מחשבונים ככלי עזר לחישוב תפוקה נדרשת של משאבת חום וחיסכון כספי צפוי:

לרשותך מספר מחשבונים המהווים כלי עזר לצורך חישוב תפוקה נדרשת של משאבת חום רצויה לחימום והסקה.
יש לבחור את הבחירה הרצויה לפי הרשימה הנ"ל, ולהכניס את הנתונים הרצויים.
מילוי כל האפשרויות יביא למיצוי המערכת החישובית, ולקבלת משאבת החום בתפוקה האופטימאלית ביותר.

מחשבון מספר 1: חימום / הסקה ביתית

מחשבון מספר 2: חימום בריכת שחייה

מחשבון מספר 3: אומדן החיסכון לחימום באמצעות משאבת חום בהשוואה לחימום באמצעות גופי חימום חשמליים

מחשבון מספר 4: אומדן החיסכון לחימום באמצעות משאבת חום בהשוואה לחימום קיים בגפ"מ

מחשבון מספר 5: אומדן החיסכון לחימום באמצעות משאבת חום בהשוואה לחימום קיים בסולר

השימוש במחשבונים עשוי לסייע בחישוב תפוקה רצויה של משאבת חום לפי הנתונים שהוזנו ולקבל הערכה לגבי החיסכון הצפוי.
אומדן החיסכון וההשוואה הינו לאינדיקציה בלבד.
בכל מקרה, לפני רכישה של משאבת חום מומלץ להעזר בייעוץ של מהנדס מתכנן.