Huvudmeny

Specialanalyser

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping

  PRISLISTA
        

Luftanalyser

Partikelhalt i luft
VOC (flyktiga organiska kolväten)
Endotoxin

Biologiska analyser

Inflammationsmarkörer

C-reaktivt protein (hsCRP)
Myeloperoxidas (MPO)

Friskfaktorer

Karotenoider

Omega-3 index 

      
     Provtagning 
     Analysbeställning
     Mera information  
   

Vitamin C

Vitamin D 
     
     Provtagning           
     Analysbeställning
     Mera information 
   

Vitamin E

Fysikaliska faktorer

Vibrationer

Tillbaka till laboratoriets startsida