Småviltjakt

Alle jaktbare fugler og arter som hare, bever, rødrev og mårdyrene (unntatt jerv) regnes som småvilt. Småvilt kan jaktes med både hagle og rifle, og jakta kan utøves av alle som har gyldig jegeravgift og tillatelse fra grunneieren. Aldersgrensen for å utøve småviltjakt uten tilsynsjeger er 16 år.

Fjellrype
Årlig jakter over 90.000 nordmenn småvilt, og de fleste oppgir at de jakter ryper.
© Sigve Reiso/ Nanturarkivet.no

Alle viltarter som ikke er storvilt blir regnet som småvilt, for eksempel hare, rev og rype, og det er ikke nødvendig å ha fellingstillatelse på forhånd. Et unntak fra denne regelen er jakt på bever.

Det er bare et fåtall av småviltartene det er lov å jakte på, og for alle jaktbare arter er det fastsatt jakttider.

Jakt og fangst av bever

Det er ikke tillatt å jakte på, eller fange, bever innenfor gitte jakttider uten at du har særskilt fellingstillatelse fra kommunen. Fellingstillatelsen er bare gyldig på valdet den er gitt for. Det er vanlig at kommunene hvert år fastsetter hvor mange bever som kan skytes eller fanges i kommunen.

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til kvotefri jakt og fangst på bever i vald med grunnlag for minst ti fellingstillatelser i året. Fellingstillatelsene skal være sendt ut innen 15. juni.

Det er tillatt å benytte slagfelle. Fellen skal alltid plasseres under vann og utenfor områder hvor det kan oppstå fare for mennesker eller husdyr. Det skal føres tilsyn med fangstredskapet minst én gang i uka.

Du kan jakte på bever med både hagle og rifle. Når du jakter med rifle på bever, må du benytte ammunisjon med ekspanderende prosjektil, og anslagenergien skal være minst 980 joule (100 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

Du må sende fellingsrapport til kommunen senest ti dager etter at jakta er avsluttet. Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmannen og kommunen kan i tillegg, enten hver for seg eller i fellesskap, pålegge jegerne og/eller jaktrettshaverne å rapportere om beverbestanden i sitt jaktfelt og samle inn kjever, kjønnsorganer og liknende til analyse og bruk i forvaltningen.

Fri jakt på hav og fjord

Den frie jaktretten innebærer at du kan jakte fra båt på fugl som ligger på eller flyr over sjøvann, uavhengig av tillatelse fra grunneieren. Den frie jakten på fjorden og i havet er ikke knyttet til grunneierretten, men tilhører alle norske statsborgere og alle som har bodd i Norge det siste året, og som fremdeles bor i landet.

Den frie jaktretten strekker seg inn til tørt land, det vil si landarealet som til en hver tid ligger ovenfor vannkanten. Jaktretten i fjord og på hav varierer dermed med flo og fjære.

Du kan jakte uten tillatelse fra grunner og skjær som er overskylt ved vanlig høyvann. Unntaket fra det siste er grunner og skjær som ikke tilligger noen eiendom som kobbeveide.

Oppdatert: 04.11.2011