Jezini savjetnik

Lektoriranje tekstova i knjiga: scorpy.zg@gmail.comArhivŠkorpijevo filološko škropilo:


Umjesto uvoda

Veznici

Prijedlozi zbog i radi

S ili sa poštovanjem?

Još malo o veznicima

Pošto je samo na trnici

Muke po prijedlozima (2)

O pisanju zareza ispred veznika

Suprotne reenice

Prilozi

Toka-zarez

Zašto pišemo podcijeniti i redci

Zadnje ili posljednje vrijeme?

O darovima

Sredstva i "sredstva"

Najoptimalnije rješenje?

Enklitike i proklitike

Enklitike u sintagmama

Dalikanje

Vratimo se veznicima

O vezniku jer

Badnjak koji gori

Sitnice koje jezik znae

Podilaenje

Pisanje pridjeva sveti

O govoru naših vlastodraca

Sronost

Brojevne imenice

Bilješka o futuru drugom

Popravci i pripravci

Brojevni pridjevi

O jeziku i standardu openito

Ju ili je?

Dan materinskoga jezika

Datumi

Utjecati - uticati

Uskrs i Uskršnji otok

Vezani leksiki morfemi

Londonski Chelsea prieljkuje nogometni finale

Pljuvanje po tradiciji (2)

Promidba

Uh, taj genitiv!

Zalihe

Kada nema sibilarizacije?

Tuice

Slijedei sljedeeg

Tko je kome ukrao jezik?

Još malo o sronosti

Radi se, radi - punom parom!

Neplaena reklama

U internetskoj dungli

O kriu i oko njega

O regionalizmima i priglupnicama

O imenima i crticama

Oštrina

Zrnce za razgovor uz kavu

Muke po klasiarima (1): Alternativa

Muke po klasiarima (2): Skripta

Ima meu nama, brate, lektora...

Muke po klasiarima (3): Sintagme

Predah drugi - informatiari

Muke po klasiarima (4): Naglasci

Malo interakcije

Strana imena (1): Germanski jezici

Strana imena (2): Romanski jezici

O pridjevima (1)

O pridjevima (2)

O pridjevima (3)

Upravni govor i citati

Turcizmi i drugi -izmi

Put i putovi

ivo i neivo

Brojevi i brojke

O nuli i ništici

Saetak

Gdje, kamo, kuda...

Apozicija

Neu!

Kritiarima...

Ocjene i procjene

Pleonazmi

Posvojni pridjevi na -ski, -ški i -ki

O Petru i jajima

Negacije

Ekonomija i gramatika

Sastavljeno i rastavljeno pisanje rijei

Takozvani prijeglas

DNA i DNK

Veliki brojevi

Mocijska tvorba

Opet o Uskrsu...

Zasuti - zaspati

Buda i budizam

O refleksu jata

Glagoli drijeti i mrijeti

Obavijest korisnicima

Literatura

ned - 02.07.2006

Neu i nemam

Nekada davno, vele akademici Babi i Katii, pisali smo "ne u", to nam je bila tradicija. Taj je sustav godine 1871. opisao Veber u svojoj Gramatici, a Ivan Broz je utemeljujui naš fonološki pravopis od poetka (1892.) propisivao rastavljeno pisanje. Nije drukije pisao ni Vuk Stefanovi Karadi utemeljujui srpski standardni jezik i srpski fonološki pravopis. Takvo se pisanje u nas propisivalo i u izdanjima Brozova, Broz-Boranieva i Boranieva Pravopisa. Tek 1929., u godini kada je proglašena Šestosijeanjska diktatura, Borani je, pokoravajui se pravopisnim uputama koje je u kolovozu te godine ministar "prosvete" propisao za cijelu Kraljevinu, u novom izdanju Pravopisa uveo sastavljeno pisanje. im je ustrojavanjem Banovine Hrvatske popustio politiki pritisak, Borani je odmah, godine 1940., ponovio izdanje iz 1928. i tako vratio, a zatim godine 1941. u novom izdanju ponovno propisao rastavljeno pisanje. I ZAVNOH je na zasjedanju u Topuskom 1944. izriito odobrio upravo taj Boraniev Pravopis, i on je poslije rata ostao na snazi u cijeloj Federalnoj Republici Hrvatskoj, a tek je novosadski pravopis (1954. - 1960.) opet uveo sastavljeno pisanje. Tako stvari stoje s našom pravopisnom predajom, koja se, vidimo, s naraštaja na naraštaj prenosila 83 godine.

No je li to dovoljno, je li spomenuto razdoblje relevantan argument? "Neu" naime nije ista stvar kao "ne radim", "ne volim" itd. i zato se ne piše jednako. Takoer, to nije spoj "ne" + "u" i zato se ne moe pisati odvojeno. Na dva-tri foruma moe se nai izvod lingvista Mate Kapovia s Filozofskog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu (koji doduše nije ništa drugo doli saetak radova o slavenskoj akcentuaciji znamenitoga filologa Stjepana Ivšia) pa ga evo i ovdje:

"neu" je nastalo prije barem tisuu godina tako što je "ne hou" dalo "ne ou" ("h" se izgubilo) pa se to stegnulo u "ne:u" (ne:u``, s kratkosilaznim naglaskom, postalo je néu, s dugouzlaznim). Znai, to više nije negacija "ne" + glagol kao u "ne elim" i sl. nego je to dugo "ne:-", u kojem je stegnuta negacija "ne" i "o-" iz "ou"... Stoga, struno gledano, nema nikakvog razloga da se to piše odvojeno.

