Pastorace
 
Oblasti webu
Tematické oblasti
Servis pro vás
O tomto webu

Alianční weby:


Víra na internetu
víra

www.Maria.cz
Maria

Linka důvěry
Linka víry

Web o víře pro děti

Vánoce
Vánoce

Velikonoce
Velikonoce

Pastorace na webu
Ikonka na váš web.
Info zde

Odkazy na jiné weby:


iEncyklopedie: on-line slovník
iEncyklopedie.czKatechismus

Katolická teologická fakulta

Vatikánské rádio, česká sekce

Katolík.cz

Katolický týdeník

Arcibiskupství pražské


Cesty katecheze. Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Develop by NETservis, s.r.o.
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet

Tématické texty (výpis všech témat zde, katalog témat zde)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž


2002.03.01


PRAŽSKÁ PŘÍLOHA

Katechetický věstník č. 7
školní rok 2001/02 – březen
http://www.pastorace/katechezeAKTUÁLNĚ

Také jste si všimli, že váš P. (pater – otec) se proměnil od 1.12.2001 v R.D. (reverendus dominus) - důstojný pán?

Vysvětlení podle Malého slovníčku Zpravodaje pražské arcidiecéze:
P. u jména kněze se u nás vžilo většinou pro označení všech kněží, kdežto jinde v Evropě se užívá jen pro řeholní kněze.

Nyní se v naší diecézi začíná toto staré označení znovu důsledně používat u diecézních kněží, aby bylo zřejmé, že jde o kněze a přitom ne o kněze řeholní.

Hodnocení soutěže ž- 150 –ž

5.2. - 7.2.2002 byla vyhodnocena naše soutěž komisí složenou ze zástupců ADKS a vyučujících biblistiky na KTF UK (R.D. J. Brož Th.D. a R.D. J. Hřebík Th.D.)

Zúčastnilo se celkem 175 soutěžících!
Kategorie A - 34 účastníků od 11 katechetů
Kategorie B - 84 účastníků od 13 katechetů
Kategorie C - 57 účastníků od 10 katechetů

V literárním oboru soutěžilo 23 soutěžících, v hudebním 13 soutěžících, zbytek ve výtvarném. Několik soutěžících plnilo i více oborů.

Mnozí soutěžící se však nedostatečně seznámili se zadáním soutěže a nesplnili tak všechny podmínky pro hodnocení.

Všichni, kteří uspěli, se setkají 27.4.2002 na společné besídce a obdrží malou pozornost člena klubu ž - 150 - ž. Také zde slavnostně vyhlásíme vítěze, kteří obdrží malé odměny. Při setkání bude možnost diskuse s předními českými biblisty - členy porotní komise a setkání bude ukončeno vystoupením hudební skupiny. Některé práce účastníků budou využity při letním celostátním setkání v Žďáru nad Sázavou. Podrobnosti budou zaslány zainteresovaným katechetům do začátku března.

Potěšilo nás, že mnozí letošní soutěžící byli naši dobří známí ze soutěže MM a mnozí přispěli i do loňského sborníčku Moje modlitba ve 3.tisíciletí. Děkujeme jim, i všem jejich katechetům!

Děkujme všem, kteří soutěž plnili i organizovali a těšíme se s vámi se všemi na setkání.

VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ

- I.+ II. pražský vikariát - v pondělí 4.3.02. Od 17:30 mše svatá v kostele sv. Ignáce v Ječné ulici, potom setkání v sále Ignáce Rába
- Jílovský vikariát - ve středu 27.3. v 19:00 na faře v Říčanech
- Příbramský vikariát – ve středu 20.3.02 na faře v Sedlčanech

INFORMACE

- Z organizačních důvodů Postní duchovní obnovu nepovede R.D. Aleš Opatrný, ale R.D. Václav Chroust.

- Ještě zbývá několik volných míst na Duchovní obnově katechetů, která se koná v sobotu 16.3.02 na faře u kostela sv. Vojtěcha na Novém Městě. Přihlašujte se urychleně na ADKS.

- Arcidiecézní centrum života mládeže Nazaret zve na DRAMA TŘÍ NOCÍ - víkendový program pro všechny mladé lidi starší 15 let zaměřený na prožití velikonoc. Od 15. do 17. března. Cena 200Kč. Bližší informace a přihlašování na tel. 02/ 44 91 04 69 nebo email: adcm-pha@volny.cz (do předmětu napište: Drama tří nocí), adresa: Kostelní nám. 16, Praha 4 – Kunratice; doprava: Ze stanice metra C "Kačerov" bus 114.

- Novinky z Karmelitánského nakladatelství:
Ukřižovaný Kristus – R. Cantalamessa – Texty vhodné nejen k rozjímání Velkopátečních událostí, ale i jako podněty pro novou evangelizaci.
Hle, všechno tvořím nové – A. Donghi – kniha zabývající se průběhem obrácení a pokání.
Doba postní a velikonoční triduum – vhodné podklady pro katechety, vedoucí modlitebních skupinek a pro zájemce o pravidelnou četbu písma.

PŠN - plný šuplík nápadů

Nápad pro misionářskou pomoc:
- jistě i dál myslíte na podporu užitečného díla Likvidace Lepry (LL), kde příspěvkem 140 Kč je možné vyléčit jednoho nemocného leprou.
- dnes máme pro vaše děti další skvělou příležitost pomoci potřebným: jakékoli nepotřebné dioptrické brýle můžete donést do sakristie u sv. Ignáce na Karlovo nám. v Praze 2, nebo poslat na adr.: Klášter karmelitánů, Karmelitská 9, 118 00 Praha 1. První termín odvozu brýlí do Afriky je již začátkem března.
- a ještě jedna možnost: Společnost sv. Vincence z Pauly opět sbírá vyprané zbytky všech druhů materiálů vhodných pro pletení a háčkování pro vězenkyně (z minulé sbírky bylo vyrobeno 1791 oděvních výrobků a 445 přikrývek).
- Papežské misijní dílo nabízí akci: „Pohled pro misie" na ADKS je možno odebrat polotovar pohlednice, kterou katechizovaní dotvoří. Své výtvory prodají a výtěžek pošlou na misie.

Děkujeme všem, kteří nám přispívají svými nápady do naší pomůckové kartotéky

V poslední době např. paní kolegyni K. Smolové z Prahy 4, která nám navíc zaslala zkušenost ze spolupráce se školou, kde vyučuje náboženství. Jednalo se o pokračování v domluvené možnosti vstupu do hodin prvního stupně ZŠ v některých významných částech liturgického roku - naposledy před svátkem svatého Mikuláše. Spolu s vyučujícími připravily údaje ze života světce, záznamy o lidové tradici v našich zemích, pohlednice našich malířů, rozmnožily pracovní a zábavné listy na dané téma, nakreslily atributy biskupa a další. Při besedě děti poznaly nové pojmy (atributy, biskup, legenda, světec, patron), seznámily se s obsahem svátku a byly vedeny k vnímavosti k radosti, kterou má nejen obdarovaný, ale i ten, který je dárcem. Celá akce byla vydařená a závěrem píše paní katechetka: „Obdarována jsem byla i já: kromě pozornosti, spolupráce a radostné nálady jsem dostala od jednoho žáka kamínek, který si jej přivezl z Turecka, kde byl s rodiči. Ráda bych povzbudila všechny kolegy: i každý náš malý darovaný kamínek vloý do dlaní dítěte s láskou má svoji cenu a naše snaha nemůže být marná..." Možná by stálo za pokus něco podobného podniknout i ve vaší škole před velikonocemi. Napište nám, prosíme, o tom.

ERA (Evropská Rogacionistická Asociace)

je evropské hnutí křesťanské mládeže založené před 13 lety v Itálii. Toto laické hnutí je duchovně vedené kongregací otců Rogacionistů Srdce Ježíšova. Cílem jak kongregace, tak i naší asociace, je pomoci mladým lidem při hledání jejich povolání – Kam mě Pán volá? Kde je mé místo v církvi, ve světě?

Každý rok pořádáme řadu akcí: duchovní (Intermeeting ERA, víkendová formační setkání), sportovní (fotbalový, volejbalový a florbalový turnaj), společenské (ERA ples), zábavné (Silvestr, Mikuláše atd.), vydáváme také "informační samizdat" ERA Info. Vrcholem celoroční práce je pak mezinárodní ERA Meeting, který se každoročně odehrává v jiné evropské zemi (příští rok se uskuteční v Messině, na Sicílii). Zveme tedy všechna mladé (duchem) na jakoukoliv naší akci.

POBYT V ASSISI

V neopakovatelné atmosféře Umbrie, ve městě sv. Františka, se nachází jeden z domů otců Rogazionistů Srdce Jžíšova, který má své charakteristické poslání: slouží jako místo, které každoročně přivítá zhruba 20 chlapců (ve věkovém rozmezí od ukončených středoškolských studií zhruba do 30 let), kteří cítí, že jim Pán něco říká, ale oni mu ne zcela všechno rozumí; je to útočiště, kam se mladí z celého světa chodí seznamovat s duchovním životem a pod vedením otců Rogacionistů, jejich zakladatelem je blahoslavený Anibal Maria di Francia, rozpoznávají Boží vůli ve svém životě: Kam mě Pán volá? Kde je mé místo? Kde budu šťasten? Tento „rok rozhodování se a poznávání sama sebe" začíná koncem října a končí v červnu.

Z osobní zkušenosti (protože sám jsem strávil onen zmíněný rok (98-99) v Assisi) musím říci, že to byla velká síla, protože jsem nalezl co jsem hledal – Boží vůli v mém životě. Je strašně příjemné a štěstím naplňující vědět, že to co dělám, dělám s Boží pomocí, že si mě tam Pán přeje mít.

Ohledně programu, který se tam žije. Ve zkratce bych řekl, že se zde prolínají 3 velmi důležité, ba esenciální činnosti věřícího člověka: modlitba (duchovno), studium jazyka (duševno) a práce (fyzično). V tomto duchu tedy probíhá celý rok. O duchovní vedení se starají 4 otcové Rogacionisti, o školu 2 učitelky a o práci každý sám – dělají se tam běžné práce, jako každý z nás dělá u sebe doma –úklid okolo domu, vytírání, starání se o zahradu…

Celý pobyt platí kongregace otců Rogacionistů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ohledně jazykové bariéry neměj strach, naučíš se italštinu, protože do institutu každý den dochází dvě učitelky.

Podmínky pro odcestování do Assisi jsou jednoduché:
1, mít touhu po Bohu a otevřené srdce a mysl k přijmutí jeho volání
2, Bibli, kterou si vezmeš s sebou
3, setkat se nejdříve se mnou, jakožto člověkem zodpovědným za ERA v České republice, a potom s P. Gaetanem Lo Russo, Rogacionistou, který je zodpovědný za mládež ve střední a východní Evropě v
kongregaci. Oba si s tebou popovídáme, předáme ti své zkušenosti (P. Gaetano byl představeným domu v Assisi po dobu 8 let, o mě již víš) a odpovíme na tvé dotazy a popřípadě i pochybnosti.

