Musikens politiska ekonomi

Musikens politiska ekonomi
av Rasmus Fleischer
640 sidor
Formgivning: Volontaire
ISBN: 9789197846943
Utgivningsdatum: 9 augusti 2012

Under 1900-talet förändrades musiklivets villkor i grunden. Bruket av nya elektroniska ljudmedier innebar att musik kunde framföras utan musikers faktiska närvaro. En av konsekvenserna var att ”levande musik” myntades som begrepp. Såväl fackföreningar som proggaktivister och kulturpolitiker ville försvara den levande musiken mot dess förmenta motsats, ”mekanisk musik”. Det var dock inte alltid självklart var gränsen skulle dras mellan människa och maskin, eller mellan konst och teknik.

Musikens politiska ekonomi tar ett brett historiskt grepp om musiklivets reglering under 1900-talet. Här förenas estetik och ekonomi, politiska ideologier och tekniska medier. Boken berör allt från stumfilmens försvinnande till idén om musiken som upplevelseindustri. Den visar hur det fascistiska Italien gav stöd åt skivbolagens intressen och förklarar varför Musikerförbundet ville införa en särskild diskoteksavgift. Den skildrar förhistorien till vår tids konflikter om musikens digitalisering.

Rasmus Fleischer (f.1978) är historiker och författare, verksam vid samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola. Han har tidigare på Ink bokförlag utkommit med Boken & biblioteket (2011) och Det postdigitala manifestet (2009). Musikens politiska ekonomi är hans doktorsavhandling.Beställ Musikens politiska ekonomi
Musikens politiska ekonomi kostar 239 kronor exklusive frakt och skickas direkt hem till dig inom 2-5 arbetsdagar.

Jag vill beställa Musikens politiska ekonomi.


Namn:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Mail: