Till startsida

Lexikaliska institutet

Lexikaliska institutet (LI) inrättades 2003 och har som huvuduppgift att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom områdena lexikografi och lexikologi.

Det lexikografiska arbetet omfattar såväl produktion av lexikaliska databaser och ordböcker som forskning om ordböcker s.k. metalexikografi. Ordboksproduktionen sker främst inom ramen för externt finansierade projekt, där inte minst ett väl etablerat samarbete med Svenska Akademien borgar för långsiktighet och stabilitet. Forskningen kring ordböcker, liksom lexikologisk forskning, sker inom ramen för doktorand- och licentiandtjänster och en särskild forskartjänst samt forskningsdelen av ordinarie tjänster.

Vid Lexikaliska institutet bedrivs också viss seminarie- och kursverksamhet. Institutet spelar en framträdande roll inom Nordisk förening för lexikografi, särskilt för föreningens tidskrift LexicoNordica) och har även goda kontakter med flera centrum för lexikografi utanför Norden.

Rapport från Euralex-konferensen i Oslo i augusti

Onsdagen 19 september i L307 kl. 10:30–12.00 

Karin Cavallin: Lexikala mängder och typer – att automatiskt hitta semantisk förändring

Onsdagen 3 oktober i L307 kl. 10:30–12:00

Rudolf Rydstedt: Från Lexikalisk databas till Matchningsdriven semantisk modell. Att modifiera lexikonet i riktning mot kognitiv grammatik.

Onsdagen 17 oktober i L307 kl. 10:30–12:00

Matchningsdriven semantisk modell (MSM) är en konstruktionsgrammatiskt orienterad semantisk modell med kognitivistiska förtecken. Den är en vidareutveckling av modellen bakom Lexikalisk databas (LDB), d.v.s. den lexikaliska modell som ligger till grund för Svensk ordbok i dess olika upplagor liksom för Nationalencyklopediens ordbok. Mera konkret är MSM en vidareutveckling av Semantisk databas -- en variant av LDB där definitionerna analyseras som en form av dependensträd. MSM har påtagliga likheter med såväl WordNet som FrameNet med Constructicon men kan inte ersättas av dessa beroende på att LDB-traditionen förutsätter en rikare och mer nyanserad semantisk beskrivning.

Kontaktinformation

Anna Hannesdóttir, Lexikaliska institutet

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Lennart Torstenssonsgatan 6

Telefon:
+46 (0)31 786 44 66

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100 , 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta