1700 Mandtalsliste - Kregme Sogn

(1700 Census of Men - Kregme Parish)

Forkortelser-Oversettelser (Abbreviations-Translations): 

Kregome Sogen og Bye
Nr. Name Hartkorn Alder (Age) G, H, I
1 Er Præstegaarden, beboes af Sognepresten Her Isach og H. Jørgen 6.3.2 1/3    
  tjk Heie Pedersen, tien H. Isach   31  
  1 tjd Peder Christensen   13  
  1 tjk Tyge Madtzen, tien H. Jørgen   26  
2 Peder Christensen   9.7.1 29 G
  1 Søn Christen   1  
  Lars Larsen     35 G
  1 Indsidere Jens Kiempe   41 I
  1 Stifsøn Niels Hansen, schrefuen hoes Peder Jorgensen i Hauelse      
3 Peder Pedersen   3.2.3 80 G
  1 tjd Hans Christensen   18  
4 Niels Larsen Dein   2.6.0    
  1 Søn Niels   3  
  1 tjk Lars Jensen   26  
5 Jørgen Olsen   2.0.3 31 G
  1 Indsidere, hans fader Olle Jensen   90 I
  1 Søn Jens Olsen, tien Anders Jørgensen i Fornerup      
6 Peder Pedersen   6.7.1 42 G
  1 Søn Peder   10  
  1 tjk Søren Hansen   24  
7 Hans Pedersen   3.5.3 (Af No. 9 det halfue 3.6.1/2) 56 G
  2 Stifsønner 1 Hugo Pedersen, tien Hr. Isach      
    2 Niels Pedersen   19  
  1 tjd Olle Semendsen   15  
8 Lars Jensen   7.3.1 54 G
  1 Søn Jørgen   18  
  1 tjd Jørgen Larsen   14  
9 Peder Olsen, det halfue   3.6.1/2 57 G
  4 sønner 1 Olle, tien Niels Nielsen i Auderod   (18)  
    2 Peder, tien i Kiøge hoes Jørgen Lund   (15)  
    3 Søren   10  
    4 Hans   7  
10 Jens Mortensen   2.2.0 36 G
  1 tjd Olle Olsen   23  
  1 Indsidere Anders Sollerød   70 I
  1 Søn Peder   3  
11 Jørgen Hansen   5.1.1 34 G
  1 tjk Olle Pedersen   22  
12 Niels Mortensen   6.7.1 34 G
  1 Stifsøn Hans Christensen, tien Peder Persen   (18)  
  1 tjd Jørgen Christophersen   18  
  1 Indsidere Christen Hansen   30 I
  Johanne Peder Fischers [Enche], 2 Sønner, tuilinger 1 Lars Pedersen   6 1/2  
    2 Anders Pedersen   6 1/2  
  1 Indsidere Jacob Jensen   64 I
13 Morten Jensen Baj   4.6.0 64 G
  4 Sønner 1 Gabriel   22  
    2 Peder   8  
    3 Alfast   6  
    4 Lars   3  
14 Niels Jensen Kiempe   7.7.2 2/3 74 G
  2 Sønner 1 Niels   15  
    2 Hans   6  
  2 Indsidere 1 Lars Olsen   25 I
    2 Jens Hansen   29 I
15 Lars Pedersen   2.4.2 36 G
  1 tjk Jens Olsen   20  
  2 Indsidere 1 Mogens Ingemandsen   49 I
  1 Stifsøn Peder Joensen   12  
    2 Hans Laursen   70 I
  2 Sønner 1 Søren, tien Peder Schoning      
    2 Christen, er indsidere til Niels Mogensens      
Huusmend
1 Christen Hiulmand     50 H
  2 Sønner 1 Anders   7  
    2 Lars   4  
2 Jørgen Larsen     68 H
  1 Indsidere, er hans broder Hans Larsen   72 H
3 Hans Smed     83 H
  3 Sønner 1 Jørgen   21  
    2 Niels, tien Smeden i Giørløse      
    3 Hans   7  
4 Peder Eschildsen     54 H
  1 dattersøn Nicolaj Jensen, tien Blytecheren i Friderichsborg      
5 Margrete, Hans Knudsen Tingschrifuers [Enche/Kone], 2 Sønner 1 Knud Hansen, Er i Kiøbenhafn hos en frue ved d. Ny Hafn   (21)  
    2 Niels   16  
  1 Indsidere Christopher Jørgensen   55 I
  1 Søn Jørgen, tien Niels Mortensen ibm.      
6 Morten Lucassen     64 H
  1 Quinde Karen Knudsdater, 1 Søn Peder Nielsen   22  
  Gl. Olle Deigen     56 I
Sonnerup
1 Jens Pedersen   9.4.0 40 G
  1 Stifsøn Hans Jensen   13  
  1 tjk Olle Pedersen   30  
  1 Indsidere Niels Persen   30 I
2 Jens Boj   6.1.2 86 G
  1 tjk Jens Pedersen   25  
3 Olle Hansen   11.3.2 56 G
  1 Søn Hans   8  
  1 tjk Friderich Rasmusen   20  
  1 tjd Hans Jensen   24  
Brederød
1 Jens Truedsen   3.7.0 46 G
  3 Sønner 1 Trued   7  
    2 Morten   4  
    3 Olle   3/4  
  1 tjk Jørgen Rasmusen   22  
  1 tjd Olle Truedsen   13  
2 Engel Hansen   7.6.0 43 G
  1 Søn Hans   10  
3 Anders Jensen   3.7.0 47 G
  1 tjd Lars Olsen   16  
4 Hans Larsen   6.5.2 33 G
  2 Sønner 1 Jens   3  
    2 Lars   2  
