Free Web space and hosting from 4t.com
Search the Web

Nadezda Petrovic

Osnovni podaci:

Rodjena u Cacku 1873.godine, umrla u Valjevu 1915. Od 1884.godine sa porodicom preseljava se u Beograd. Višu žensku školu završila je u Beogradu 1891.godine. Sledece, 1892.godine, polaže ispit za nastavnicu crtanja u srednjim školama i postaje ucenica u ateljeu Djordja Krstica. 1896/97.godine pohadja školu kod Kirila Kutlika. Od 1898.godine pocinje školovanje u Minhenu u ateljeu slovenca Antona Azbea. Vec 1900.godine imala prvu samostalnu izložbu u Beogradu. 1901.godine zapocinje rad u ateljeu Julijusa Ekstera u Minhenu. Od 1904.godine angažuje se u domovini oko Prve jugoslovenske umetnicke izložbe, osnivanja Lade i Prve jugoslovenske umetnicke kolonije (Sicevo, Pirot 1905.godine). Do 1912.godine izlaže na mnogobrojnim izložbama: Izložba Lade; Izložba jugoslovenske kolonije 1907; Izložba srpskog umetnickog udruzenja 1908; Druga samostalna izložba u Ljubljani 1910; iste godine u Parizu na Jesenjem salonu i u Zagrebu u okviru grupe Medulic; naredne 1911.godine izlaže u srpskom paviljonu na Medjunarodnoj izložbi u Rimu, na Salonu internacionalne unije i Jesenjem salonu u Parizu. U Beogradu 1912.godine otvara slikarsku školu i ucestvuje na cetvrtoj jugoslovenskoj izložbi. U prvom balkanskom ratu ucestvuje kao dobrovoljna bolnicarka na frontu. Sa srpskom vojskom je ponovo 1913. i 1914.godine. Umrla je u Valjevu, od tifusa, gde je bila na dužnosti dobrovoljne bolnicarke.

 

Slikarstvo Nadežde Petrovic, najznacajnijeg našeg umetnika s pocetka veka, uvodi srpsku umetnost u tokove savremene evropske umetnosti. Zahvaljujuci njenom duhu koji je, iz male Srbije, stremio modernom svetu, ali i srecnim okolnostima da se, pocetkom 20-og veka, školuje i da poseti likovne centre Evrope, njeno slikarstvo ide, najvecim delom, u korak sa evropskim ekspresionizmom, a ponekad se cak priblizava, tada još neafirmisanoj, apstrakciji.

Na njenim najboljim radovima dominiraju velike površine, njene omiljene, užareno crvene boje i, njoj komplementarna, zelena. Ljubav prema bojama stvara na nekim platnima koloristicki vrtlog gde se, pored ostalih, isticu fovisticka ljubicasta, plava i crna boja. Snažni potezi cetkice i široki i gusti, pastuozni, namazi ponekad platno pretvaraju u dinamicnu reljefastu površinu. Volela je da slika portrete i pejzaže, a njen patriotizam ogledao se i u cestom izboru tema iz nacionalne istorije i slikanju ljudi i predela Srbije.

Delo Nadežde Petrovic, u celini, zraci strašnom ekspresijom, snagom i hrabrošcu ove jedinstvene žene-slikara sa Balkana. Školovanje u Minhenu, posete Parizu i Italiji i stalni povratak tradicionalnoj Srbiji ostavili su trag na njenim platnima, pa se njen opus može podeliti na nekoliko perioda koje su poznavaoci njenog dela (dr Katarina Ambrozic, tvorac njene monografije, dr Stanislav Zivkovic i dr.) definisala kao:

I Minhenski period (1898-1903)

Prvi minhenski period - ucenje u školi Antona Azbea, slovenackog slikara (Bavarac, kopije starih majstora)

Drugi minhenski period - rad u ateljeu Julijusa Ekstera, jednog od osnivaca minhenske Secesije (Bavarac sa šeširom, Vodenica, Iberze, Borova šuma, Jelova šuma, Akt s ledja)

Drvo u sumi, 1902.
Narodni muzej, Beograd

Bavarac sa sesirom, 1900.

Art Galery "Nadezda Petrovic" Cacak

Bavarac

Art Galery "Nadezda Petrovic" Cacak

Vodenica 1900

Art Galery "Nadezda Petrovic" Cacak

 

II Srbijanski period (1903-1910)

Prvi srbijanski period - posla 1903. (Stablo u šumi, Resnik - više studija, Staro groblje, Zetva, Domacin, Devojce iz Siceva, Sicevo - više studija, Guslar, Kaludjer)

Drugi srbijanski period - posle Italije 1907. (Dereglije na Savi, Zena sa suncobranom, Andja, Staro beogradsko groblje)

Resnik, 1904.

Narodni muzej, Beograd.

Autoportret, 1907.

Narodni muzej, Beograd.

Portret sede zene, 1907.

Art Galery "Nadezda Petrovic" Cacak

Portret starice (Milevice Petrovic) 1909.

Art Galery "Nadezda Petrovic" Cacak

Žena sa detetom, 1905.

Art Galery "Nadezda Petrovic" Cacak

Devojcica u belom, 1906.

Art Galery "Nadezda Petrovic" Cacak

Prizrenka (Ciganka), 1905.

Art Galery "Nadezda Petrovic" Cacak

 

III Pariski period (1910-1912)

(Most na Seni, Kej na Seni, Kraljevic Marko i Miloš Obilic, Bulonjska suma, More, Plaža u Bretanji, Bogorodicina crkva u Parizu)

 

More, 1910.

Art Galery "Nadezda Petrovic" Cacak

 

IV Ratni period (1912-1915)

(Caršija, Stari šedrvan u Prizrenu, Prizren, Gracanica - nekoliko studija, Kosovski božuri - nekoliko studija,
Dušanov most, Vezirov most, Ruševine, Valjevska bolnica)

Stari Sedrvan u Prizrenu, 1913.

Art Galery "Nadezda Petrovic" Cacak

Gracanica, 1913.

Art Galery "Nadezda Petrovic" Cacak

Turski most Kosovski Bozuri Stari Prizren

 

Ciganka sa crvenim salom

Suzana i starci (kopija po Van Dajku)

Art Galery "Nadezda Petrovic" Cacak

 

Najveci broj fotografija i najveci dio teksta preuzet sa strane Art Galery "Nadezda Petrovic" Cacak, Cara Dušana 6, Yugoslavia ; Tel/fax: 032 222 375 , 032 343 071