Páxinas para unha introdución tipolóxica ao koreano, a cargo de

  • Verónica Taboada (Tipoloxía Lingüística 2010)