Isto vrijedi i za ne:mam (ne^ma:m, néma(: )m) i ni:sam < nije:sam (nijésam), gdje *ne imam daje ne:mam, a *ne jesam > něsam > nijesam > nisam. U "nemam" i "nisam" prefiks dakle nije negacija nego stegnuto, dugo ne:-.

13 komentar(a):

Jesi li ti meni ono jednom davno rekao da ti je prof. Opai rekla da se piše "nedam" na šta sam ja iskolaio oi? Ovo me podsea na Vuka koji je davno zamenio "tko" sa "ko", izmeu ostalog da bi izbegao nesustavnost tko:koji.
Nije bila rije o prezentu nego o imperativu. ;) Govorio sam o naglasnim cjelinama, ako se ne varam.
Evo ti primjer, uostalom: po naelu o rastavljenom pisanju negacije i glagola bilo bi - Ne daj, Boe, veeg zla. A zapravo je - nedajboe veeg zla. Isto tako, nije: ali, Boe, truda nego - aliboe truda.
Ne u se piše odvojeno - prvo zbog tradicije, drugo zbog analogije. A što se tie saimanja/stezanja - to nije tono jer do saimanja moe doi samo unutar jedne rijei, a ovdje je oito da je rije o dvjema - negacija + glagol.
Hajde ti lijepo proui fonologiju i morfologiju ispoetka, pa onda neeš pisati gluposti. Do saimanja moe doi i u sintagmama, a ta se pojava, gle uda, ve stoljeima zove - elizija. A znaš li što je karakterizira? Upravo gubljenje samoglasnika i spajanje u jednu naglasnu cjelinu. :p
ini mi se malo pretencioznim otvarati davno obamrlu temu 'laikim' komentarom- ini mi se da se 'ne u' sad smatra anakronizmom*, odn. nekakvim odrazom politikantstva (u negativnom znaenju). Ne ini mi se neloginim da pravopis dozvoli oba oblika- i 'tradicionalni' i 'novosadski', pa neka svatko piše kako mu paše**. * u svom sluaju, više to volim smatrati puritanizmom nego anakronizmom- utvaram si (da upotrijebim omiljenu irinu r'jecu) da si mogu dozvoliti taj 'luksuz' (uporabu 'ne u') kad sam si ve dao truda nauiti pisati glagoljicom (i to i ustavnom i kurzivnom!) gotovo jednako dobro kao i latinicom ** kao 'laiku' teoriju predlaem usporedbu ne u(pisano)=neu(izgovoreno) kao stat u (pisano)=sta(t)u (izgovoreno)
Dva završna pasusa si kopipejstao od stoke s foruma ffzg-a... To se baš tak ne radi, znaš?
Znam - ali nisam. :D Forum FFZG-a u ivotu nisam vidio, na sreu, a sudei po tome što mi pria cura, i neu. Gluposti mi je ionako i previše. :D No jesam iskoristio dijelove kopirane s IMF-a i spremljene na hard-disk. To je kopija kopije, dakle. Navika mi je spremati korisne (i pametne) stvarice. Ostavi link da provjerim. A ja u tebi onaj s foruma na kojem jedino pišem. ;)
Zaboravih, znaš što mi je još rekla? Da na tom forumu "posuuju" od mene, što se vidi po sintaksi i argumentima. I što bih ja sad trebao? Otii onamo i trabunjati o autorskim pravima? Na webu? :D
Moram se sloiti da neu, nemam, nisam definitvno mora ii zajedno. Autorska prava ovdje nisu bitna koliko pravilan izgovor i sam pravopis. Svaka ast na Blogu i hvala ti na trudu!
Ljudi obino prešute da akademihk Katii veli da se NE U piše odvojeno jer obje rijei imaju svoj smisao i mogu stajati svaka za sebe (otprilike tako). A NE MAM se ne moe pisati odvojeno jer MAM nije rije hrvatskog jezika.
Ljudi obino prešute da su Hrvati dva puta prešli sa NE U na NEU po diktatu iz Srbije, a ne zbog nekih teorijsko-jezinih razloga.
Ovdje nisam rekao je li bolje NE U ili NEU. Za to imamo 'jeziare'.
Samo velim da sumnjam u argumente onih koji skrivaju protuargumente! Ne djeluje mi to znanstveno.
Prvo, Katii to nikada nije rekao jer ne govori gluposti. Drugo, šteta što to ne vrijedi i za neke moje itatelje.
Znam samo da sam prije dvije godine pala na ispitu jer sam napisala neu, a trebala sam napisati ne u. Na svoje pitanje otkada se neu piše odvojeno, dobila sam odgovor - vi ste studenti i trebali bi biti u tijeku s dogaanjima i izmjenama u hvatskom pravopisu i gramatici! Hmmmm, da.

Add comment