Logo: Brå

En utskrift från Brottsförebyggande rådets webbplats, www.bra.se

Hoppa över navigationen

Misshandel mot barn

Vuxna händer som tar strupgrepp på en tygdocka. Foto: Anna Molander

Under 2011 anmäldes 2 900 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år och 9 300 misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år. Det är svårt att ta reda på den egentliga omfattningen av barnmisshandel eftersom våldet ofta inte polisanmäls när det gäller små barn.

Polisen får in allt fler anmälningar om barnmisshandel – de senaste 30 åren har antalet tredubblats. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år ökade under 2010 med 13 procent. Men de flesta anmälningar gäller barn mellan 7 och 14 år. I många fall känner barnet förövaren. När det gäller de äldre barnen anmäls misshandeln ofta av skolan, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under terminerna.

Diagram: Antalet anmälda fall av barnmisshandel de senaste tio åren

Diagram: Antalet anmälda fall av barnmisshandel de senaste tio åren har ökat markant

Av de misstänkta för misshandel mot små barn är andelen kvinnor relativt hög jämfört med andra brott – 39 procent av de misstänkta är kvinnor (2010). Det är ofta en förälder eller styvförälder som anmälts som misstänkt.

De flesta misstänkta är jämnåriga med offren
En stor del av ökningen i de anmälda brotten mot barn 7-14 år beror på anmälningar (bland annat från skolan) om våld mellan jämnåriga. Så hur många av de misstänkta är då själva unga? Statistiken över misstänkta personer visar att 37 procent av de som misstänks för misshandel mot denna åldersgrupp är i åldern 15-20 år (2010). Men då är det viktigt att komma i håg att den siffran endast omfattar misstänkta personer över 15 år. Ett mycket stort antal brott mot barn 7-14 år syns alltså inte i statistiken över misstänkta personer eftersom gärningspersonen i många fall inte fyllt femton och därmed inte är straffmyndig. Räknar man även med dessa fall är uppskattningsvis 70 procent av alla misstänkta 20 år eller yngre.

Stort mörkertal
Statistiken visar bara en mindre del av alla misshandelsbrott mot barn anmäls – trots att vissa yrkesgrupper blivit skyldiga att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel. Vi kan inte heller förlita oss på brottsofferundersökningar eftersom barn yngre än 15 år inte intervjuas. Brå har tidigare gjort en kartläggning som tydligt visade att ökningen av polisanmälda fall av barnmisshandel 1990–1997 hängde samman med att fler lindriga fall synliggjorts samtidigt som de brott där barnen fått allvarligare skador inte ökade. Om så även är fallet med de senaste årens kraftiga ökning av polisanmälningar är inte möjligt att säga.

  • 9 300 anmälda fall av misshandel mot barn 7–14 år
  • 2 900 anmälda fall av misshandel mot barn 0–6 år

Preliminära uppgifter från 2011.