Kontakt: Petr Maštálka, Centrum ERA, Křivsoudov 21, 257 66 ;
tel:0602/217671; email:eracz@atlas.cz ; www.eraonline.org


Těším se na viděnou.
Petr Maštálka

VPP- vzájemná pedagogická poradna

„Před velikonocemi kreslíme s dětmi „postní cestu", obdobu adventních úkolů. Je vhodné, aby obrázky byly vystavené o velikonocích v kostele? Názory v naší farnosti se různí."Záleží především na rozhodnutí duchovního správce, který musí posoudit pastorační vhodnost. Obecně by tomu nemělo nic bránit. Je třeba vybrat vhodné umístění tak, aby obrázky „nerušily", nebyly centrem pozornosti – tím musí zůstat v kostele svatostánek a při slavení mše svaté obětní stůl (oltář).

Celkově je to velmi vhodná příležitost jak napomoci růstu farnosti v jedno „rodinné" společenství. Děti tím získávají pocit, že plně patří do farnosti a učí se přispívat k jejímu životu. Dospělí mohou s láskou
přijmout své mladší sestry a bratry ve farnosti, ocenit jejich snahu a také se od nich i učit (například „dětskému" bezprostřednímu vztahu k Bohu). /D.P./

ZRCÁTKO

Reakce na ZRCÁTKO P
...jen aby z dívek, které jistě správně cítí nepatřičnost chování starých žen, nevyrostly usurpátorky z některých dnešních kostelů: ty roznášejí „poselství" všeho druhu, hlídají mravnost a pravověrnost spoluvěřících a sebe pasují na rozhodčí. Bylo by skvělé, kdyby jejich současnou iniciativu podpořil i někdo z rozumných a citlivých dospělých a díky jejich nápadu se společenství sjednotilo - třeba i tím, že ve vedení modlitby se budou prostřídávat všichni, kteří do kostela přijdou dříve a aby modlitba byla modlitbou a ne prostředkem k ukáznění. Podotýkám, že je navíc nutná spolupráce i s místním farářem...
/J.P./


Reakce na ZRCÁTKO R (o „nemožných sockách" Kačce a Deboře)
Když už jsou dvě, tak si mohou vystačit a nemusí se snažit „vyrovnat" či vnucovat se ostatním děvčatům.

Měly by se k ostatním chovat normálně a neuzavírat se jen do sebe. Měly by být otevřené pro případné další „socky" nebo rádoby „nesocky" - ty, které chtějí jít s davem, když není jiná alternativa.

Nebo by se všichni sourozenci od obou děvčat (což by bylo celkem 9 lidí) mohli dát dohromady. Jezdili by na výlety, vymýšleli různé plány, kterými by vyplňovali volný čas, pomáhali by starým lidem a tak by z nich mohla být skvělá parta.

Občas by Debora mohla pozvat na jejich akci některou z „nesocek" a možná by se jich pár přidalo, kdyby viděly, že dobrá zábava může být i bez fetování a alkoholových párty. Kačka a Debora pak budou mít dobrý pocit, že se některé holky změnily k lepšímu.
/společenství mládeže z Říčan a okolí/

S
„No to víte, paní Zůnová, jsou to katolíci", s viditelným opovržením ukazuje stará Fousková na potomky pohřbívané tetičky Trávníčkové a líčí, jak Trávníčková dostala záchvat, odvezli ji do nemocnice a tam byla měsíc v bezvědomí.

„A místo, aby se mladí nějak domluvili s doktorem, aby jí něco píchnul, protože bylo jasné, že to stejně už nebude k životu, zavolali do nemocnice kněze! Jako by jí kněz mohl pomoci! No, řekněte!" Všechny sousedky věděly, že nemohl a potvrdily, že katolíci jsou divní. Ještě, že je jich čím dál méně.
/E.B./Arcidiecézní katechetické středisko
Arcibiskupství pražského
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel: 02/ 20 181 317, e-mail:adks@apha.cz

Zpět na:
> Téma: Katechetický věstník - pražská příloha / Jednotlivá vydání    

> hlavní stranu "Tématických textů"   
> výpis všech témat "Tématických textů"   
> katalog "Tématických textů"   
> titul www.pastorace.cz   Pastorace