تبليغاتX
اجتماعي-علمي - مدیر کل رفاه، تعاون و بهداشت
محمدعلی زهره ای، معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری نیز در حکمی حسین نژادتقی را به سمت مدیر کل رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مهر 1390ساعت 14:3  توسط   |