wonen in Heerlen

Print | PDF

Gezinnetje voor hun huis
lekker wegdromen in het gras

Stadsdelen en buurten

Heerlen is verdeeld in vier stadsdelen: Heerlerheide, Hoensbroek, Heerlen-stad en Heerlerbaan. Alle stadsdelen zijn weer onderverdeeld in buurten. Om bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de buurtontwikkeling, werkt de gemeente met de aanpak Buurtgericht werken.

Buurtgericht werken is erop gericht om de krachten van bewoners en bewonersorganisaties, maatschappelijke instellingen en de lokale overheid, zo veel mogelijk te bundelen. Binnen de buurten ontwikkelt men efficiënte samenwerkingsvormen, netwerken en coalities. Inmiddels zijn in alle buurten van de stad buurtorganisaties opgericht.

Deze buurtorganisaties vormen het aanspreekpunt voor bewoners bij de buurtontwikkeling en de aanpak van de knelpunten van hun eigen buurt. De buurtorganisaties zijn de spreekbuis voor buurtzaken richting gemeente. Jaarlijks sluit de gemeente met alle buurtorganisaties een overeenkomst af. Hierin wordt vastgelegd wat de plannen zijn om in het betreffend jaar uit te voeren. Instellingen en partners die actief zijn in de buurt tekenen de overeenkomst mee en geven erin aan wat hun bijdrage is. Elke buurt heeft binnen het gemeentebestuur een vast aanspreekpunt in de persoon van de projectwethouder. Contacten over gemeentelijke zaken en de afspraken verlopen via de gebiedsregisseurs van Buurtgericht werken.

Sites Heerlense buurten en buurtorganisaties:

 

Gezellig op het plein bijkletsen

Gemeente Heerlen

Publiekshal
Geleenstraat 27
Postbus 1 6400 AA Heerlen
Ma, di, wo en vr 8.30-14.00 uur
Do van 8.30-20.00 uur
(tel tot 17.00 uur)
Voor bouwen, wonen, milieu eerst een afspraak maken
Bel 14 045 of +31 45 560 5040
gemeente@heerlen.nl

Heerlen deelt

Reageren

code

loading

Share box

| Meer