Joy of Satan

RADOST SATANE

"NEMA BOGA SEM MENE" "ZNAJUĆI OVO, KO SE USUĐUJE DA OBOŽAVA LAŽNE BOGOVE KURANA I BIBLIJE?"
-SATANA
IZ "QU'RET AL-YEZID"

© copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
*Napomena: Većina tekstova na ovom vebsajtu su zaštićena autorskim pravima. Autor daje odobrenje da se oni štampaju za lična proučavanja dokle god se ne menjaju.

"Tama je izvrnuta svetlost" - Belzebub

Joy of Satan na Engleskom [English]

Joy of Shaitan na Arapskom

Joy of Satan na Nemačkom [Deutsch] - Freude an den Satan

Joy of Satan na Italijanskom [Italiano] - La Giola Di Satana ; JOS Italian

Joy of Satan na Španskom [Espanol] - Alegr�a de Satan

Joy of Satan na Francuskom [Francais] - Joie de Satan

ONI SA DIAL-UPOM ILI SLABOM INTERNET KONEKCIJOM MOGU KLIKNUTI OVDE ZA SAJT BEZ SLIKA NA ENGLESKOM

**Zadnja izmena 15.10.2009.

Pošaljite e-mail Joy of Satan Sveštenstvu (USA)

Pošaljite e-mail administratoru ovog sajta

VAŽNA INFORMACIJA ZA NE-SATANISTE, ATEISTE I ONE KOJI SU NOVI U SPIRITUALNOSTI

DONIRAJTE ZA PROMOCIJU I NAPREDAK SATANIZMA

DOBRODOŠLI

SATANA

SPIRITUALNI SATANIZAM

AL JILWAH;
CRNA KNJIGA SATANE

PROPOVEDI SATANE

POREKLO SATANIZMA

RAZOTKRIVANJE HRIŠĆANSTVA

POSVEĆENJE SATANI

DEMONI

SATANISTIČKI SIMBOLI

ZA ONE KOJI SU NOVI U SATANIZMU

PRIDRUŽITE SE ARMIJI SATANE

SATANISTIČKI RITUALI I SLAVLJA

MEDITACIJE

SATANISTIČKA MAGIJA

SVEDOČENJA, ESEJI I TEKSTOVI ČLANOVA

SVEŠTENSTVO

KOVENI

E-GRUPE

LINKOVI

ONLINE DUĆAN

Postoje razni redovi Satanizma. Joy of Satan Sveštenstvo je Spiritualni Satanizam.

Satanizam nije "Hrišćanska izmišljotina".

Satanizam je stariji od Hrišćanstva i ostalih religija.

Satanizam nije o duhovima, goblinima, vampirima, monstrumima iz Noći Veštica i sličnim stvarima.

Satanizam nema veze sa "zlom".

Satanizam nije "reakcija" na Hrišćanstva.

Satanizam nema veze sa smrću.

Pravi Satanizam je o uzdizanju i jačanju čovečanstva, što je bila namera našeg Pravog Tvorca (Satane)

Mi znamo Satanu/Lucifera kao stvarno biće.

Mi znamo da je Satana Pravi Otac i Bog Kreator čovečanstva.

Mi znamo da je biblijski Jahve/Jehova izmišljen entitet, a ljudi koji stoje iza ove laži i nameću je da su prave vararalice čovečanstva i gospodari laži. Očigledne su mnoge kontradikcije u Jevrejsko/Hrišćanskoj bibliji, otkrivajući ovaj tekst kao rad ljudskih bića koji su imali okultne moći kojima su ga proželi da bi ga napravili verodostojnim i kako bi izazvali strah u svrhu masovne kontrole nad ljudima.

Mi NE PODRŽAVAMO krvna ili žrtvovanja živih bića u ni jednom obliku. To je čin Judeo/Hrišćana kao što i piše u njihovoj Bibliji:
Ponovljeni Zakon 12:27:
"Prinesi žrtve svoje paljenice, meso i krv, na zrtveniku Jahvea, Gospoda Boga svog; krv pak od drugih žrtava tvojih prolij na žrtvenik Jahvea, Boga svoga, a meso pojedi."

Pronašli smo da je Satanizam originalna religija čovečanstva. Istraživali smo. Satanizam se bazira na drevnim religijama koje su postojale puno pre Judejstva i Hrišćanstva stotinama i hiljadama godina.

Hrišćanstvo je bila reakcija na originalne Paganske religije, označene kao Satanizam što znači "neprijatelj/protivnik" na hebrejskom. Ako čitate informacije koje sadrži ovaj sajt videćete da ćemo dokazati to.

Hrišćanstvo je izmišljeno da bi uklonilo spiritualno i okultno znanje (moć uma) od populacije i da postavi moć u ruke par "izabranih" na štetu čovečanstva. Moći uma i duše su više nego stvarne.
Lako je kontrolisati i manipulisati onim ljudima koji ne veruju ili su nesvestni tih moći od onih koji su razvili veštine u upravljanja tim energijama.

Izvorni Bogovi (Demoni) su nepravedno optuženi kao monstrumi i žigosani kao "zli" kako bi se od čovečanstva sakrilo spiritulno znanje. Zbog toga, čovečanstvao se drastično degenrisalo kako spiritualno tako i intelektualno.

Spiritualni Satanizam snažno podržava sva učenja, znanja, analizu i slobodu misli.

