print logo

- Islam er politikk

Må religion handle om det overnaturlige? Hindrer religion utvikling og framskritt? På et av Culcoms best besøkte mandagsseminarer utfordret den egyptiske filosofen Hassan Hanafi tradisjonelle forståelser av politisk islam og religion.

Hassan Hanafi: Veien til forandring går via universitetet. Bilde: Lorenz Khazaleh

Hassan Hanafi: Veien til forandring går via universitetet. Bilde: Lorenz Khazaleh

Hanafi, en av de store nålevende arabiske filosofene, har i rundt femti år utforsket forbindelsene mellom “vestlig” og “arabisk” filosofi. Flere europeiske klassikere (Spinoza, Sartre, Lessing etc) har han oversatt til arabisk. Samtidig er han politisk aktiv som "representant for det islamske venstre".

 

Politisk islam er idag, sa han, i mange kretser synonymt med vold og fundamentalisme. Men politisk islam, betyr også kamp mot undertrykkelse, kamp for opplysning og demokrati. På et tidligere foredrag sammenlignet han en del av dagens islamske grupperinger med grasrotbevegelser som i Seattle og Genova demonstrerte mot konsernstyrt globalisering og for en rettferdig verdensorden.

- Islam er de stemmeløses stemme. Den gir håp til flere og flere mennesker, sa han.

Politisk islam er ikke et nytt fenomen som debattene etter 9/11 kan gi inntrykk av.

- Islam og politikk har fra begynnelsen av vært tett sammenflettet. Teori og praksis skal være det samme innenfor islamsk tenkning. De troende skal sette ut teorier og ideer i praksis, sa han.

Skillet mellom religion og politikk er altså kunstig. Islam er politkk.

Hanafi ser derfor islam ikke som religion i tradisjonell forstand. I ordbøkene blir religion gjerne definert som miraklenes og det overnaturliges sfære. Denne forestillingen er utdatert og tar ikke høyde for islams vesen, sa han:

- Hvis ordbøkerforfatterne insisterer på at religion er definert som det overnaturliges sfære, så ville jeg ikke betegne islam som religion. Da ville jeg heller klassifisere islam under “ideologier” - som en samling av sosiale og politiske teorier for å skape et rettferdig samfunn.

- De siste 200 årene har islam vært grunnlag for mange bevegelser, for eksempel mot despotisme og kolonialisme, for opplysning, liberalisme, rasjonalisme og sosialisme. Vi hadde en progressiv islam, rettet mot den konservative islam i Saudi-Arabia. Islam var også viktig i dekoloniseringsprosessen. Da vi begynte å dekolonisere oss, var islam det som forente oss.

Islamske bevegelser har også vært en motmakt til den herskende eliten i stater som Algerie, Tunesia eller Syria.

- Det er de islamske bevegelsene som har skapt de største demonstrasjonene. Den sekulære opposisjon er for svak.

- Men alt dette er nå overskygget av noe som vi kan kalle politisk islam à la Bin Laden. Hvem interesserer seg for at det var muslimer som skapte Alhambra i Granada og flere vitenskapsdisipliner som astronomi og matematikk? Hvem vil vite om muslimenes bidrag til renessansen?

Volden ser filosofen som en motreaksjon, som del av en frigjøringskamp:

- 11/9 var en eksplosjon av sinne. Muslimer har ikke klart å forsvare Palestina, mange er sinte på USA. Jeg uttrykker mitt sinne ved å skrive artikler. Jeg er intellektuell. Men ikke alle er intellektuelle. Bin Laden har ikke studert filosofi eller statsvitenskap. Ellers kunne han ha eksplodert på samme måte som Noam Chomsky eller Johan Galtung.

Hanafi presiserer at han ikke ønsker å legitimere alle typer politisk islam.

- Jeg vil hverken legitimere eller fordømme, men forstå de ulike retningene innen politisk islam for å kunne påvirke. Neste uke skal jeg reise til et dialogprosjekt i Algerie der islamister og sekulære skal snakke med hverandre - noe som de vanligvis aldri gjør.

Filosofiprofessoren mener veien til forandring ikke går via media, men via universitetet:

- Jeg tror at et seminarrom med en god professor og gode studenter kan forandre hele verden. Å være med på å skape et stimulerende intellektuelt miljø er viktigere for å oppnå endring på lang sikt enn å opptre i media. Mitt hjerte ligger ved universitetene.

 

 

Tekster av Hassan Hanafi på nett:

Hassan Hanafi: Islam and the West – a difference in vision: Liberal democracy is only one kind of democratic forms, not all kinds. It is not a magic-key which opens all the secrets of the world – Hassan Hanafi writes – The Islamic concept of democracy is something else

Hassan Hanafi: Intercultural Dialogue and Conflict Resolution: ”The Meaning of Cultural Conflict”

Hassan Hanafi: From Orientalism To Occidentalism. And Beyond
 

 

Emneord: filosofi, islam, motstand, religion, seminar Av Lorenz Khazaleh
Publisert 12. sep. 2008 17:10 - Sist endret 18. sep. 2011 12:21