Lørentunnelen (E20)

Dagens Ring 3 skal legges i tunnel mellom Økern og Sinsen.

For å lese om hvordan tunnelen bygges, ta en titt på brosjyren "Lørentunnelen - fra Økern til Sinsen".

Fakta

 • To adskilte tunnelløp med tre kjørefelt i hver retning
 • Lengde ca. 1200 m, hvorav 915 m i fjell, og 300 m i betong ved tunnelportalene
 • 60 vifter i tunnelen og 8 vifter i ventilasjonstårnene suger ut støv og avgasser

Sikkerhet
Prosjektet har utført grundige forundersøkelser, deriblant to kjerneborhull. Det er tatt prøver av fjellet langs tunneltraseen, som har gitt oss viktig informasjon om fjellforholdene.

Vann- og frostsikringen skal bestå av betongelementer i vegg og tak. Inspeksjonsluker vil plasseres hver 62,5 m på begge sider.

Gjennom hele anleggsperioden har det vært geologer til stede på alle skift. Deres oppgaver vil blant annet være å kartlegge fjellet etter hvert som tunnelen drives, og bestemme sikringsomfanget.

Høyeste sikkerhetsklasse
Lørentunnelen konstrueres og utstyres etter Vegdirektoratets høyeste sikkerhetsklasse. Dette innebærer blant annet:

 • Kort avstand mellom rømningsveier
 • SOS-telefoner
 • Brannslukningsutstyr
 • Videoovervåking med automatisk hendelsesdetektering
 • System for køvarsling og automatisk reduksjon av fartsgrense
 • Gode systemer for nødstrøm og ventilasjon


Ved et uhell eller en ulykke settes det automatisk i verk systemer for redning og rømning. Det bygges rømningsveier per 250 meter i hver av kjøreretningene. Avstanden til nærmeste nødutgang vil ikke være lenger enn 125 meter.

Byggeleder: Nils Gunnar Røhrsveen
Anleggstart: september 2008
Antatt byggetid: 5 år

 • Olav Hegnas vei

  Olav Hegnas vei

 • Olav Hegnas vei

  Olav Hegnas vei

 • Sinsen blokk

  Sinsen blokk

 • Sinsen blokk

  Sinsen blokk

 • Sinsen blokk

  Sinsen blokk

 • Sinsen blokk

  Sinsen blokk

 • Sinsen oversikt

  Sinsen oversikt

 • Sinsen oversikt

  Sinsen oversikt

 • Sinsen oversikt

  Sinsen oversikt

 • Sinsen oversikt

  Sinsen oversikt

 • Sinsen

  Sinsen

 • Sinsen

  Sinsen

 • Sinsen

  Sinsen

 • Sinsen

  Sinsen

 • Sinsen

  Sinsen

Sist oppdatert: 27. juni 2011