT
tfn 08-784 00 00
e-post: fornamn.efternamn@svt.se

Kristina Lidehorn, chefsjurist
TV 4 AB
tfn 08-459 00 00
e-post: fornamn.efternamn@tv4.se

Viveca Lång, kansliråd
Justitiedepartementet
tfn 08-405 59 05

Feryal Mentes, rådman
Södertörns tingsrätt
tfn 08-561 660 00
e-post: fornamn.efternamn@dom.se

Kerstin Morast, avdelningschef
Myndigheten för radio och tv
tfn 08-606 90 91
e-post: fornamn.efternamn@radioochtv.se

Katarina Rikte, hovrättsråd
Hovrätten över Skåne och Blekinge
tfn 040- 35 57 00
e-post: fornamn.efternamn@dom.se

Håkan Rustand, byråchef
Justitiekanslern
tfn 08-405 29 08
e-post: fornamn.efternamn@justitiekanslern.se

Helena Strömbäck, kansliråd
Näringsdepartementet
tfn 08-405 30 69
e-post: fornamn.efternamn@enterprise.ministry.se

Daniel Westman, jur. kand.
Juridiska Institutionen, Stockholms Universitet
tfn 08-16 32 07
e-post: fornamn.efternamn@juridicum.su.se

Olle Wilöf, förbundsjurist
Svenska Journalistförbundet
tfn 08-613 75 00 (vx)
e-post: fornamn.efternamn@sjf.se

Till sidans överkant  
 

Uppdaterad: 19 December 2011