Publicerad: 2006-03-13 17:54, senaste uppdaterad: 2010-04-14 05:04
Läs upp

Försäkringskasseläkare fick sluta

Försäkringsläkaren Leif Elinder i Uppsala har slutat sin tjänst på Försäkringskassan. Inför hot om avsked kom han överens med arbetsgivaren om att mot ekonomisk ersättning lämna sina uppdrag från 1 mars.
För drygt tre månader sedan begärde Försäkringskassan i Uppsala län att läkaren, som arbetade halvtid skulle avskedas. Den extrema åtgärden kom sig av en längre konflikt där man ansåg att Elinders bedömningar i sjukskrivningsärenden avvek från den övriga kårens.
Elinders uppfattning, som han också offentliggjort i debattartiklar, är att det finns en flathet bland läkare och inom Försäkringskassan när det gäller psykiska och psykosociala sjukdomar som kan leda till utmattningsdepression eller utmattningssyndrom.

"Obehag är ingen sjukdom", enligt Elinder som bara tolererar objektivt iakttagbara sjukdomsförändringar som grund för sjukskrivning.
Med sin inställning var han ofta oenig med sina kolleger. Vid svårare sjukskrivningsärenden tillämpas så kallade likabedömningsgrupper där hans åsikter ofta avvek från de övrigas. Situationen blev till slut ohållbar.

Personalansvarsnämnden på Försäkringskassan ville ändå försöka undvika ett avskedande och inledde förhandlingar med läkaren och hans fackliga företrädare.
— Ett sådant här ärende, när arbetsgivaren och den anställde har olika uppfattningar om hans yrkesroll, skulle bli mycket krångligt vid en tvist i arbetsdomstolen, säger Anna Asplund, arbetsrättsjurist på Försäkringskassan i Stockholm.
— Det skulle kosta både tid och resurser för oss. Dessutom skulle han ju bli kvar med lön under hela processen. En uppgörelse var därför att föredra, säger hon.
UNT har varit i kontakt med Leif Elinder som inte vill kommentera uppgörelsen med hans förre arbetsgivare.
Av: Johan Rudström

untbostadsguiden.se
Bandy Elitserien

HockeyAllsvenskan

Fotboll Guldstriden i allsvenskan

city

TIPSA oss

Epost: 72018@unt.se
Sms/mms: 72 018
Tel UNT:s växel: 018-478 00 00
Webbredaktionen: 018-478 14 35

>>Fler telefonnummer


Dagens Recept

Varje dag tipsar vi om ett nytt recept:  Snabb Indisk lammgryta

facebook.com/Lans.Legue

" ÅRETS JULKLAPP? Legue och Daniel Meisels odlar mustasch för kampen mot prostatacancer! Du kan uppmuntra via bidrag till kampen på http://mosista.co/untfjun

 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »