La plej freŝaj informoj pri la Tutmonda Junulara Esperanto-Movado

Ĉefpaĝo    Pri TEJO-aktuale    Kontaktu nin    Novaĵoj ĉe via paĝaro    Ligbutonoj
Numero 275, la 15a de junio, 2011    
ELEKTU NUMERON
KALENDARO
Aprilo 2012
LuMaMeĴaVeSaDi
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
SERĈU NOVAĴON
ALIĜU AL LA LISTO
Ĉi tie vi povas senpage aboni TEJO-aktuale-n. Enskribu vian retadreson, elektu necesajn formatojn kaj alklaku "Jes". Ene de semajno vi ricevos vian unuan numeron!
Ekabonu tejo-aktuale
TA-TEAMO
Pri TEJO-aktuale respondecas:
 • Julia Noe - redaktoro
 • AMIKOJ
  lernu!

  tejo!
  EN LA NUMERO:

 • MOJOSECO KAJ MUZIKO: MUZAIKO!
 • NE FORGESU PRI FESTO!
 • [ESPERANTISTOJ] JEN LA OFICIALA RETEJO DE PIRATA PARTIO!
 • 34-A ESPERANTOLOGIA KONFERENCO EN KOPENHAGO
 • TORINO - DUM ANKORAŬ UNU SEMAJNO LA KOTIZO ESTOS RABATITA!
 • [ESPERANTIC.ORG] LERNU.NET: 100 000 REGISTRITAJ UZANTOJ!
 • [ESPERANTISTOJ] EN LA RETO JAM LA 71A ELSENDO DE VARSOVIA VENTO
 • [GRESILLON-INFORMAS] ESPERANTO EN OFICIALA INSTRUADO
 • [ESPERANTISTOJ] BALDAŬA APERO DE T-ĈEMIZOJ DE VINILKOSMO
 • VENONTAJ RENKONTIĜOJ
 • Printversio

  MOJOSECO KAJ MUZIKO: MUZAIKO!

  Muzaiko estas kunlabora tuttempa, tutesperanta kaj tutmojosa retradio, kiu elsendos muzikon, novaĵojn, babilajn programerojn kaj reklamojn el Esperantio.

  Ekde aprilo 2011, pli kaj pli granda grupo de gejunuloj laboras por realigi tiun ĉi projekton, kaj volas kunlabori kun eĉ pli da entuziasmaj homoj kiuj ŝatas verki, registri, paroli, intervjui... unuvorte: krei. Vi ne devas esti spertulo, ĉar vi ricevos plenan trejnadon por ĉiuj taskoj.

  Aliĝu al la retlisto: http://groups.google.com/group/retradio-projekto?hl=eo aǔ skribu al info ĉe muzaiko.info por havi pli da informoj.

  Memoru: Muzaiko estas via radio, kiun ankaŭ vi kreas!

  Amike: Veronika

  Sendu retpoŝte | Komentoj (0)

  NE FORGESU PRI FESTO!

  FESTO estas esperantista festivalo por junuloj kiu ĉiujare kunigas centon da esperantistoj el la tuta mondo (ĝenerale pli ol 40 landoj). Tiu renkontiĝo okazas de la 8a ĝis la 15a de Aŭgusto 2011 en la Kastelo Greziljono! (proksime de Anĝevo (Angers), plimalpli mezvoje inter Parizo kaj Bretonio). Mojosa loko, modesta prezo, mirinda programo, muzika etoso! Facile atingebla per trajno kaj aviadilo, Loĝado en unuopa aŭ pluropa ĉambro, en amasloĝejo aŭ sub via tendo, Ekskursoj al kulturaĵoj, sed ankaŭ al naĝejo kaj distrejoj, Ĉiunokta vasta programo ĝis la mateno, kun dancigaj koncertoj, sed ankaŭ pli kvietaj sidfajrejo en la naturo!

  FESTO, neforgesebla semajno.

  Esperanto-kursoj okazos dum FESTO por komencintoj, sed ankaŭ por progresantoj por plibonigi konon de Esperanto.

