Amundsensenteret

Utdanningsinstitusjon

Besøksadresse: 9037 Tromsø
Åpningstid: Se hjemmeside
Epost:  Geir.Gotaas(at)arctic.uit.no


Overliggende institusjoner:
Universitetet i Tromsø (UiT)  - (Utdanningsinstitusjon)

Amundsensenteret Arktisk forskning drives av over 100 personer innen en rekke fagfelt ved Universitetet i Tromsø og er et av universitetets sentrale satsningsområder. Roald Amundsens senter for arktisk forskning er en paraplyorgansiasjon for alle som arbeider med arktisk forskning ved Universitetet i Tromsø, uansett faglig bakgrunn og fakultetstilhørighet. Amundsensenterets formål er å styrke den arktiske forskningen ved Universitetet i Tromsø. Senteret ble opprettet i 1989.
rediger