Hjem Kontakt Info                  Hjem     Sidekart Kontakt oss           In English
Melhus Kommune, logo
 

Rådhusvn. 2
7224 Melhus
Tlf: 72 85 80 00
Send oss en e-post her 
 
 
  
 
Navigasjonssti: Om Melhus kommune > Om kommunen

Klåved - kommuneblomst for MelhusKommuneblomst for Melhus
23.06.2008
Et av de siste oppdragene professor Olav Gjærevoll utførte for Norsk Botanisk Forening, var å utarbeide et forslag til kommuneblomst for alle kommunene i Trøndelag. Trøndelagsavdelingen i Norsk Botanisk Forening har arbeidet videre med prosjektet, og sendt forslag ut til alle kommuner. Hensikten med utspillet er å stimulere interessen for plantelivet i landsdelen.

Følgende kriterier ble lagt til grunn for forslaget:

  1. Planten skal representere et særtrekk ved kommunen.
  2. Den skal være lett å identifisere.
  3. Den kan gjerne være velkjent på forhånd, eller lett å gjøre kjent.
  4. Den skal være lett å stilisere til illustrasjoner og logoer.
  5. Ingen art skal brukes av mer enn én kommune i Trøndelag.
  6. Fylkesblomstene skal ikke brukes.

For Melhus ble Klåved (Myricaria germanica) foreslått som kommuneblomst. Klåved tilhører tamariskfamilien og er den eneste representanten for sin familie i Norge. Den er en liten busk med korte blad og centimeterstore blekrøde blomster. Klåved har en litt spesiell utbredelse i Norden, den finnes mest langs de store trønderske elvene. De største forekomstene ser vi langs Gaula fra Støren og nordover.

Kommuneblomsten har dype røtter i norsk historie. Den er nevnt i Frostatingsloven under sitt gamle navn "herbua". Eiendomsretten til elva ble avgjort ved at man halverte avstanden mellom de ytterste gresstustene eller de ytterste herbuene på hver side.

Oppsummering fra Norsk Botanisk Forening for valg av klåved som kommuneblomst for Melhus:

  1. Klåved er en lett gjenkjennelig representant for Melhusfloraen.
  2. Klåved har en spesiell tilknytning til Gaula, og særlig den delen som hører Melhus til.
  3. Klåved har en tusenårig tradisjon i norsk vassdragsforvaltning.
  4. En botanisk vurdering resulterer i at klåved er den planten som er mest spesiell for Melhus kommune. Forekomstene langs Gaula er de best utviklede i Norden, og noen av de fineste forekomstene ligger i Melhus

Kommunestyret vedtok 23.november 1999 klåved som kommuneblomst for Melhus.

Kommuneblomst