  Kotizprezaj rabatoj haveblos por tiuj kiuj ŝatas helpi por organizi dum FESTO. Ĝuu la plej favoran aliĝperiodon antaŭ la 31a de Majo! Aliĝu ĉe nia retpaĝo: http://festo.jefo.fr


  Sendu retpoŝte | Komentoj (0)

  [ESPERANTISTOJ] JEN LA OFICIALA RETEJO DE PIRATA PARTIO!

  Esperantaj Piratoj
  Pirata Partio estas politika partio, kreita en Svedio, kio kreskas tutmonde. Celo de piratpartioj estas havi malfermitan informsocion en kio ne ekzistas limitojn por krei, remiksi kaj distribui informon kio estas taŭga por la kreskado de scienco, kulturo kaj teĥnologio. Legu pli: http://www.piratpartio.org

  Sendu retpoŝte | Komentoj (0)

  34-A ESPERANTOLOGIA KONFERENCO EN KOPENHAGO

  Esperantologia Konferenco estas jam tradicia programero de la Universala Kongreso de Esperanto. Ĝin organizas la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) kaj ĝi eniris la kongresan programon unuafoje en Varno en 1978. Ĝian 34-an sesion en Kopenhago la 27-an de julio gvidos d-ro Detlev Blanke.

  Jens Stengaard Larsen prelegos pri la danaj lingvistoj kaj interlingvistoj Rasmus Rask kaj Otto Jespersen , dum prof. Christer Kiselman parolos pri la dana sempatologo kaj esperantologo Paul Neergaard . La prelego de prof. Davide Astori temos pri la unua itala esperantisto kaj interlingvisto Daniele Marignoni . Krome, Otto Prytz pritraktos “fenditajn frazojn” kaj Marek Blahuš prezentos la ciferecan prilaboron de la Zamenhofaj adresaroj. Post ĉiu prelego estos diskuto kaj la prelegotekstoj estos poste publikigitaj presforme.

  Sendu retpoŝte | Komentoj (0)

  TORINO - DUM ANKORAŬ UNU SEMAJNO LA KOTIZO ESTOS RABATITA!

