Jezini savjetnik

Lektoriranje tekstova i knjiga: scorpy.zg@gmail.comArhivŠkorpijevo filološko škropilo:


Umjesto uvoda

Veznici

Prijedlozi zbog i radi

S ili sa poštovanjem?

Još malo o veznicima

Pošto je samo na trnici

Muke po prijedlozima (2)

O pisanju zareza ispred veznika

Suprotne reenice

Prilozi

Toka-zarez

Zašto pišemo podcijeniti i redci

Zadnje ili posljednje vrijeme?

O darovima

Sredstva i "sredstva"

Najoptimalnije rješenje?

Enklitike i proklitike

Enklitike u sintagmama

Dalikanje

Vratimo se veznicima

O vezniku jer

Badnjak koji gori

Sitnice koje jezik znae

Podilaenje

Pisanje pridjeva sveti

O govoru naših vlastodraca

Sronost

Brojevne imenice

Bilješka o futuru drugom

Popravci i pripravci

Brojevni pridjevi

O jeziku i standardu openito

Ju ili je?

Dan materinskoga jezika

Datumi

Utjecati - uticati

Uskrs i Uskršnji otok

Vezani leksiki morfemi

Londonski Chelsea prieljkuje nogometni finale

Pljuvanje po tradiciji (2)

Promidba

Uh, taj genitiv!

Zalihe

Kada nema sibilarizacije?

Tuice

Slijedei sljedeeg

Tko je kome ukrao jezik?

Još malo o sronosti

Radi se, radi - punom parom!

Neplaena reklama

U internetskoj dungli

O kriu i oko njega

O regionalizmima i priglupnicama

O imenima i crticama

Oštrina

Zrnce za razgovor uz kavu

Muke po klasiarima (1): Alternativa

Muke po klasiarima (2): Skripta

Ima meu nama, brate, lektora...

Muke po klasiarima (3): Sintagme

Predah drugi - informatiari

Muke po klasiarima (4): Naglasci

Malo interakcije

Strana imena (1): Germanski jezici

Strana imena (2): Romanski jezici

O pridjevima (1)

O pridjevima (2)

O pridjevima (3)

Upravni govor i citati

Turcizmi i drugi -izmi

Put i putovi

ivo i neivo

Brojevi i brojke

O nuli i ništici

Saetak

Gdje, kamo, kuda...

Apozicija

Neu!

Kritiarima...

Ocjene i procjene

Pleonazmi

Posvojni pridjevi na -ski, -ški i -ki

O Petru i jajima

Negacije

Ekonomija i gramatika

Sastavljeno i rastavljeno pisanje rijei

Takozvani prijeglas

DNA i DNK

Veliki brojevi

Mocijska tvorba

Opet o Uskrsu...

Zasuti - zaspati

Buda i budizam

O refleksu jata

Glagoli drijeti i mrijeti

Obavijest korisnicima

Literatura

pon - 03.07.2006

Postumno ili posthumno?

Vladimir Brodnjak u Razlikovnom rjeniku srpskog i hrvatskog jezika tvrdi da Srbi govore postumno, a Hrvati posthumno. To jednostavno nije tono. Premda Jezini savjetnik Instituta za jezik i jezikoslovlje donosi oblik "posthumno" a Klai u Rjeniku stranih rijei navodi oba, ipak je (i u nas) "postumno", kako piše i u Babi-Finka-Moguševu Pravopisu.

"Postumno" naime dolazi od latinskoga postumus, što znai "onaj koji je posljednji roen", odnosno "dijete roeno poslije oeve smrti" ili "posmre", a onda se izraz protegnuo i na djela objavljena nakon piševe smrti (npr. Matoševa Postuma) pa se moe primijeniti i na (posmrtne) nagrade i priznanja.

Postumus je jedan od dvaju superlativa pridjeva posterus (uz obiniji, eši postremus, što znai sljedei, budui), a on je opet u vezi sa post (poslije).

To nesretno "h" ubaeno je u srednjem vijeku zbog pogrešnoga dovoenja pridjeva postumus u vezu s humus (zemlja) i humare (sahraniti, pokopati u zemlju) - što je otprilike etimologija poput "mazelin" umjesto "vazelin", zato što se mae na kou - pa je iz srednjovjekovnog latinskog prešlo, primjerice, u engleski i francuski, no to ne znai da se trebamo povoditi za tuim pogreškama.

32 komentar(a):

