English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Predškolski odgoj i naobrazba u 2010.

Predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci dio je sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske, a namijenjen je djeci u dobi od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Republika Hrvatska je potpisnica Konvencije o radnicima s obiteljskim obvezama, broj 156, a u članku 5. točki B stoji da je država dužna i obvezna skrbiti se o djeci predškolske dobi.

Predškolska djelatnost je uređena kao podsustav odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske od 1997. godine (Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Narodne novine, broj 10/97. i 107/07.).  U 2009./10. pedagoškoj godini ukupna obuhvatnost djece predškolske dobi u redovitim programima (petosatnim i desetosatnim programima) iznosi 58% djece predškolske dobi. Obuhvatnost djece kraćim programima je oko 28%. U godini dana prije polaska u školu obuhvaćeno je programima predškolskog odgoja 99,60% djece, što u redovitim vrtićnim programima što u programima predškole.  

UKUPAN BROJ VRTIĆA: 673 dječja vrtića (ukupan broj objekata je 1.598). Privatnih vrtića ima 238 (35,40%) (175 osnivači fizičke osobe, 50 osnivači vjerske zajednice i 13 osnivači udruge), gradskih/općinskih/županijskih dječjih vrtića ima 435 (64,60%).

UKUPAN BROJ DJECE: 151.514 (58,00%). U privatnim vrtićima je smješteno 29.320 djece (19,40%), a u gradskim/općinskim/županijskim 122.194 djece (80,60%).

UKLJUČENOST DJECE PO PROGRAMIMA:

  1. u redovitim cjelodnevnim programima uključeno je 112.346 djece (74,10%).
  2. u programima predškole je 15.668 djece (10,40%).
  3. u kraće programe uključeno je 23.500 djece (15,50%).

U programe predškolskog odgoja i naobrazbe uključeno je i 5.985 (5,30%) djece s teškoćama, 1.678 (1,50%) darovite djece i 2.348 (2,10%) djece pripadnika nacionalnih manjina

UKUPAN BROJ RADNIKA: 16.133 radnika, 10.021 odgojno-obrazovna radnika i 6.112 ostalih radnika

STRUČNI SURADNICI: 721 stručnih suradnika (314 pedagoga/inja, 173 psiholog/inja, 234 stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (134 defektologa/inja-rehabilitatora  i 100 logopeda) i 216 viših medicinskih sestara - zdravstvenih voditelja.

VJEŽBAONICE: 61 dječji vrtić u Republici Hrvatskoj imenovan je vježbaonicom visokih učilišta za stručno osposobljavanje odgojitelja i stručnih suradnika.

STRUČNO-RAZVOJNI CENTRI: 14 dječjih vrtića su zbog svoje kvalitete imenovani centrima izvrsnosti za stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika iz dječjih vrtića.

RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Od 1. siječnja 2006. godine do 31. prosinca 2009. godine uz financijsku potporu sredstvima Svjetske banke i  državnog proračuna opremljeno je 96 novih prostora za dječje vrtiće u općinama i gradovima od posebne državne skrbi u kojima do sada nije bilo sustavnog odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi iz svih županija Republike Hrvatske, čime je povećan broj djece polaznika programa predškolskog odgoja za 9.450 pa se tako približavamo i planiranom cilju obuhvata djece predškolske dobi s 43% u 2005. na 60% u 2010. godine što je zacrtano u strateškom dokumentu ovog Ministarstva, odnosno Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja od 2005. - 2010. godine.

U 2010. godini provodit će se i 426 novo verificiranih programa predškolskog odgoja prilagođenih potrebama i sposobnostima djeteta zasnovanim na humanističko razvojnim pristupima djetetu, pa je u cijelosti ostvaren pluralizam programa prema otvorenom Programskom usmjerenju.

RANO UČENJE STRANIH JEZIKA U DJEČJEM VRTIĆU

U 2010. godini provodit će se i 452 verificirana programa ranoga učenja stranoga jezika s djecom predškolske dobi. Više od 69% djece u dobi od 4. do 6. godine života uči jedan strani jezik u sklopu redovitoga programa u dječjem vrtiću ili kao kraći program izvan redovitog programa.

SPORTSKI PROGRAMI

U pedagoškoj 2009./10. godini provodi se i 436 verificiranih sportskih programa ritmike, plesa, folklora, maloga nogometa, taekwondoa, tenisa i sl. U suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom, a u sklopu projekta ''Olimpijski festival dječjih vrtića'', u dječjim se vrtićima redovito održavaju sportska natjecanja.

PROGRAMI ZA BOLESNU DJECU

Za djecu predškolske dobi koja imaju zdravstvenih problema, u partnerstvu dječjih vrtića i bolnica ustrojena su pri bolnicama 4 programa za bolesnu djecu u Zagrebu i Sisku.

PROGRAMI VJERSKOG ODGOJA

U Republici Hrvatskoj u 2010. godini djeluje 50 dječjih vrtića kojima su osnivači vjerske zajednice s 4.145 djece (48 je katoličkih dječjih vrtića smještenih u 55 objekata - osnivači su katoličke vjerske zajednice, družbe sestara, župe; 1 židovski dječji vrtić (osnivač Židovska općina u Zagrebu) i 1 evangelički dječji vrtić (osnivač Evangelička crkvena općina Zagreb).

Katolički vjerski odgoj se provodi i u 295 dječjih vrtića čiji su osnivači gradovi i općine za onu djecu predškolske dobi za koju su roditelji dali suglasnost za njihovo uključivanje u programe vjerskog odgoja. U programima katoličkog vjerskog odgoja u dječjim vrtićima uključeno je ukupno 15.000 djece predškolske dobi.

SIGURNOSNO-ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAMI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Od 11. svibnja 2007. godine svi dječji vrtići i druge pravne osobe koje provode programe predškolskog odgoja bili su dužni u svoje godišnje planove i programe unijeti mjere sigurnosno-zaštitnih i preventivnih aktivnosti te izraditi protokole postupanja u svim mogućim kriznim situacijama radi sigurnosti djece u skladu s nacionalnim programima.

Cilj sigurnosno-zaštitnih i preventivnih programa u dječjim vrtićima je osigurati maksimalnu sigurnost djece i odraslih osoba u njegovu unutarnjem i vanjskom prostoru, izraditi protokole djelovanja u mogućim rizičnim situacijama i podijeliti odgovornosti svih zaposlenika i predstavnika lokalne zajednice u otklanjanju možebitnih opasnosti.

Do danas su verificirana 93 sigurnosno-zaštitna preventivna programa u dječjim vrtićima s posebno razrađenim protokolima postupanja.