News in English Tinklapio struktura Namu puslapis Kontaktai
2012 sausio 28 d. visuotiniame susirinkime buvo išrinkta nauja LPdD valdyba. Sveikiname naują valdybą pradėjus darbą!

LPdD Prezidentė

LPdD Prezidentė Daiva Rudokaitė, aktorė, psichologė, psichodramos terapeutė, Europos psichodramos instituto Berlyne personalinė narė2012-2014 m. Valdyba

Viceprezidentė Rima Kratavičienė, psichologė, LEU Psichologijos katedros lektorė, psichodramos terapeutė, Europos psichodramos instituto Berlyne personalinė narė, Lietuvos psichologų sąjungos narėMokymų koordinatorė Monika Jakaitė, gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrijos rezidentėIždininkė Aurelija Rakštytė, psichologė, psichodramos terapeutė, pirmo lygio mokymų grupės Minske ko-terapeutė, Europos psichodramos instituto Berlyne personalinė narėSekretorė Goda Kaniušonytė, psichologė, Mykolo Romerio universiteto dėstytoja, VšĮ "GEBU" vadovė, Lietuvos psichologų sąjungos aktyvi narėKomitetai

Mokymų komitetas:
Pirmininkė - Monika Jakaitė
Dr. Viktorija Vaišvilaitė
Daiva Račelytė

Etikos komitetas:
Pirmininkė - Rasa Pietarienė
Rasa Slonskienė
Arūnė Taunytė


Garbės nariai

Lietuvos psichodramos draugijoje yra pripažinti du garbės nariai:

Pirmoji psichodramos mokytoja Friedel GeislerPirmoji LPdD Prezidentė doc. dr. Margarita Pileckaitė - MarkovienėLietuvos Psichodramos draugija (LPdD) - visuomeninė organizacija, įsteigta 1999 01 21, reg Nr 191970158 Lietuvos registrų Centre.
Draugijos būstinė: Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
El. paštas info@psichodrama.lt

Lietuvos psichodramos draugija yra Europos psichodramos mokymo organizacijų federacijos FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisation, http://www.fepto.eu/) narė.

Draugija yra Europos Psichodramos Instituto PIfE (Psychodrama Institut für Europe, Berlin, http://www.pife-europe.eu/) tikrasis narys.


Draugijos sąskaitos:
Bendroji saskaita: LT 417180 3000 0070 0648
Mokymų saskaita: LT 427180 0000 0570 0607


I DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR VEIKLOS POBŪDIS


I.1 Skleisti psichodramos idėjas visuomenėje, vienyti įvairių profesijų specialistus ir kitus asmenis, besidominčius psichodrama ar savo veikloje taikančius psichodramos metodus.
I.2 Skatinti, vykdyti ir dalyvauti įvairiose su psichodrama susijusiose programose ir projektuose.
I.3 Atstovauti Draugijos nariams įvairiose institucijose, įgyvendinant bendrus tikslus, o taip pat ginti savo narių interesus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis priemonėmis.
I.4 Rengti konferencijas, seminarus, paskaitas ir praktinius užsiėmimus, skirtus psichodramos specialistams šviesti ir lavinti.
I.5 Koordinuoti psichodramos specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimą, teikti ir atnaujinti profesinę kvalifikaciją atitinkančias licenzijas.
I.6 Organizuoti psichodramos mokymą.
I.7 Organizuoti leidybinę veiklą, skatinti psichodramos literatūros leidimą.
I.8 Kurti psichodramos standartus studijoms, podiplominiam mokymui.
I.9 Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis psichodramos ir jai artimų sričių organizacijomis.
I.10 Jungtis į visuomeninių organizacijų, kurių tikslai suderinami su Draugijos tikslais, sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų.
I.11 Stoti į tarptautines organizacijas ir išstoti iš jų.
I.12 Remti Draugijos narius profesinėje veikloje bei ginti jų interesus.
I.13 Teikti bei gauti labdarą ar paramą.
I.14 Siekdama šių tikslų Draugija:
I.14.1 Atstovauja savo narių interesams valstybinėse ir kitose institucijose.
I.14.2 Organizuoja ir dalyvauja įvairiose psichodramos praktiniam taikymui ir studijoms aktualiose konferencijose ir kituose renginiuose, taip pat įvairiose programose ir projektuose.
I.14.3 Atstovaudama Draugijos narių interesams, sudaro sutartis su Vyriausybe (ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis bei savivaldybėmis), mokslo bei švietimo įstaigomis dėl įvairių programų vykdymo.
I.14.4 Koordinuoja psichodramos specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimą, teikia ir atnaujina profesinę kvalifikaciją atitinkančias licenzijas.
I.14.5 Rengia psichodramos standartus studijoms, podiplominiam mokymui.
I.14.6 Kuria ir realizuoja psichodramos mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, rengia naujus psichodramos specialistus, išduoda kvalifikacijos pažymėjimus.
I.14.7 Bendradarbiauja su kitomis Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis psichodramos ir jai artimų sričių organizacijomis.
I.14.8 Siūlo kandidatus valstybinėms bei kitoms premijoms, stipendijoms gauti.
I.14.9 Remia savo narius, įgyvendinančius draugijos tikslus.
I.14.10 Skatina ir remia psichodramos literatūros leidimą, vertimą ir platinimą.
I.14.11 Remia savo narių stažuotes užsienio mokslo ir mokymo institucijose, komandiruotes į tarptautines konferencijas ir seminarus.
I.14.12 Keičiasi patirtimi su užsienio šalių psichodramos specialistais ir organizacijomis.
I.14.13 Savo narių socialinei apsaugai gerinti gali steigti labdaros ir paramos fondus.
I.14.14 Informuoja ir skatina diskusijas aktualiais psichodramos taikymo klausimais.
I.14.15 Bendradarbiauja su žiniasklaidos priemonėmis bei kitomis institucijomis, šviečiant visuomenę aktualiais su psichodrama susijusiais klausimais.
I.14.16 Bendradarbiauja su valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant aktualias visuomenės psichosocialines problemas.
I.15 Siekdama pagrindinių tikslų, Draugija gali užsiimti šių rūšių ūkine veikla:
I.15.1 Knygų leidyba;
I.15.2 Laikraščių leidyba;
I.15.3 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
I.15.4 Kita leidyba;
I.15.5 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
I.15.6 Kita, niekur kitur nepriskirta, įvairi verslo veikla;
I.15.7 Švietimas;
I.15.8 Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas;
I.15.9 Kitų narystės organizacijų veikla.

Psichodrama - grupės terapijos metodas. Jis taikomas dirbant su įvairiausiais klientais - vaikais, suaugusiais, turinčiais bendravimo sunkumų ir emocinių problemų, mokant būsimus pedagogus ir vadybininkus.Naujienos trumpai
Dr. Christophe Huter teorinis seminaras "Diagnozė ant scenos/Sceninė diagnozė"...

Liepos pabaigoje Zerkai Moreno sukako 95 metai!...

Lietuvos psichodramos draugija tapo FEPTO nare...

11 bazinio lygio psichodramos studenčių sėkmingai baigė I etapą ...

Kviečiame mokytis psichodramos...

Renkamos psichodramos patyrimo grupes...

II-oji tarptatutinė konferencija: Igniting our Global Spiritual Intelligence (Puglia, Italy)...

VII Baltic Moreno Conference "People"s stories"...

I-asis Psichodramos kongresas Vaikams ir jaunimui (Austrija)...

© Lietuvos psichodramos draugija, 2006. Dizainas: Tomas Stulpinas. Administratorius: Tomas Stulpinas.