  1 tjk Michel Olsen   22  
  1 tjd Knud Olsen   8  
  2 Indsiddere 1 David Larsen, er hans broder   30 I
    2 Jens Schouløber   70 I
5 Jep Larsen   3.7.0 41 G
  2 Sønner 1 Lars   7  
    2 Jørgen   4  
6 Olle Moensen   3.7.0 32 G
  1 tjd Per Moensen   14  
7 Jørgen Hansen   3.7.0 25 G
  2 Stifsønner 1 Niels Hansen   3  
    2 Jens Hansen, tien Jep Pedersen i Vinderød   (13)  
  hans broder Peder Pedersen   14  
  1 Indsidere Peder Nielsen   24 I
8 Jens Olsen   3.7.0 46 G
  2 Sønner 1 Jørgen   11  
    2 Jens   1/2  
Huusfolck
  Lars Erichsen     76 H
  1 Søn Peder, Som hand ej Weed huor er at finde   (26)  
  1 Stifsøn Knud Olsen, tien Hans Larsen   (8)  
  Jens Pedersen     70 H
  1 Søn Hans Jensen, tien Olle Hansen i Sonerup   (24)  
  Jens Schollemester     75 H
  6 Sønner 1 Niels, er tingschrifver i Balerup      
    2 Peder, tien Princesen for Lagvej      
    3 Hans, boer i Vismer      
    4 Jørgen, boer ved Lybeck      
    5 Morten, tien fogden i Opesundbye   (16)  
    6 Peder, Veed ej huor er      
Auderød
1 Mads Nielsen   2.5.2 32 G
  1 Stifsøn Niels Frandtzen   10  
2 Niels Olsen   1.6.2 35 G
  2 Sønner 1 Jens   5  
    2 Lars   2  
3 Niels Nielsen   2.6.3 38 G
  2 Stifsønner 1 Jens Jensen, boer i et huus i Ølsted      
    2 Jens Olsen, tien Lars Heye      
  1 tjd Olle Pedersen   18  
  En Quinde Pernella, har 1 Søn Peder Olsen, tien Olle Jacobsen   (24)  
4 Jep Olsen   5.4.2 46 G
  2 Sønner 1 Lars   8  
    2 Søren Nielsen   2  
  1 tjk Hans Hansen   28  
5 Niels Heningsen   0.4.0 80 G
  1 Søn Rasmus   30  
6 Peder Jørgensen   5.6.1 40 G
  1 Stifsøn Olle Larsen   12  
7 Olle Sørensen   4.7.2 65 G
  4 Sønner 1 Jørgen   20  
    2 Søren   16  
    3 Hans   10  
    4 Peder   4  
8 Peder Sørensen   2.5.3 62 G
  3 Sønner 1 Olle, tien Jørgen Hansen i Kregome      
    2 Søren   13  
    3 Hans   6  
9 Olle Jacobsen   5.3.3 52 G
  1 Søn Lars   18  
  2 tjk 1 Peder Olsen   24  
    2 Niels Ibsen   26  
  2 Indsidere 1 Hans Larsen   46 I
  1 Søn Lars   8  
    2 Hans Nielsen   40 I
  1 Søn Niels   3  
10 Pouel Rasmusen   2.1.0 72 G
  1 tjk Anders Hansen   23  
11 Peder Madtzen   5.1.0 24 G
12 Hans Olsen   5.3.2 40 G
  hoes hanem hans fader Olle Hansen   80 I
13 Niels Hansen   8.1.2 72 G
  3 Sønner 1 Hans   18  
    2 Olle   10  
    3 Niels   11  
Huusmend
  Lars Torsen     42 H
  1 Søn Olle Larsen   8  
  1 Indsidere Peder Madsen   78 I
  1 dattersøn Olle Pedersen   7  
  Peder Nielsen     37 H
  1 Søn Niels   1/2  
  Bendt Olsen     26  
  1 Indsidere Niels Giødersen   90 I
  2 Sønner 1 Toer, boer i Kiøbenhafn      
    2 Bunde, Wides ej huor er      
  Peder Jensen Fischer     49 H
  1 Søn Jens Pedersen   10  
  1 Stifsøn Jørgen Rasmusen, er schreven hoes Jens Truelsen i Brederød      
  Olle Michelsen     33 H
  3 Sønner 1 Jeppe   15  
    2 Søren, tien Peder Christensen i UdeSundbye      
    3 Jens   7  
  Matias Smed     30 H
Summa Ofver Dete Sogen Som er et houet Sogen Hvor udj er 4 byer, Heelegaarde 8, Halfue Gaarde 30. Kongl. Majtz. Hartkorn 192.1.3 2/3, Prestens Hartkorn 6.3.2 1/3. 160 Mandkiøn, Der ud af er 38 Gaardmend, 14 Huusmend, 20 Inderste. Af Sønner, Karle og Drenge 23 over 18, 13 14-18, 10 10-14, 24 5-10, 18 1-5.


 

ProGenealogists, A Division of Ancestry.com is a BBB Accredited Genealogy Service in Salt Lake City, UT
Credit Cards Accepted
Professional Genealogists | Services | Fees | Client Comments | Contact Us | FAQS | Feedback | Subscribe to Newsletter | Free Genealogy | Special Offers
Links | Customer Service | Site Map | Terms and Conditions | Make Payment | Privacy Statement
ProGenealogists® is a registered trademark of Ancestry.com. Copyright © 1999-2011 Ancestry.com.
Question? Call us! (800) 596-3230