мкen
you are here:  HomeЗа насГрадско Зеленило

градско зленило

Градското зеленило ЗАФАЌА вкупна површина од 4.361 хекатри И Е поделено во 5 зони.

ПРВА ЗОНА: Центар со реоните - 11 Октомври, Ректорат, Центар и Кале

ВТОРАЗОНА: Аеродром, Ново Лисиче и Лисиче

ТРЕТА ЗОНА: Чаир со реоните - Топанско Поле ( со Радишани, Шуто Оризаро ), Чаир и Автокоманда ( Ченто и Маџари со Хиподром )

ЧЕТВРТА ЗОНА: Карпош со реоните: Капиштец, Капрош 1, 2, 3 и 4, Влае и Ѓорче Петров

ПЕТТА ЗОНА: Градски Парк со реоните: Парк 1 и и Парк 2

Оперативно работата на терен ја извршуваат квалификувани работници под надзор на високостручен инжинерски кадар во областа на одржување на јавните зелени површини ( паркови, скверови, дрвореди, тревници, блоковско зеленило, зеленило долж јавните комуникациски улици, паркиралишта, кејови, шеталипта ). 
Работата се спроведува со соодветен интензитет и динамика независно од местоположбата на објектите на териротијата на градското подрачје, во корелација со климатксите услови, потебите на Градот Скопје, структурата на зеленилото и неговата распространетост. 

Одржување на јавни зелени површини

Оперативно на терен работата ја извршуваат со 160 извршители и високостручен инжинерски кадар во областа на одржување на јавните зелени површини (паркови, скверови, дрвореди, тревници, блоковско зеленило, зеленилото долж јавните комуникациски улици, паркиралишта, кејови, шеталишта).

Работата се спроведува со интензитет и динамика независно од местоположбата на објектите на територијата на градското подрачје, во корелација со климатските услови, потребите на Градот Скопје, структурата на зеленилото и неговата распространетост.

Одржувањето опфаќа БУЛЕВАРСКО; БЛОКОВСКО; ДРВОРЕДИ; ПАРКОВИ; ПОДИГАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО.

Булеварското зеленило е од големо значење и игра важна улога од еколошки и естетски аспект за Град Скопје. Претпријатието вложува големи напори за негово одржување и зачувување, бидејќи со неговата местоположба долж магистралните и регионалните, артеријалните и собирни улици е изложено на интензивно уништување од газење, енормно загадување и инсолација, засипување со сол и отпадни материи.
 

Новости
Во месец јануари......
Цвеќе на месецот
аранжмани
Кратка историја за ИКЕБАНАТА
Букети
Суво цвеќе
ЗНАЧЕЊЕ И СИМБОЛИЗАМ НА ПОИНСЕТИЈАТА
Свадбени веселби

КАМЕЛИЈА
бул. Илинден бб - Скопје
т. + 389 2 3070 116

РОЗА
бул. Илинденска - Скопје
т. + 389 2 3224 066

Флораком 1
ул. Рузвелтова - Скопје
т. + 389 2 3 211 324

 

Градско зеленило

Градско зеленило покрива 5 зони:

  • ПРВА ЗОНА: Центар со реоните – 11 Октомври, Ректорат, Центар и Кале.
  • ВТОРА ЗОНА: Аеродром, Ново Лисиче и Лисиче.
  • ТРЕТА ЗОНА: Чаир со реоните – Топанско Поле ( со Радишани, Шуто Оризари), Чаир и Автокоманда (Ченто, и Маџари со Хиподром)
  • ЧЕТВРТА ЗОНА: Карпош со реоните: Капиштец, Карпош 1,2,3 и 4, Влае и Ѓорче Петров
  • ПЕТТА ЗОНА: Градски Парк со реоните: Парк 1 и Парк 2

ВКУПНА ПОВРШИНА за одржување: 4 361 681m2

Запознајте го Флораком
Расадничко производтво
Луна паркот во Скопје
Луна паркот е лоциран во Градскиот парк во Скопје и е најстар и едниствен од ваков тип во Републиката.

КОНТАКТ

Адреса: Илинденска бб, 1000 Скопје
Тел: + 389 2 3070 112, 3070 113
Факс: + 389 2 3070 115

E-mail: info@parkovi.com.mk

Planted by Nextsense
www.nextsense.com