This page is part of the site Global Development, dedicated to promoting a new approach to eliminating poverty, reversing environmental deterioration and generating sustained economic growth that benefits all of humanity. The site has been developed by Frans Doorman. No copy rights are claimed, but those using material are kindly requested to name the source.


Nederlandstalige teksten over onderwerpen gerelateerd aan duurzame ontwikkeling:

(Dutch language texts on issues related to sustainable global development):


Laatste update: 22 Augustus 2007

Inhoudsopgave

Liberalisering werkt, maar onder voorwaarden. Artikel voor de Volkskrant, voorjaar 2000.

Sparen en speculatie. Artikel voor Intermediair, winter 1996.


(Terug) naar: Openingspagina van de site Global Development (Homepage)

Naar:  Global Sustainable development: the issues

Naar: Global Development - the book

 

Voor contact details zie Homepage