Tv-historia i årtal

1926 Skotten John Baird för över rörliga bilder med ett TV-system från ett rum till ett annat. Två år senare skickas TV-bilder över Atlanten. Bairds visuella radio med skärmen till höger kunde inte sända ljud och bild tillsammans.

1936 BBC i England börjar med regelbundna TV-sändningar.

1948 Televisionspremiär i Stockholm på Röda Kvarn i samband med Britanniautställningen 1948.

1954 Första försökssändningen över den s k TV-nämndens provisoriska sändare på Tekniska Högskolan i Stockholm.

1955 Premiär för en sydsvensk nyhetsjournal som sänds en gång i veckan från Köpenhamnssändaren.

1956 Riksdagsbeslut om införandet av television i Sverige. Radiotjänst startar provsändningar över Göteborg i samarbete med Chalmers Tekniska högskola. Stockholmssändaren tas i drift. Officiell start av Sveriges Televisions sändningar 4 september.

1958 Sveriges första Eurovisionssändning; en operaföreställning från Drottningholmsteatern.
VM i fotboll blir ett publikt genombrott.
Aktuellt startar. Fler milstolpar.

1962 Den första direktsändningen över Atlanten via satelliten Telstar.
Den 11 juli sänds bilder från USA till Europa. De första bilderna från Europa, bl a Sverige, sänds den 23 juli.

1966 Den första TV-sändningen i färg.

1967 Ett TV-program i färg sänds för första gången över hela landet.

1968 Riksdagen beslutar om införandet av reguljär färg-TV.

1969 Sverige får två TV-kanaler. TV2 startar den 5 december.

1970 Reguljära färg-TV-sändningar införs.
Sydnytt från Malmö startar.

1972 Västnytt från Göteborg, Mittnytt från Falun/Sundsvall och Nordnytt Umeå/Luleå följer efter.

1978 Riksdagsbeslut om reguljära regionala nyhetssändningar.

1979 Riksdagsbeslut om omorganisation; Sveriges Radio blir moderbolag med fyra programproducerande dotterbolag, varav Sveriges Television är ett.

Ny radio- och ansvarighetslag.

Text-TV börjar sända regelbundet till provpublik.

1980 Start för Östnytt från Norrköping.
Text-TV blir permanent.

1983 Start för Smålandsnytt från Växjö.

1986 Start för Tvärsnytt från Karlstad/Örebro.

1987 Ny organisation av Sveriges Television träder i kraft: Kanal 1 arbetar med Stockholm som bas, TV2 med de tio distrikten.
Start för ABC (Stockholm/Uppsala).

1988 SVT först i världen med permanenta stereosändningar med NICAM-ljud.

Sändningsstart av SVT Europa (under namnet TV4) i södra Finland.

Finska nyhetsprogrammet Uutiset börjar sändas dagligen.

1990 Start av direkttextning av nyhetsprogram.

1993 SR-koncernen upphör. Start av morgon-TV på vardagar.
Surroundljud introduceras i TV.

1994 En särskild stiftelse blir ägare av Sveriges Television. Start av Gävle/Dalanytt från Falun och Mittnytt enbart från Sundsvall.

1995 De separata kanal-organisationerna - Kanal 1 och TV2 - slås ihop till ett sammanhållet företag. Kanalerna blir enbart sändande enheter och byter samtidigt namn till SVT1 och SVT2. Den regionala anknytningen till en kanal försvinner.
Premiär för www.svt.se.

1997 Sveriges Television får rätt att sända digitalt via satellit till svenskar i Europa, SVT Europa. Startdatum 10 december 1997.
Premiär för svt.se/nyheter

1998 Sveriges Television fattar beslut om att digitala marksändningar ska börja sändas. Sveriges Television får sändningstillstånd för tre rikstäckande digitala kanaler och fem regionala.

1999 Sveriges Television startar digitala rikssändningar i det digitala marknätet av SVT1, SVT2, SVT24 samt regionala sändningar av SVT Syd, SVT Väst, SVT Östnytt 24, SVT Mälarkanalen och SVT Mitt.
SVT startar digitala sändningar över satellit av SVT1, SVT2 samt SVT24.

2000 Sveriges Television organiserar om nyhetsverksamheten och skapar en central nyhetsredaktion för de rikstäckande nyhetsprogrammen.

