Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Annonsestatistikk

MBL gir annonsestatistikk for MBLs medlemsaviser. Det finnes ulike statistikkmål:

Månedlige volumtall

Annonsevolum samlet inn for vel 90 av MBLs medlemsaviser. Disse avisene står for mer enn 90 % av det samlede annonsevolumet i norsk dagspresse. Foruten totaltall, fordeles staistikken også for avistyper og for aviser etter opplagsgrupper. Det gies også statistikk for avisenes viktigste rubrikker: Bil, eiendom og stilling ledig.

Kvartalsvis netto omsetningstall

I samarbeid med det svenske selskapet IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistikk – www.irm-media.se) offentliggjøres kvartalsvis netto omsetningstall for de fleste reklamekanalene i Norge. MBL leverer bl.a. tall for norsk dagspresse til IRM. Det meste av statistikken er avgiftsbelagt. Ønskes tilgang, kontakt Helge Holbæk-Hanssen, MBL: hhh@mediebedriftene.no.

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

 


Tidligere nyhetsbrev: Uke 8 | Uke 7 | Uke 6 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 2 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no