Den första majblomman
 Förstamajblommor
Förstamajblommor från 1911 (överst), 1916, 1936 och 1991. Foto: Peter Segemark, ©Nordiska museet
Majblomman
2007 firade majblomman 100 år. Den första majblomman såldes 1907. Initiativtagare till den var Beda Hallberg (1869–1945) som ville använda pengarna till förebyggande insatser mot fattigdom och folksjukdomen tuberkulos bland barn och unga.

Idén med att sälja en konstgjord blomma till ett så lågt pris att alla kunde köpa den var något helt nytt. Beda Hallberg arbetade för en årlig insamlingsdag då många kunde bidra och visa sin solidaritet med fattiga och sjuka.

Blomman har blivit en tradition som hör till våren, valborgsmässo-
afton och första maj. Färgen på blomman bestäms av Maj-
blommans Riksförbund
och det är modefärgen för året som Svenska Moderådet fångat upp. En regel finns dock: vart femte år ska blomman vara blå. Majblommorna säljs av skolbarn under två, tre veckor i april. Bara under 2006 såldes det majblommor för ca 39 miljoner kronor.

En internationell blomma
Den svenska majblomman fick tidigt varianter i andra länder som också tagit upp kampen mot fattigdom och tuberkulos. Beda Hallberg blev internationellt känd och hedrad och var den andra svenska kvinnan som fick statspension på livstid.

Solidaritetens blomma
I början av 1900-talet orsakade sjukdomen tuberkulos minst 10.000 dödsfall per år. Beda Hallbergs tanke med majblomman var att alla skulle kunna medverka för att hejda folksjukdomen. Priset var därför tio öre per blomma – lika mycket som ett ägg kostade. Blomman blev en succé!

Lokalkommittéer bildades snabbt - år 1908 fanns det 157; idag finns det närmare 800. Lokalkommittéerna stöttade familjer ekonomiskt och drev sommarkolonier för barn. Med sol och luft skulle sjukdomen förebyggas och lindras. 1955 upphörde insamlingarna att gälla tuberkulosens bekämpande. Istället fokuserades på polio och diabetes. Hjälpinsatserna har sedan anpassats efter samhällets förändringar.

Alla barn ska få vara med
Sedan 1907 har Majblommans Riksförbund i Göteborg arbetat för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor.

Majblomman ger bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Idag är visionen att alla ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

1907 års Förstamajblomma
1907 års Förstamajblomma. Foto: Peter Segemark, ©Nordiska museet
 
Om Majblomman
1907 bildades Förstamajblommans Riksförbund
- självskriven ledamot var Beda Hallberg
1916 såldes 400.000 Förstamajblommor på Cuba
- blomman för året var en styvmorsviol (se bilden ovan)
1922 spreds idén om majblomman till USA
1931 blev Beda Hallberg hedersledamot av
Majblomman Corporation of America
1933 introducerades bilblomman, en större maj-
blomma att fästa på bilens front.
1998 byter Förstamajblomman namn till Majblomma
2006 sålde 150.000 barn mellan 9 och 12-år
majblommor för ca 39 miljoner kronor
2007 firar Majblomman 100 år

Internationella blommor lanserades i Finland (1908), Norge & Danmark (1909), i Holland & Belgien (1910), i Ryssland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien & Frankrike (1911), i England & Estland (1912), i Algeriet (1913), på Cuba (1916), i USA (1922),i Indien (1932).

Läs mer om Beda Hallberg och titta på de 100 majblommornaLäs mer!