NOTEIKUMI PAR LATGALIEŠU IZLOKSNES LIETOŠANU

1. Visām valsts iestādēm un amata personām jāpieņem iestāžu un privātpersonu iesniegumi latgaliešu izloksnē.

2. Latgalē valsts un amata personām, kā arī pašvaldības iestādēm ir tiesība lietot latgaliešu izloksni sarakstoties, kā arī sludinājumos un uz izkārtnēm.

Rīgā, 1921. g. 11. augustā

Ministru prezidents Z. Meierovics

IekšIietu ministrs A. Kviesis

Iekšlietu ministra biedrs Vlad. Rubuls

Valdības Vēstnesis, Nr. 183, 1921. g. 17. augustā