Spiritualni Satanizam podržava separaciju crkve od države. Satanisti ne nameću Satanizam ili promenu religije.

Spiritualni Satanizam priznaje nauku i veruje da sve što je okultno/nadprirodno ima racionalno naučno objašnjenje. Mi verujemo da je čovečanstva bilo opasno unazađivano u ovoj oblasti zahvaljujući obmani Judeo/Hiršćanstva i njihovog neumornog napada na nauku vekovima.

Mi praktikujemo Meditacije Moći da spiritualno napredujemo i uzdignemo sebe. Meditacije Moći su onoliko suštinski važne za ljudsku dušu koliko je i hrana suštinski važna za ljudsko telo. Zmija, simbol Satane predstavlja vatrenu kundalini snagu smotanu na dnu kičme, koja nakon uzdizanja transformiše ljudski um i dušu na mnogo veći nivo shvatanja i sposobnosti. Ovo je pravo značenje "Uzdizanja Đavola". Simbol Zmije takođe predstavlja DNK spiralu života.

Mi radimo direkno sa Satanom. Verujemo da svaka osoba koja je voljna i puna poštovanja može imati lični odnos sa Satanom. Nema posrednika u Spiritualnom Satanizmu; Sveštenstvo postoji samo zbog savetovanja i podrške.

Mi prihvatamo svoja uverenja i praksu direktno od Satane lično. Predugo su neprijatelji Satane kao na primer Hrišćanske crkve imale slobodu da diktiraju laži vezane za Satanu i Satanizam. Te laži su bile osnova okultnih zločina i drugih odvratnih dela koja su indirektno promovisali. Pravi Satanizam je bio aktivno i revnosno potiskivan vekovima i mnogi iz neznanja veruju u laži vezane za Satanu i ponašaju se po njima.

Spiritualni Satanizam voli i poštuje život. Satana nas prihvata onakve kakvi jesmo, ali nas vodi da napredujemo tako da evoluiramo na viši nivo. Spiritualni Satanisti su slobodni da žive svoj život onako kako izaberu, odgovornost odgovornima. Živimo po prirodnom zakonu i ohrabrujemo svakoga da razvije sebe do svog punog potencijala.

Mi sami "spašavamo" svoje duše, za razliku od Nazarećanina koji "spašava" tuđe. Satanizam se zasniva na pravoj transformaciji duše kroz Meditacije Moći. Nazarećanin je izmišljeni entitet, čiji identitet je ukraden od nekih razapetih paganskih bogova, (kao na primer Odin koji je obešen na drvetu) on je ništa više do oruđe za držanje čovečanstva pod kontrolu par "izabranih". Nazarećanin se koristi u Hrišćanskim misama i služenjima kao zamena za krvnu živu žrtvu, što otkriva njihove prave namere.

Judeo/Hrišćanska religija je izopačena podvala čovečanstvu katrastrofalnih proporcija. Jer da bi podvala uspela treba postojati manjak znanja od strane žrtve. Hrišćanska religija i njihova vojska aktivno potiskuje znanje i slobodu misli, ohrabrujući ljude da budu robovi, i nikad ne poržavaju ili uče bilo šta za boljitak ili napredak čovečanstva. Suprotno od priča kako je Nazarećanin lečio ljude; Satana uči nas kako mi možemo da izlečimo sami sebe i izvodimo takozvana čuda, koristeći naš um i moć naše duše.

Kroz jačanje nas samih, mi stičemo samopouzdanje, samopoštovanje i stičemo spiritualni uspeh i nezavisnost.

Spiritualni Satanizam ne postavlja granice u razvitku moći uma zvanih i "veštičarstvo" ili "magija". Mi verujemo u pravdu i kao što je neko ko vežba borilačke veštine vičan u korišćenju Dim Maka i drugih aspekta fizičke borbe, Spiritualni Satanisti su vešti u korišćenju Crnih Umetnosti "magije" ako ih ikad budu trebali. Ljudi koji su nesvestni ovih moći su nemoćni protiv njih, i moći onih koji ih koriste.

Spiritualni Satanizam neće ni na koji način oprostiti zlostavljanje duhova koje je opisano u klasičnim grimoarima. Demoni koji su bili vezani i primoravani na te veze od strane čarobnjaka su sada slobodni i svako ko koristi metode kruga od devet stopa i imena "Jehove" priziva sebi lično uništenje. Demoni su naši prijatelji i sa poštovanjem i naklonosti u prizivanju kroz Satanu, mi težimo da uspostavimo uzajamno koristan odnos sa njima.

Spiritualni Satanizam se zalaže za individualnost, slobodu i nezavisnost.

Očigledno je da Satana nije varalica čovečanstva. Njegovih sledbenika je malo i on nema potrebe za obilnim bogatstvom, moći i kontrolom kako bi zadržao svoje sledbenike.

 

Naša prošlost se sistematično uništava kako bi se održala LAŽ Hrišćanstva.
Razotkrite Zaveru!! Kliknite ovde!!

 

Za one koji žele da nauče više, da pričaju o Satani, Propovedima, Znanju, Magiji, Ritualima, Demonima mogu da se pridruže nekoj e-grupi klikom na neki od linkova ispod.

JOY OF SATAN E-GRUPA (engleski)

Demonic Realm (ExYu E-Grupa)

Hail Satan