Logotype

Statistik 2010

Samfund Antal betjänade* 2010
Anglikanska kyrkan 3 189
ELM Bibeltrogna Vänner 2 810
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 920
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan 1 916
Evangeliska fosterlandsstiftelsen 44 717
Frälsningsarmén 14 521
Islamiska församlingar 110 000
Judiska församlingar 9 039
Metodistkyrkan 5 830
Evangeliska Frikyrkan 47 900
Ortodoxa och österländska kyrkor  
- Armeniska ortodoxa kyrkan -
- Bulgariska ortodoxa kyrkan 800
- Eritreanska ortodoxa kyrkan 2 354
- Estniska ortodoxa kyrkan -
- Etiopiska ortodoxa kyrkan 2 870
- Finska ortodoxa kyrkan 1 500
- Grekisk ortodoxa kyrkan 17 500
- Koptiska ortodoxa kyrkan 2 675
- Makedoniska ortodoxa kyrkan 6 000
- Rumänska ortodoxa kyrkan 5 829
- Ryska ortodoxa kyrka 1 500
- Serbiska ortodoxa kyrkan 27 877
- Svenska ortodoxa prosteriet 2 161
- Syrisk ortodoxa kyrkan 43 497
- Österns assyriska kyrka 6 106
Pingströrelsen 113 527
Romersk-katolska kyrkan 96 950
Sjundedags Adventistsamfundet 3 701
Svenska Alliansmissionen 22 083
Svenska Baptistsamfundet 27 789
Svenska Missionskyrkan 109 114
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd 5 379
Ungerska Protestantiska kyrkan 5 217
Totalt 749 271
   
* Betjänad: Medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller församling.

Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning "sjömanskyrkor". Några statistiska uppgifter från dessa kyrkor redovisas tills vidare inte.

Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av uppgifterna ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer osäkra och har bearbetats av SST:s analysgrupp. Dessa uppgifter redovisas i kursiv stil.

Besöksadress: Gustavslundsv 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / E-post: info@sst.a.se