<< Geriyə  

Azərbaycanın regionları

bar Biləsuvar rayonu

Yaranma tarixi - 08.08.1930
Ərazisi - 1.40 min km2
Əhalinin sayı - 90.3 min nəfər
(1 yanvar 2011-ci il)
Əhalinin sıxlığı - 1 km2 65 nəfər
(1 yanvar 2011-ci il)
Biləsuvar rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 182 km

Demoqrafİk göstəricilər
 2005 2006200720082009 2010
Nəfər
Təbii artım 1283 1481 1448 1574 1681 1502
Doğulanlar 1694 1919 1896 1989 2073 1938
Ölənlər 411 438 448 415 392 436
o cümlədən:
1 yaşa qədər ölən uşaqlar 18 21 16 18 19 18
Nikahlar 696 944 906 953 1069 1030
Boşanmalar 10 17 13 15 26 32
Əhalinin hər 1000 nəfərinə
Təbii artım 15.7 17.7 17.0 18.2 19.0 16.7
Doğulanlar 20.7 23.0 22.3 23.0 23.5 21.6
Ölənlər 5.0 5.3 5.3 4.8 4.5 4.9
o cümlədən:
1 yaşa qədər ölən uşaqlar1) 8.9 8.9 9.7 8.8 9.1 9.2
Nikahlar 8.5 11.3 10.7 11.0 12.1 11.5
Boşanmalar 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
* 1) hər 1000 diri doğulana

Əhalinin sayı
(2009-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatlarını əsasında)
ƏraziCəmiKişiQadın
nəfərfaiznəfərfaiznəfərfaiz
Biləsuvar rayonu 87508 100.0 43630 100.0 43878 100.0
şəhər əhalisi 20119 22.99 10055 23.05 10064 22.94
kənd əhalisi 67389 77.01 33575 76.95 33814 77.06
o cümlədən:
Biləsuvar şəhəri 20098 22.97 10045 23.02 10053 22.91
Məcburi köçkün düşərgələri 21 0.02 10 0.02 11 0.03
Xırmandalı kənd inzibatı ə/d 8541 9.76 4189 9.60 4352 9.92
Bəydili kənd inzibatı ə/d 5761 6.58 2813 6.45 2948 6.72
Ağalıkənd kənd inzibatı ə/d 4195 4.79 2130 4.88 2065 4.71
Bağbanlar kənd inzibatı ə/d 3992 4.56 1930 4.42 2062 4.70
İsmətli kənd inzibatı ə/d 3884 4.44 1976 4.53 1908 4.35
Əsgərabad kənd inzibatı ə/d 3876 4.43 1904 4.36 1972 4.49
Nəsimi kənd inzibatı ə/d 3800 4.34 1879 4.31 1921 4.38
Nərimankənd kənd inzibatı ə/d 3542 4.05 1775 4.07 1767 4.03
Amankənd kənd inzibatı ə/d 3521 4.02 1755 4.02 1766 4.02
Zəhmətabad kənd inzibatı ə/d 3374 3.86 1719 3.94 1655 3.77
Səmədabad kənd inzibatı ə/d 2935 3.35 1487 3.41 1448 3.30
Günəşli kənd inzibatı ə/d 2916 3.33 1480 3.39 1436 3.27
Ağayrı kənd inzibatı ə/d 2409 2.75 1182 2.71 1227 2.80
Çaylı kənd inzibatı ə/d 2139 2.44 1035 2.37 1104 2.52
Ovçubərə kənd inzibatı ə/d 1723 1.97 850 1.95 873 1.99
Təzəkənd kənd inzibatı ə/d 1512 1.73 763 1.75 749 1.71
Dərvişli kənd inzibatı ə/d 1476 1.69 753 1.73 723 1.65
Sair 7793 8.91 3955 9.06 3838 8.75

Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı
(2009-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)

 CəmiKişiQadın
nəfərfaiznəfərfaiznəfərfaiz
Biləsuvar rayonu 87508 100.0 43630 100.0 43878 100.0
o cümlədən:
0-4 8027 9.17 4276 9.80 3751 8.55
5-9 6899 7.88 3668 8.41 3231 7.36
10-14 8492 9.70 4378 10.03 4114 9.38
15-19 10052 11.49 5093 11.67 4959 11.30
20-24 9474 10.83 4780 10.96 4694 10.70
25-29 7993 9.13 4088 9.37 3905 8.90
30-34 6570 7.51 3286 7.53 3284 7.48
35-39 6046 6.91 2983 6.84 3063 6.98
40-44 6252 7.14 2993 6.86 3259 7.43
45-49 5683 6.49 2717 6.23 2966 6.76
50-54 4088 4.67 1981 4.54 2107 4.80
55-59 2506 2.86 1147 2.63 1359 3.10
60-64 1245 1.42 555 1.27 690 1.57
65-69 1116 1.28 467 1.07 649 1.48
70-74 1619 1.85 690 1.58 929 2.12
75-79 893 1.02 342 0.78 551 1.26
80-84 347 0.40 134 0.31 213 0.49
85-89 150 0.17 43 0.10 107 0.24
90-94 25 0.03 6 0.01 19 0.04
95-99 23 0.03 2 0.00 21 0.05
100 və yuxarı 8 0.01 1 0.00 7 0.02

Milli tərkib
Biləsuvar rayonu 87508 100.0 43630 100.0 43878 100.0
o cümlədən:
azərbaycanlılar 87455 99.94 43621 99.98 43834 99.90
ruslar 44 0.05 8 0.02 36 0.08
ukraynalılar 4 0.00 0 0.00 4 0.01
tatarlar 2 0.00 0 0.00 2 0.00
digər millətlər 3 0.00 1 0.00 2 0.00

Təhsil müəssisələrində təhsil alanlar
(2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının məlumatları əsasında)

 CəmiKişiQadın
nəfəryekunə nisbətən,faizlənəfəryekunə nisbətən,faizlənəfəryekunə nisbətən,faizlə
Təhsil müəssisələrində təhsil alanlar - cəmi 19636 100.0 10329 100.0 9307 100.0
o cümlədən:
ali təhsil müəssisələrində 672 3.4 449 4.3 223 2.4
orta ixtisas təhsil müəssisələrində 271 1.4 110 1.1 161 1.7
ilk peşə-ixtisas təhsil müəssisələrində 82 0.4 67 0.7 15 0.2
ümumi təhsil müəssisələrində 18553 94.5 9669 93.6 8884 95.4
digər təhsil müəssisələrində 58 0.3 34 0.3 24 0.3

Əhalinin təhsil səviyyəsi
(2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının məlumatları əsasında)

 Cəmio cümlədən:
kişilərqadınlar
15 və yuxarı yaşlı əhali-cəmi, nəfər 64090 31308 32782
o cümlədən:
ali təhsilli 3666 2838 828
orta ixtisas təhsilli 2822 1829 993
tam orta təhsilli 44965 21806 23159
ümumi orta təhsilli 8898 3968 4930
ibtidai təhsilli 2271 563 1708
təhsili olmayanlar 1468 304 1164
15 və yuxarı yaşlı əhalinin hər 1000 nəfərinə
ali təhsilli 57 91 25
orta ixtisas təhsilli 44 58 30
tam orta təhsilli 702 696 706
ümumi orta təhsilli 139 127 150
ibtidai təhsilli 35 18 52
təhsili olmayanlar 23 10 36

