faxHove Republic ASOrg nr 993 075 647

Regnskapstall - Viser regnskapstall for hovedkontor

RESULTATREGNSKAP 2010 2009 2008 Graf
Konsernregnskap Nei Nei Nei  
Valutakode NOK NOK NOK  
Sum salgsinntekter fax 46 672 fax 38 480 fax 0 Vis graf
Andre driftsinntekter fax 5 501 fax 8 111 fax 0 Vis graf
Sum driftsinntekter fax 52 173 fax 46 591 fax 0 Vis graf
Vareforbruk fax 20 625 fax 20 873 fax 0 Vis graf
Beholdningsendring fax 0 fax 0 fax 0 Vis graf
Lønnskostnader fax 4 106 fax 3 072 fax 0 Vis graf
Ordinære avskrivninger fax 72 fax 56 fax 0 Vis graf
Nedskrivning
Andre driftskostnader fax 23 945 fax 28 761 fax 0 Vis graf
Driftsresultat fax 3 426 fax -6 171 fax 0 Vis graf
Sum finansinntekter fax 271 fax 15 fax 2 Vis graf
Nedskrivning fin. anleggsmidler
Sum finanskostnader fax 296 fax 491 fax 0 Vis graf
Resultat før skatt fax 3 401 fax -6 647 fax 2 Vis graf
Sum skatt fax 0 fax 0 fax 0 Vis graf
Ordinært resultat fax 3 401 fax -6 647 fax 2 Vis graf
Ekstraordinære inntekter
Ekstraordinære kostnader
Skatt ekstraordinært fax 0 fax 0 fax 0 Vis graf
Årsresultat fax 3 401 fax -6 647 fax 2 Vis graf
Utbytte
Konsernbidrag

Vis færre data

BALANSEREGNSKAP 2010 2009 2008 Graf
Valutakode NOK NOK NOK  
Goodwill
Sum anleggsmidler fax 110 fax 182 fax 0 Vis graf
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner/anlegg/biler fax 33 fax 67 Vis graf
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy fax 55 fax 93 Vis graf
Sum varige driftsmidler fax 88 fax 160 fax 0 Vis graf
Sum finansielle anleggsmidler fax 22 fax 22 fax 0 Vis graf
Sum varelager fax 0 fax 0 fax 0 Vis graf
Kundefordringer fax 461 fax 149 Vis graf
Sum fordringer fax 2 369 fax 1 198 fax 0 Vis graf
Sum investeringer fax 0 fax 0 fax 0 Vis graf
Kasse/Bank/Post fax 3 628 fax 4 462 fax 104 Vis graf
Sum omløpsmidler fax 5 997 fax 5 660 fax 104 Vis graf
Sum eiendeler fax 6 107 fax 5 842 fax 104 Vis graf
Aksje/selskapskapital fax 100 fax 100 fax 100 Vis graf
Sum innskutt egenkapital fax 100 fax 100 fax 102 Vis graf
Sum opptjent egenkapital fax -3 242 fax -6 643 fax 2 Vis graf
Sum egenkapital fax -3 142 fax -6 543 fax 104 Vis graf
Sum avsetninger til forpliktelser fax 0 fax 0 fax 0 Vis graf
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner
Langsiktig konserngjeld
Ansvarlig lån
Sum langsiktig gjeld fax 5 500 fax 5 500 fax 0 Vis graf
Leverandør gjeld fax 963 fax 514 Vis graf
Skyldig offentlige avgifter fax 1 948 fax 2 529 Vis graf
Utbytte
Kortsiktig konserngjeld
Sum kortsiktig gjeld fax 3 750 fax 6 885 fax 0 Vis graf
Sum gjeld fax 9 250 fax 12 385 fax 0 Vis graf
SUM EGENKAPITAL OG GJELD fax 6 107 fax 5 842 fax 104 Vis graf
Garantistillelser
Pantstillelser

Vis færre data

REGNSKAPSANALYSE 2010 2009 2008  
Totalrentabilitet i % fax 60,5 % fax -105,4 % fax 1,9 % Vis graf
Resultat av driften i % fax 6,6 % fax -13,2 % Vis graf
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % fax -108,2 % fax 101,6 % fax 1,9 % Vis graf
Likviditetsgrad fax 1,6 fax 0,8 Vis graf
Egenkapitalandel i % fax -51,4 % fax -112 % fax 100 % Vis graf
Gjeldsgrad fax -2,9 fax -1,9 fax 0 Vis graf

Vis færre data

Panteheftelser og andre tinglysinger: Nei

For detaljert informasjon om panteheftelser, se Proff™ Forvalt

 

Bestill mer informasjon

Nettbutikken leveres av Proff™ Forvalt. Motta umiddelbart e-post med valgt informasjon. Vi støtter VISA og MasterCard.

Mer info
  • Raske tilstandsrapporter om norske firmaer
  • Oppdatert dybdeinformasjon om registrerte enheter
  • Identifisering av potensielle kunder
  • E-postvarsling om kritiske endringer i firmaer
  • Eksport av lister, analyser og statistikk til Excel

Hove Republic AS

Regnskap 2010 kr 50,00
Full firmarapport kr 90,00
Betalingsanmrk kr 35,00
Firmainfo kr 45,00
Rolle, foretak kr 50,00
Pant, foretak kr 45,00
Alle priser er eks. mva.
Se alle produkter