Opphavsrett på NRK.no

Innholdet på NRK.no tilhører NRK AS, og er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m.

NRK har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Nettsidene kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra NRK.

Unntak gjelder for bruk til privat, ikke-kommersiell bruk.

Det som er nevnt ovenfor gjelder i utgangspunktet også for de enkelte elementer på nettsidene, så som logoer, fotografier, filmklipp og programklipp.

NRK aksepterer bruk av pekere til nrk.no fra andre nettsteder. Du kan også dele innholdet og gjøre andre oppmerksom på innholdet via andre sosiale media.

Kopiering eller nedlasting i strid med NRKs rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

Eventuelle spørsmål rettes til informasjonsavdelingen i NRK på e-post info@nrk.no eller telefon 815 65 900.

Innholdsoversikt