Sosial-iqtisadi göstəricilər
 2005 x)2006x)2007x)2008x) 2009x)2010 x)
Həkimlərin sayı 122 123 123 114 126 129
Orta tibb işçilərinin sayı 317 324 324 290 362 342
Xəstəxanaların sayı 9 9 9 9 9 3
Xəstəxana çarpayılarının sayı 520 520 520 520 520 225
Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı 15 15 15 15 15 17
Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 1132 1132 1132 1132 1132 147
Əhalinin hər 10000 nəfərinə
həkimlər 14.8 14.6 14.4 13.1 14.2 14.3
orta tibb heyəti 38.3 38.5 37.9 33.2 40.7 37.9
xəstəxana çarpayıları 62.9 61.8 60.7 59.6 58.5 24.9
ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 136.9 134.4 132.2 129.7 127.3 127.0
Məktəbəqədər müəssisələrin sayı 10 10 10 10 10 10
onlarda uşaqların sayı, nəfər 315 315 315 315 335 335
Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat 109 100 82 86 100 100
Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin sayı 36 36 36 36 36 36
onlarda şagirdlərin sayı, nəfər 17989 17348 16536 15724 14752 14295
II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə 36.0 35.2 35.0 33.2 28.3 27.1
Kütləvi kitabxanaların sayı 37 37 37 37 37 37
onlarda kitab fondu, min nüsxə 344.3 339.9 334.0 346.9 332.1 333.0
orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə 4163 4074 3902 3974 3736 3688
Klub müəssisələrinin sayı 20 20 20 20 20 20
Muzeylərin sayı 2 2 3 3 3 3
onlara gələnlərin sayı, min nəfər 39.7 44.5 50.9 53.2 52.3 51.2
əhalinin hər 1000 nəfərinə 484.0 533.0 600.0 605.0 594 572
Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi 242 237 280 267 315 345
əhalinin hər 10000 nəfərinə 29.3 28.1 33.0 30.9 35.8 38
Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. 1406.0 1419.9 1546.0 1574.3 1709.8 1727.8
Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m. 9.6 9.6 10.5 10.5 11.5 11.3
Özəlləşdirilmiş mənzillər:
sayı, ədəd 9 7 21 24 10 9
ümumi sahə, kv.m. 448 454 1078 1378 524 401
Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton 0.1 0.05 0.1 0.1 0.06 0.05
Təbii mənbələrdən götürülən su,mlyn. kub m. - - - - - -
İstifadə olunan su, mlyn. kub m. 154 156.8 157.5 152.2 176.0 172.9
onlardan:
məişət-içməli məqsədlərə 0.7 0.7 1.0 1.2 1.3 0.9
istehsala - - - - - -
suvarmaya və kənd təsərrüfatına 153 156 156.4 151.0 174.6 172.0
Atılan çirkab su, mlyn. kub m - - - - - 0.01
Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m. 63 66 68 63.6 74.5 72.9
İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər 7.2 7.1 7.3 7.1 7.1 7.8
* 2010-cu ilin sonuna siyahı tərkibində olan işçilərin sayı
x) Səhiyyə üzrə göstəricilər 2004-cü ildən tibb müəssisələri olan digər nazirlik və idarələr, 2007-ci ildən qeyri-dövlət müəssisələri daxil olmaqla verilmişdir.

Əmək bazarı
 2005200620072008 2009 2010
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 66.3 82.4 127.8 170.1 188.7 203.7
Status almış işsizlərin sayı, nəfər 738 601 531 502 482 498

Ticarət
 2005200620072008 2009 2010
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi min manat 28140.1 34855.7 49920.1 63580.6 74242.1 87248.8
Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi 0.61 0.61 0.66 0.58 0.63 0.64
keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi 114.4 112.8 125.3 103.2 116.9 110.8
Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi, min manat 4283.1 6340.3 8925.8 15217.1 19206.1 22554.2
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 125.3 144.3 112.4 153.0 117.8 112.6
adambaşına, manatla 45.24 65.79 91.44 154.42 191.67 206.70
Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat 1077.0 1364.3 2373.6 3197.7 3509.2 3976.8
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 124.9 125.4 152.1 121.5 106.1 110.5
adambaşına, manatla 11.38 14.16 24.32 32.45 35.02 36.44