  Kara ,
  Ankoraŭ unu semajno kun rabatita kotizo Ĝis la 31-a de majo la kotizo por aliĝi al la Kongreso de Torino estos rabatita: por junuloj, ekzterlandanoj kaj parencoj nur 37,50 eŭroj; por la unua plenkreska italo de ĉiu familio nur 75 euroj. Ankaŭ poste ĝi ne estos alta, se oni konsideras la tre ampleksan kongresan programon, kiun Torino proponas al vi: Kursoj kaj ekskursoj, koncertoj kaj kulturaj spertoj Jam sabate vi troviĝos en plena kongresa laboro: la verda foiro, lanĉita dum la UK de Florenco kaj spertita pasintjare en Linjano, okazos en Placo de Granmadre, apud unu el la plej konataj preĝejoj de la urbo. Estas okazo por porti la Esperanto-produktojn de via klubo, kaj ilin prezenti al samideanoj kaj al torinanoj. En la grava apuda preĝejo okazos la kongresa Diservo. Ĉiuvespere, jam de sabato, vi povos ĝui la 7 koncertojn de la kongreso, ses el kiuj estos en urbaj placoj, por esti ĝuataj ankaŭ de la loka publiko; tri el ili estos enkondukataj de mallonga koncerto de fama itala juna grupo, ankaŭ por altiri pli da loka publiko. Dimanĉon estos la oficiala malfermo, kun ĉefa parolado de Probal Daŝgupta, Prezidanto de UEA. Posttagmeze kaj vespere vi jam trovos la unuajn du el la 11 ekskursoj kiujn Torino proponas dum la semajno (vidu liston je la fino de tiu ĉi letero). De lundo matene komenciĝos la labora parto de la kongreso: la eŭropa seminario ''Kaj nun ni estu eŭropanoj'', kiu ĝuas financan helpon de Eŭropa Unio, kaj la seminario ''Esperanta dramarto: la unua jarcento'' gvidata de Paul Gubbins, nia konata angla instruisto kaj reĝisoro, kaj 4 lingvo-kursoj: elementa, progresiga kaj perfektiga de Esperanto (gvidataj respektive de Anna Lowenstein, Kristin Tygat kaj Nina Pietuchowska) kaj enkonduka de la itala (gvidata de Davide Astori). Al tiuj aldoniĝos prestiĝa serio de prelegoj (plena listo en la retaj paĝoj http://kongreso.esperanto.it ), lingvaj ekzamenoj de la Itala Instituto de Esperanto kaj la internaciaj KER-ekzamenoj de Edukado.net. Do, neniu plia hezitu: aliĝu tuj al Torino, ŝparu monon kaj preparu memorindan someron al vi kaj al via tuta familio. Ni atendas vin: se vi komunikos vian alvenhoron, ni provos veni kapti vin ĉe la flughaveno aŭ ĉe la stacidomo! La ĉijaraj ekskursoj. Dimanĉon posttagmeze al la Egipta Muzeo (la plej granda kaj grava en la mondo post tiu de Kajro) kaj la reĝaj palacoj Madama kaj Reale. Dimanĉon vespere/nokte al la baziliko Superga, sur la samnoma panorama monto, kaj al astronomia muzeo, planedario kaj observejo. Lundon, tuttage, al Alba: Trufoj, aveloj kaj kasteloj. Mardon, matene, al la mezepoka Torino kaj, posttagmeze, al la Sankta Mortotuko. Alternative, marde posttagmeze vi povos ekskursi bicikle al Moncalieri. Merkredon vi povos elekti inter tuttaga ekskurso al Stresa kaj Lago Maggiore, kaj alia al Verĉeli kaj Valsesia. Ĵaŭdon ni vizitos per tuttaga ekskurso la fortresojn de Exilles kaj Bardonekja. Vendredon estos tuttaga ekskurso centrita je la filma kaj televida kulturo: la Mole Antonelliana, kun ĝia ĥinomuzeo, la muzeo de itala televido, kaj fine la reĝa palaco kaj parko de Venaria Reale. Ĉiuj ekskursoj estas jam mendeblaj per la kongresaj paĝoj en reto: http://kongreso.esperanto.it

  Sendu retpoŝte | Komentoj (0)

  [ESPERANTIC.ORG] LERNU.NET: 100 000 REGISTRITAJ UZANTOJ!

  Karaj samideanoj,

  Ni kun granda plezuro informas vin pri gravega mejloŝtono por Lernu.net: ĝi ricevis sian 100-milan registritan uzanton!

  ESF elkore dankas ĉiujn kunlaborantojn de lernu!, kaj ankaŭ ĉiujn esperantistojn, kies malavaraj donacoj kontribuis al tiu ĉi sukceso. Fakte, Lernu.net estas unu el la plej ambiciaj kaj sukcesaj projektoj sponsoritaj de ESF, kaj tiu jubileo estas grandega atingo ne nur por nia fondaĵo, sed ankaŭ por la tuta Esperanto-komunumo. ESF fieras, ke nia financa subteno ebligis la ekeston de tiu ĉi unika kaj plej vizitata Esperanto-retejo en trideko da lingvoj, kun ĉ. 100 000 paĝ-vizitoj ĉiutage, kun pli ol cento da volontulaj lingvohelpantoj kaj tradukistoj, kaj nun kun komunumo de cent mil registritaj uzantoj el 240 landoj! Por festi tiun ĉi jubileon, la lernu!-teamo okazigas konkurson por krei reklamojn por la retejo (legu pli ĉe http://lernu.net/konkurso).