Znai ukratko: Ispravnije je rei i napisati: Postumno..? I WILL
Aha.
skroz zanimljivo, to nisam znala.:)
Dva pitanja administratorima, ako me eventualno itaju. Prvo, zašto mi ljudi javljaju da im se blog ne otvara u Fire Foxu i Internet Exploreru, a kad to provjerim, sve bude u redu? Drugo, kako se u vašem lijepom i jednostavnom editoru poništavaju formati? Naime, sve sam pokušao - prebacivao tekstove iz Worda u Wordpad i Notepad, spremao ih sa svim ekstenzijama kojih sam se mogao sjetiti (txt, rtf, doc...), u editoru satima eksperimentirao s fontovima. I ništa. Kad poveam Text Size u IE na Largest, cijeli mi blog popizdi - a i ja s njim! - jer tekstovi nisu ujednaeni. Je li to rješivo ili se trebam prebaciti na servis koji je programirao netko s veim kvocijentom inteligencije od telegrafskog stupa?! Toliko.
Riješeno. Baš vam hvala na pomoi. :p
blog mi je super, ovaj dizajn još bolji od prethodnog. Imam jedno pitnaje oko kojeg esto raspravljam s kolegama.Pišem Ivi Ivi. Kovertu adresiram : n/r ga Iva Ivi ili n/r ge Ive Ivi?
To se naelno ne sklanja, bez obzira na smisao kratice. No ne bih rekao da je pogrešno, samo neuobiajeno.
Cvateš scorpy u svojoj dobrovoljnoj misiji prosvjetljivanja hrvatskog naroda. Neka! Zabavan Ti je blog. Ne itam ih inae, no ovaj sam posjetila jer je, kau korisan i zabavan istovremeno.Hrana lektorima! Uplaujem ti rado na iro raun i drago mi je što, iako si u guvi odabireš baš ovaj nain za relaksaciju uma.
Hvala lijepa. :)
A postoji li enski oblik imenice "akademik"?
Akademika, valjda.
Napokon mogu otvoriti blog. Hvala!!!
mojblog@mojblog.com - najbolje pošalji tamo mail za korisniu podršku.
ma joj bez obzira kako je ispravno pisati (i govoriti) tu rije - meni "postumno" znai totalno nešto drugo od "posthumno" - i ne, nije to zbog navike, ve me jednostavno ovo postumno asocira na UM
blazena pucka etimologija. ;)
Hvala, Blue, ne treba više. Ostadoh bez kose od ivciranja, ali stvar je sada riješena. :)
enski oblik za rije akademik postoji, a prema Institutovu Savjetniku glasi akademkinja (osnove muških osobnih imenica na -k, -g, -h, naješe na -k, enski rod tvore sufiksom -inja (udakinja, junakinja, pjesnikinja...)).
Jest, ali u javnoj komunikaciji ve se uvrijeio leksem "akademika". Naelno slušam Institut za jezik u svim sluajevima osim kada je posrijedi deklinacija rijei kao što su radio i Mario, ali "akademkinja" više me asocira na akademski obrazovanu graanku nego na lanicu akademije. No to je posve subjektivan osjeaj. ;)
subjektivan osjeaj? rekla bih da je osjeaj svakako subjektivan
Jest, ako nije tui. :p
Moram priznati da za ovih 30 godina koliko ivim u Srbiji nisam uo da neko kae postumno... A kako mi supruga objašnjava, zato da se ne bi pobrkalo sa neim vezanim za um (kao što belaccica kaze), najverovatnije je nekad neko odredio da je pravilno posthumno, upravo i mislei na humus, odnosno humku...
Zar nije enski rod od akademik - akademica (pravnik - pravnica, korisnik - korisnica)? Ako je ve sa "k", onda bi bilo loginije "akademka", iako to zvui malo srpski. A to uvrijeeno obino se uvrijei meu nedovoljno pismenom mediokritetskom birokracijom.
kolega, a biste li se predstavili? baš me zanima jesmo li iz iste generacije? bar navedite godinu upisa na ff
Ne bih. :D 1991.
Kaj ima?
Vidim da ste upotrijebili glagol sahraniti, a nekak sam mislila da je to srpski (ovaj sa mi je sumnjiv)? Nije?
Ali zar nije glavna karakteristika jezika uope ta da je on podloan promjenema i utjecajima? Genetski gledano, ovo što je napisano je tono,ali da se krene ispravljati sve što se redakcijama i recenzijama, dakle sluajno ili namjerno promijenilo,tj. što je utjecalo na jezik, pola leksika bi nam drugaije izgledalo,zar ne?
odlian blog. ipak, jedna mala zamjerka: hrvatski jezik ne smijemo definirati iskljuivo kao nesrpski. uostalom, hrvatski i srpski jezik su genetski jako bliski i zato nije neobino da imaju velikih slinosti. a vama se, scorpy, poesto omakne da proglasite nešto nehrvatskim oblikom jer se takav oblik koristi "s druge strane".
inae, pohvale i bravo!!! samo malo manje nacionalizma (nisu li i austrijanci i nijemci dva sasvim razliita naroda iako govore istim jezikom?)
Nikad nisam nijekao da su hrvatski i srpski slini - budui da su potekli iz iste praslavenske matice, podrazumijeva se genetika srodnost. Ipak, hrvatski i srpski standardi - dakle, današnje, suvremene inaice - dva su razliita jezika. I to je trivijalno lako dokazati: ne postoji tekst od samo deset reenica pisan srpskim koji bi Hrvat prihvatio kao svoj, i obrnuto. Samo deset. I time svaka rasprava postaje suvišna. Nama naše, njima njihovo.
Što se sahrane tie, ne mislim da je posrijedi srbizam. Etimološki, rije je o s(a) + hraniti (što znai uvati). A u Drievu Dundo Maroju lijepo piše: "Vuku dat u pohranu meso!" Zar je Marin bio Srbin? Toliko daleko ne idu "strunjaci" ni na njihovoj Wikipediji. :D
Mislim da glagoli pohraniti i sahraniti nisu istoznanice. Podatci se mogu pohraniti, ali ne i sahraniti. Isto vrijedi za pohranu i sahranu. Sahrana bi mogla imati veze sa starim obiajem ostavljanja hrane uz pokojnika pri pokopu.
Pa nigdje to nisam ni rekao. Govorio sam o tvorbi, koja je hrvatska koliko i srpska. Zato što je (staro)slavenska.

Add comment