..:: לשכת אולמרט ::..


 
 עוד לשכה כזו ו...      

התנועה לאיכות השלטון ליו"ר ועדת הכספים: "אנו לא רואים כל הצדקה לכך שהמדינה היא שתממן לראש הממשלה לשעבר מר אולמרט את מחצית הלשכה ממנה הוא מפעיל את חברת הייעוץ החדשה שהקים. "

במכתבה ליו"ר ועדת הכספים ולאולמרט עצמו לאור הפרסומים כי המדינה תממן לכאורה את מחצית הלשכה ממנה הוא מפעיל את חברת הייעוץ שהקים, מציינת התנועה כי מדינת ישראל, על פי החלטת הכנסת, מעניקה לראשי ממשלה לשעבר לשכה הממומנת מכספי ציבור. לאחרונה אישרה ועדת הכספים הגדלת סכום המימון בשל שיקולים ביטחוניים.
התנועה מבהירה כי כספי הציבור הממנים את לשכת ראש הממשלה היוצא אינם בגדר "מתנה" או "סמל סטאטוס", גם ללא הלשכה כספי הציבור מממנים לכל ראש ממשלה שמסיים את תפקידו רכב ונהג, 4 עוזרים, קו טלפון ועיתון- כל אלו בנוסף לפנסיה הנדיבה.
נראה שהצידוק היחיד להוצאת כספי הציבור על לשכה לטובת ראש ממשלה שסיים את כהונתו היא לאפשר מקום עבודה בו יוכל להמשיך את פעילותו הציבורית וקידום עניינים ציבוריים ולא את ענייניו הפרטיים, עסקיו ועשייתו לביתו.
לאור האמור אין התנועה רואה כל הצדקה לכך שהמדינה היא שתממן לראש הממשלה לשעבר מר אולמרט את מחצית הלשכה ממנה הוא מפעיל את חברת הייעוץ החדשה שהקים.
1. במיוחד לא מתקבלת על הדעת תשובת לשכתו של מר אולמרט לפיה: "מר אולמרט הוא כרגע אדם פרטי ואינו חייב בדיווח ובתשובות בשום עניין", למרות שכמו כל גוף אחר שממומן ע"י כספי ציבור גם ראשי ממשלה לשעבר אינם פטורים ממתן תשובות לציבור, בנוגע לקבלת כספים אלו.
2. יתר על כן, עם כל הכבוד נראה שאמירה זו מוכיחה מפורשות את חוסר ההבנה לגבי מהי המטרה שלשמה מממנת המדינה לשכה לראש ממשלה שסיים כהונתו.

3. התנועה מבקשת שועדת הכספים המאשרת הוצאת כספים נרחבת זו תבהיר כי החלטתה לאשר הוצאת כספים למימון לשכה לראש ממשלה לשעבר איננה יכולה לשמש לטובת החברה הפרטית של מר אולמרט. בהתאם לכך באם מבקש מר אולמרט לעסוק בענייני ציבור ישכור לשכה לשם כך ויקדיש זמן לישב ולפעול בה ואלו את משרדו הפרטי ועסקיו יממן מכיסו שלו.

4. כמו כן מבקשת התנועה שהועדה תסייג את החלטתה במפורש ותבהיר מעתה ולהבא כי תקצוב לשכה לנבחרים לשעבר יעשה רק לאותם נבחרים המתחייבים לעסוק בצרכי ציבור וכנגזרת למספר השעות השבועיות שמתחייבים הם לפעול בהם למען הציבור. כך שימוש בכספי הציבור יעשה רק לטובת קידום אינטרסים של הציבור.

* התיק מנוהל ע"י סטודנט בקליניקה המשפטית של התנועה והאוניברסיטה העברית.


 Powered by Pnyxe

 Powered by Pnyxe


מזער

 


תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | שלח לחבר | הוסף למועדפים | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il