  ESF tre fieras pri siaj atingoj, kaj la jubileo de Lernu.net estas klara ekzemplo de tio. Sed ni tamen vidas ankoraŭ pli grandajn eblojn por evoluo kaj kreo de novaj Esperanto-projektoj, kaj krome necesas subteni kaj pludisvolvi la jam ekzistantajn. Lernu.net, NASK (Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto: http://esperanto.org/nask), edukado.net kaj aliaj projektoj sponsorataj de ESF daŭre vigle evoluas. Ekzemple, edukado.net antaŭnelonge lanĉis Retan Instruistan Trejnadon (RITE, www.edukado.net/rite), kaj ni investis en la kreo de aŭtomata lingvokontrolilo por lernu!, por doni pli rapidajn respondojn al la lernantoj kaj faciligi laboron de lingvohelpantoj (bv. vidi la testan version ĉe lingvohelpilo.ikso.net). Tiu estas nur du ekzemploj el multaj inciatoj, kiuj meritas vian subtenon.

  Fakte, niaj ambicioj jam preterpasas niajn financajn kapablojn, kaj pro tio ni petas vian financan subtenon. Nia fondaĵo ne ricevas monon de ajna registaro, kaj ni dependas de la malavaraj donacoj de homoj kiel vi, kiuj pasie strebas al egaleco kaj plibonigo de komunikado inter la popoloj de la mondo, por daŭre sponsori Esperanto-rilatajn edukajn kaj esplorajn projektojn.

  Ni invitas vin viziti nian retejon por lerni pli pri niaj agadoj: www.esperantic.org kaj ankaŭ kiel vi povas subteni ESF-n: http://esperantic.org/eo/donacoj/subtenu.

  Sendu retpoŝte | Komentoj (0)

  [ESPERANTISTOJ] EN LA RETO JAM LA 71A ELSENDO DE VARSOVIA VENTO

  En la reto jam la 71a elsendo de Varsovia Vento. En ĝi, krom kiel ĉiam bona muziko, ia. konciza sonraporto de Roĉjo pri la IJF, Bruĉjo pri la Italaj Kongresoj, interparolo kun Rogener, la ĉefredaktoro de Kontakto, sinprezentado de Jerzy Fornal kaj daŭrigo de "El la Verda Biblio"... Pli proksime al vi, al la geamikoj, al la movado kaj kulturo, humure kaj malpli oficiale, simple... En la mondon venis nova sento :) Bonan aŭskultadon! http://www.podkasto.net
  Sendu retpoŝte | Komentoj (0)

  [GRESILLON-INFORMAS] ESPERANTO EN OFICIALA INSTRUADO

  Saluton,

  Probable vi jam aŭdis pri la kampanjo “esperanto ĉe abituro”: esperanto-au-bac.fr, kaj eble vi mem jam subskribis la peticion. Estas taŭga momento por reprovi tion, kion ni ne sukcesis dum pli ol cent jaroj, sed tio ĉi eniru pli vastan kuntekston: Esperanto en la oficiala instruado. Difinante novajn lingvo-ekzamenojn konformajn al Komuna Eŭropa Referenckadro, nun oficiala en multaj landoj, interalie Francio, Hungaroj sukcesis doni al Esperanto-diplomoj saman valoron kiel alilingvaj diplomoj. En Francio, oni sendube plibonigu sian strategion surbaze de nova analizo de la kunteksto, tamen ne necesas atendi novajn leĝojn por enkonduki Esperanton en diversnivelajn lernejojn.

  Ĉio ĉi konsistigos la temon de seminario, “Esperanto en oficiala instruado”, organizata en kastelo Greziljono inter la 17a kaj la 23a de julio 2011. Michel Dechy, Cyrille Hurstel, François Lo Jacomo kaj Guy Camy prezentos kvar aspektojn de tiu ĉi problemaro por veki konstruan diskuton. Kiel Kulturdomo de Esperanto, la kastelo Greziljono (gresillon.org) estas ideala loko por trakti punktojn tiel gravajn por la Esperanto-kulturo. Sed ĝi krome estas, tradicie, ejo por kursoj, ekzamenoj kaj aliaj aktivaĵoj: dum la sama periodo, vi povos sekvi konversaciajn aŭ gramatikajn kursojn de Jean-Luc Kristos kaj Thierry Saladin, trapasi du unuajn gradojn de FEI-ekzamenoj, lerni jogon, kanti kaj aŭskulti kantadon, ĉeesti prelegojn pri diversaj temoj... Ne hezitu viziti nian retejon: gresillon.org/somero por trovi pli da detaloj pri nia programo, aŭ rekte por aliĝi al la dezirata periodo: restas ankoraŭ kelkaj liberaj lokoj.

  Ĝis tre baldaŭ en nia kastelo, kiu ĉijare festos sesdekjariĝan jubileon!

  Amike,

  François LO JACOMO

  72 quai de la Loire

  75019 Paris

  06 80 88 53 27

  Sendu retpoŝte | Komentoj (0)

  [ESPERANTISTOJ] BALDAŬA APERO DE T-ĈEMIZOJ DE VINILKOSMO

  Baldaŭa apero de T-ĉemizoj de VINILKOSMO ĉe Esperanto Arta Kolekto en la eŭropa : http://esperanto-arta-kolekto.spreadshirt.fr kaj en la amerika retbutiko : http://esperanto-arta-kolekto.spreadshirt.com INTERNACIA ESPERANTO-RETBUTIKO Bonvenon en nia butiko Esperanto Arta Kolekto, entute dediĉita al esperanta universo.
  Sendu retpoŝte | Komentoj (0)

  VENONTAJ RENKONTIĜOJ

  Komuna Nederlanda kaj 88a Germana Esperanto-Kongreso, 10.-13. junio 2011 en Münster/Vestfalujo, Germanio, http://www.esperanto.de/gea/GEK2011.html

  22.06 – 26.06.2011, Bavelo kaj la Esperanto-Junularoj de Baden-Virtembergo kaj Aŭstrujo invitas, Inge.Simon ĉe esperanto.de)

  Roskilde-Festivalo 25-a ĝis 4-a de Julio 2011, Roskilde, Danio, http://roskilde.festoklubo.dk/

  [esperantic.org] NASK 2011: 2-10-a de julio 2011,Universitato de Kalifornio, San Diego (UCSD) http://esperantic.org/eo/edukado/nask.

  Triobla E-Kongreso en 2011: 8-a TutAmerika Kongreso de Esperanto (TAKE), 46-a Brazila Kongreso de Esperanto (BKE), 31-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso (BEJK), de la 9-a ĝis la 14-a de julio 2011 http://easp.org.br/kongreso

  [pri IJK] Esperanta Kinofestivalo, kiu okazos de la 10-a ĝis la 13-a de julio 2011 en San-Paŭlo, Brazilo dum TAKE, http://kinofestivalo.org.

  44-a Konferenco de ILEI, Kopenhago, 17-23 julio 2011 http://www.ilei.info//agado/Kopenhago2011.php

  Julio-17/23: Seminario kun prelegoj pri lingvo kaj edukado. Intensaj E-kursoj kaj FEI-ekzamenoj http://gresillon.org/spip.php?rubrique8

  2-an teatro-staĝon en Minsko (Belarusio) http://www.dlptheatre.net

  IJK, Kievo/Kijivo, Ukrainio, 14a ĝis la 21a de julio 2011 http://www.tejo.org/ijk

  julio-22 kaj julio-31 je 20h30: Muzika presento de kantoj E-igitaj el itala kaj angla lingvoj: Manŭel - Emanuele Rovere, Italujo http://gresillon.org/spip.php?rubrique8

  julio-23/30: Alternativa semajno (ekologio, kuracmetodoj, verda turismo). E-kursoj matene. Vegetaraj manĝoj http://gresillon.org/spip.php?rubrique8

  Junulara UK en Kopenhago, Danio, 23a ĝis 30a de julio http://juk2011.wikispaces.com/>
  La 96-a Universala Kongreso de Esperanto, 23 - 30 de julio 2011, Kopenhago – Danio
  http://www.uea.org/kongresoj/uk_2011.html

  Internacia Esperanto-Tago, 26a de Julio 2011 ĉe Twitter, #Esperanto

  [Junulara E-Semajno] Esperanto-tendaro ĉe “Segmaŝino”/ ”Pilorama”, apud urbo Perm, Rusio, 29-31 julio 2011 http://rusio.info/sm;

  Esperanto-Studado (SES-2011) okazos inter la 30-a de julio kaj la 7-a de aŭgusto 2011, Nitra, Slovakio http://lernu.net/SES/

  3a Kulturturisma Semajno (30a de julio 2011 ĝis la 5a de aŭgusto 2011) en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo, Germanio http://esperanto-urbo.de

  julio-30/aŭgusto-06: Turisma semajno. Kursoj de franca lingvo kaj Esperanto matene. Ekskursoj al Luar-kasteloj posttagmeze. http://gresillon.org/spip.php?rubrique8

  Mirinda Internacia Renkontiĝo (MIRO) 1a - 6a de aŭgusto 2011, Stara Sušica, Kroatio, http://www.keja.hr/miro/eo/index.html

  FESTO de la 8a ĝis la 15a de aŭgusto 2011 http://festo.jefo.fr

  aŭgusto-08/15: Junulara internacia renkonto FESTO kun muzika festivalo, organizata de JEFO http://gresillon.org/spip.php?rubrique8

  Venu al la 21-a KISO por „ludi, krei, sperti vin mem” de la 15-a ĝis la 21-a de aŭgusto 2011, Marburg, Germanio http://esperanto.de/kiso/

  aŭgusto-15/24: Festa semajno por infanoj, junuloj, familioj. Post-FESTO tuj post FESTO. Muziko, gitaro, sporto, ludoj, artumado kaj E-kurso http://gresillon.org/spip.php?rubrique8

  IJS 2011, 16-a ĝis la 22-a de aŭgusto, Bubanatvolgy, Hungario http://ijs.hu/eo/IJS-en-2011_eo

  Torino 2011 - Nacia kongreso inter historio kaj pasio, inter la 20a kaj la 26a de Aŭgusto 2011, Italio http://italakongreso.esperantoitalia.it/

  SAT-kongreso en Sarajevo, Bosnio http://www.satesperanto.org/3-a-kongresa-bulteno.html

  [instru-german] Lernfesto, seminario en Villingen, Germanio 16-18.09.2011 http://esperanto-bw.de/pages/eo/bavelo-arangoj/bavelo-seminario/invito.php

  2-a Interlingvistika simpozio en UAM, Poznano, Polando (22-23.09.2011)
  2-a Interlingvistika simpozio en UAM, Poznano (22-23.09.2011) http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/index.html

  Septembro 30-oktobro 4 - TORPEDO-7: Ĉeftemo: rolo de bibliotekoj, muzeoj, kulturcentroj - praktika interagado por instruado http://esperanto-urbo.de

  *** Atentu la finon de la aliĝperiodo je 2011-06-30: 1a Esperantista Migrado Autuna (EMA), 2.-7. oktobro 2011 (dimanĉe - vendrede), de Boppard ĝis Kaub, Germanio, sur la fama migrovojo "Rheinsteig" (fiksa hotelo), http://www.esperanto.de/deb/ema2011.html

  30-a Komuna Seminario, 7-10 de okt. 2011 en Seongnam, Koreio Kontakto: JUNG Eun-Kyung (ĉeforganizanto) unika ĉe saluton.net aŭ ĉe Facebook: http://www.facebook.com/komunaseminario

  [pri IJK] 35a Kataluna Kongreso de Esperanto, la 28an, 29an, 30an kaj 31an de oktobro 2011, Barcelono, Hispanio http://www.esperanto.cat/kongresoj/2011/

  Decembro 9-11 - 53a klerigsesio: literaturo, historio, didaktiko/metodiko, movadaj konoj http://esperanto-urbo.de

  Komune festi la Novan Jaron: 10-a Novjara Renkontiĝo kaj 3-a Novjara Internacia Semajno, Bitburg/Germanio, de la 27-a de decembro 2011 ĝis la 3-a de januaro 2012 http://www.esperantoland.org/nr

  Hanoja UK de la 28-a de julio ĝis la 4-a de aŭgusto 2012 http://uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=413#2

  Pliaj renkontiĝoj haveblas en la Internacia Kalendaro: http://www.eventoj.hu

  Sendu retpoŝte | Komentoj (0)


  La numeron redaktis Julia Noe