2001 Profilering av SVT1 och SVT2 påbörjas och nya tablåer ska underlätta för tittarna att hitta i utbudet. Ny logotyp och grafik införs.
SVTs nyheter digitaliseras. Rapport och Aktuellt byter kanal med varandra eftersom de regionala nyhetsprogrammen skulle ingå i Aktuellts nyhetstimme. De regionala nyhetsprogrammen kan enbart sändas i SVT2 analoga sändarnät.

Regionalprogrammen Västerbottennytt och Värmlandsnytt startar.

Det samiska nyhetsprogrammet Óddasat börjar sändas.

2002 SVT Extra ersätter de fem regionala digitalkanalerna från och med januari.
Barnkanalen startar den 23 december.

2003 Digital fri-TV för alla SVTs kanaler införs 1 januari.
24, SVTs sport- och nyhetskanal, nystartar 24 februari.

Som första bolag i Europa startar SVT sändningar i det digitala marknätet med 5.1 ljud i juni 2003.Premiärprogram är "Allsång på Skansen".

2004 Kunskapskanalen, producerad i samarbete med UR, startar den 27 september. Den sänds på samma kanalplats som Barnkanalen.

SVT utser den förste SVT-ombudsmannen, Claes Elfsberg. Han ska driva publikfrågor i tre år (2005-2007).

Som första bolag i världen startar SVT tjänsten "talande textremsa" i det digitala marknätet i november.

2005 SVT lanserar mobilportal på svt.se.

Övergången till enbart digitala sändningar i marknät börjar i september med Gotland, Gävleområdet och Motalaområdet. Övergången ska ske i fem etapper.

2006 SVT fattar beslut om HDTV-sändningar och startar SVT HD för att sända parallellsändningar i HD med SVT1 och SVT2. SVT HD sänds via Canal Digital, Com Hem samt i marknätet över Mälardalen.

SVT lanserar podd-tv.

2007 Sverige går över till enbart digitala sändningar i marknät 15 oktober (men SVT1 ligger kvar till 29/10). Skåne och Blekinge är sist ut.

SVT-nyheterna går över till bredbildssändningar 19/11. Därmed sänds ca 95% av alla SVT:s program i bredbild.

SVT Extra läggs ner.

SVT startar en barnkanal på svt.se - Play Bolibompa.

SVT Play slår rekord med 159 miljoner programstarter på svt.se.

2008 I februari startar sju nya regionala program: SVT Blekingenytt, SVT Hallandsnytt, SVT Jönköpingsnytt, SVT Västmanlandsnytt, SVT Uppland, SVT Gävleborg, SVT Jämtlandsnytt. SVT Gävledala byter namn till SVT Dalarna. Därmed har SVT 18 regionala nyhetsprogram. I augusti tillkommer SVT Sörmland och siffran stiger till 19.

SVT startar en nyhetskanal på svt.se - Play Rapport (playrapport.se)

25 augusti flyttar regionala sändningar också in i SVT1 för första gången. Den digitala tekniken gör det möjligt. Flytten är ett resultat av en ny utbudsstrategi och en ny kanalprofilering. Samtidigt lämnar de regionala programmen SVT24.

2009 I mars får SVT Play på svt.se en ny mer lättnavigerad design och användandet går upp mer än 40% under lanseringsveckan till drygt 2 miljoner programstarter. I erbjudandet till publiken samlas programmen under SVT Play Bolibompa, SVT Rapport och SVT Prima (för dramautbudet). Fler planeras...

SVT Europa byter namn till SVT World. Kanalens sänds nu över hela världen utom i Syd-Amerika.

2010 Ett nytt 6-årigt avtal med avstämningspunkt 2013 börjar gälla 1 januari.

Den 18 januari blir Kunskapskanalen en hel kanal och sänds hela dygnet. SVT24 flyttar till Kunskapskanalens gamla kanalplats och börjar först efter SVT Barnkanalens slut. Kanalerna SVT1 HD och SVT2 HD startar.

2011 Tittandet på SVT Play exploderar med cirka en halv miljard starter under året. Serier som görs exklusivt för webben (tex Danne och Bleckan - från ingenting till någonting)når stora framgångar hos publik och kritiker. SVT vinner en Emmy, tv-världens finaste pris, för serien Millennium.