Kənd təsərrüfatı
 2005200620072008 2009 2010
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha
Dənli və dənli paxlalılar 20452 20504 22862 25375 31572 27398
o cümlədən buğda 14075 13853 14292 13928 18032 14850
Pambıq 10340 10503 8131 5336 2685 4750
Şəkər çuğunduru 47 527 441 862 1647 945
Dən üçün günəbaxan 3084 3202 2434 2441 703 1248
Kartof 300 303 341 340 284 179
Tərəvəz 1178 1741 1957 2663 2302 3079
Bostan bitkiləri 373 423 513 611 292 303
Meyvə və giləmeyvə 476 486 446 863 870 848
Üzüm - 1 5 5 3 3
Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton
Dənli və dənli paxlalılar 48861 53499 60058 72826 91514 43301
o cümlədən buğda 33601 35955 37103 38426 50102 22858
Pambıq 17782 12654 12083 6056 5430 5678
Şəkər çuğunduru 940 14400 4939 28754 25544 70684
Dən üçün günəbaxan 3881 4081 3201 3302 1007 1807
Kartof 2821 2860 3342 3428 2939 1874
Tərəvəz 12625 18692 21916 37398 34586 48529
Bostan məhsulları 4056 4596 5615 4945 3273 3712
Meyvə və giləmeyvə 4336 4428 4740 4639 3529 3590
Üzüm 285 370 897 991 612 623
Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha
Taxıl 23.9 26.1 26.3 29.1 29.0 15.3
o cümlədən buğda 23.9 26.0 26.0 27.6 27.8 15.4
Pambıq 17.2 12.0 14.9 11.4 20.5 12.0
Şəkər çuğunduru 200 273 119 334 155 748
Dən üçün günəbaxan 12.4 12.7 13.1 13.5 14.3 14.5
Kartof 94 94 98 101 104 105
Tərəvəz 103 107 104 137 121 145
Bostan bitkiləri 109 109 109 111 114 123
Meyvə və giləmeyvə 126.0 122.4 112.6 110.2 80.5 81.4
Üzüm - - - - 124.8 117.9
Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş
İri buynuzlu mal-qara 37131 37417 38049 38380 38816 39081
o cümlədən inəklər və camışlar 18121 18382 18974 19166 19304 19463
Qoyunlar və keçilər 129327 129808 131379 131862 133118 134524
Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton
Ət (kəsilmiş çəkidə) 1743 1650 1768 1649 2051 2896
Süd 14535 14577 14607 14623 22066 23573
Yumurta, min ədəd 13616 10774 6333 6407 7723 9905
Yun (fiziki çəkidə) 168 170 170 172 261 270

Tikinti
 2005200620072008 2009 2010
İstifadəyə verilmişdir:
əsas fondlar, min manat 3479.7 9392.8 58366.4 67695.9 9006.9 14416.0
yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m 12.8 17.0 92.4 43.4 22.8 19.2
onlardan fərdi yaşayış evləri 12.8 14.9 19.5 19.0 21.4 18.5
Əsas kapitala investisiyalar, min manat 2944.0 46791.5 83182.7 83080.7 21037.0 32383.6
o cümlədən:
tikinti - quraşdırma işlərinə 2682.9 45530.2 82096.2 70454.2 16066.5 29090.0
Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd 7 5 9 6 10 7
Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər 126 175 152 151 124 125
Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat 518.5 1009.0 2899.3 2715.7 1729.2 2536.8

Sənaye
 2005200620072008 2009 2010
Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı - cəmi, vahid 6 6 7 7 10 12
Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə), min manat 1552 1333 2391 2638 3728 6294
Sənaye məhsulunun həcmi, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) 131.8 80.6 79.6 90.7 237.3 104.3
Sənaye məhsulunun həcmində qeyri-dövlət sektorunun xüsusi çəkisi,faizlə 60.2 48.1 30.6 35.5 64.7 72.7
İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, min manat 4.7 - - - 406.2 480.5
İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər 482 445 440 383 358 964
İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat 65.2 81.9 117.1 160.6 160.0 163.3
Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans qiymətləri ilə), min manat 9185 9455 9838 12575 15674 21767
Natural ifadədə əsas məhsul növləri istehsalı:
Un, ton 1647.0 210.5 601.0 315.0 286.2 184.5
Pambıq mahlıcı, ton 5734.0 2972.0 2462.0 808.5 410.1 647.9
Pambıq tiftiyi (linti) və pambıq çiyidi, ton 8303 4542 3852 1202 597 1001

Nəqliyyat və Rabitə
 2005200620072008 20092010
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton 373 394 417 442 484 529
Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km 41.1 41.8 42.9 45.5 47.8 50.4
Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması, min nəfər 3893 4007 4143 4392 4952 5502
Sərnişin dövriyyəsi, mln sərnişin km 28.9 29.6 30.1 32.9 36.0 39.5
Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd 3583 3662 3877 3889 4005 4153
o cümlədən:
yük avtomobilləri 906 921 1031 970 978 1024
avtobuslar 99 101 99 95 94 95
sərnişin minik 2451 2508 2576 2653 2772 2866
şəxsi minik 2383 2442 2502 2579 2694 2786
xüsusi təyinatlı avtomobillər 78 82 120 120 120 127
digər avtomobillər 49 50 51 51 41 41
Poçt şöbələrinin sayı, vahid 13 13 16 16 15 15
Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd 32 37 38 39 39 40
şəhərdə 64 77 77 77 80 82
kənddə 21 23 24 25 25 25

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi