www.psychologprzelom.pl/badania_psychologiczne_na_bron.php

Psycholog - psychoterapia, badania i konsultacje psychologiczne - dzieci, młodzież, dorośli.

Nabór do psychoterapeutycznej grupy wsparcia dla osób z fobią społeczną
tel. 0 698 092 159


  O mnie Oferta Moje kwalifikacje Media Cennik Kodeks Kontakt Pomoc online
 
Psycholog Przełom Łódź


"Nie ma problemów nieistotnych, nie ma też takich,
których nie dałoby się rozwiązać".

tel. 698 092 159

Anna Miżowska

ŁÓDŹ UL. ŻUBARDZKA 4 p.47 I piętro

godz. kontaktu: 8-22

(w sprawach bardzo pilnych także weekend)

Konieczność wcześniejszej rejestracji telefonicznej.


IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON KONTAKTOWY:

ADRES E-MAIL:

OPIS SYTUACJI:Zobacz mapkę dojazdową    >>>    gabinet psychologiczny


Przyjmuję zlecenia na usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne -
tzw. duże zlecenia - od innych firm i instytucji pod nr telefonu 698 092 159.

Zastrzegam sobie możliwość wykonywana niektórych zleceń przy współpracy z innymi profesjonalistami.


GabinetPraktykę prywatną prowadzę od 2007 r.
Zajmuję się całościową pomocą psychologiczną (testy, porady) , psychoterapeutyczną (psychoterapia indywidualną, par, rodzin) oraz psychoedukacyjną.
Współpracuję także z innymi firmami:
 • Gabinetami lekarskimi gdzie zajmuję się doradztwem psychologicznym
 • Firmami zajmującymi się rekrutacją pracowników na różne stanowiska.
 • Swoje kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego oraz diagnostyki dzieci od 2 miesiąca.
zdobyłam w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Swoje doświadczenia zdobywałam w następujących placówkach:
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Lniana 2 podległa pod szpital im. Babińskiego gdzie zajmowałam się diagnozą intelektu, MMPI i zaburzeń pamięci, prowadzeniem treningów relaksacyjnych oraz psychoterapii indywidualnej osób dorosłych krótko i długoterminowej oraz poradnictwem psychologicznym - depresje, nerwice, fobie, zaburzenia osobowości, uzależnienia, zaburzenia adaptacyjne
 • MOPiTU Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - gdzie zajmowałam się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej z osobami uzależnionymi, prowadzeniem grup terapeutycznych, diagnozą osobowości (MMPI, testy projekcyjne) opracowywaniem indywidualnych programów terapeutycznych oraz prowadzeniem grup arteterapeutycznych (biblioterapii, terapii poprzez sztukę)
 • MSWiA Dzienny Oddział Leczenia Nerwic - przyswajałam mechanizmy prowadzenia grup terapeutycznych opartych na procesie osoby z zaburzeniami nerwicowymi, fobiami, zaburzeniami osobowości i zaburzeniami depresyjnymi oraz grup relaksacyjnych, psychoedukacyjnych, radzenia sobie ze stresem, komunikacji, terapii poprzez sztukę.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi - Poradnia Zdrowia Psychicznego. We współpracy z lekarzem psychiatrą uczestniczyłam w prowadzeniu pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego. Począwszy od etapu diagnozy (diagnozy psychologicznej całościowej - MMPI, WISC) aż do prowadzenia psychoterapii indywidualnej krótko i długoterminowej pacjentów ze wszystkimi zaburzeniami natury emocjonalnej, psychoedukacją i poradnictwem dotyczącym:
       - kwestii rozwodów
       - opieki nad dzieckiem w trakcie dorastania
       - zawodów miłosnych
       - radzenia sobie w pracy mimo zaburzeń emocjonalnych
       - problem zdrad
       - bezrobocie - jak aktywizować się zawodowo?
       - techniki oddechowe.
Od 2007 r. Regularnie prowadzę badania psychologiczne oraz psychoterapię z małymi i starszymi dziećmi. Przeszłam liczne szkolenia z zakresu psychoterapii (ze specjalistami z zagranicy - Austria, Skandynawia, Irlandia) i diagnostyki dzieci i młodzieży:

     - trudności szkolne
     - nadpobudliwość
     - lęk separacyjny
     - zaburzenia snu
     - koszmary senne
     - kompleksy
     - fobia szkolna
     - mutyzm wybiórczy
     - problemy emocjonalne u dzieci z zaburzeniami somatycznymi
     - rozwód
     - śmierć w rodzinie
     - radzenie sobie ze stratą
     - sytuacje urazowe
     - konflikty międzypokoleniowe

Równolegle pracuję z osobami dorosłymi koncentrując się na specyficznych dla nich trudnościach. Pomagam w przypadku nerwic, depresji, uzależnień, zaburzeń odżywiania oraz trudnościach małżeńskich/par i rodzinnych. Zajmuję się psychoterapią indywidualną, par i rodzin.

 • w 2010 r. Opracowałam warsztat dla specjalistów z zakresu psychoterapii pod tytułem: "Różne orientacje (kierunki) terapeutyczne - co z nich czerpię", który został zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Smaki języka" Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w czerwcu 2010 r.
 • W 2011 r. opracowałam warsztat z zakresu psychoterapii pod nazwą "Dyktatura emocji - pokonaj ją długopisem, piórem lub klawiaturą". Opis warsztatu zaprezentowanego na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu "Obudzić klienta - motywowanie do zmiany": "Wzmacnianie poczucia kontroli nad własnym życiem, u osób, dotkniętych zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi czy adaptacyjnymi, może odbywać się dzięki napisaniu bajki o sobie samym, o dostępnym tylko jednostce świecie wewnętrznych przeżyć. Jest to próba uporządkowania własnego wewnętrznego chaosu i nadania mu logicznego ciągu zdarzeń. Warsztat przebiegać będzie na różnych poziomach, tworzonych przez: tło muzyczne, dekoracje, kontakt z uczestnikami, wspomnienia, pisemne tworzenie perypetii zeksternalizowanych i spersonifikowanych bohaterów. Mam nadzieję, że każdy z uczestników dzięki tej metodzie wyjdzie z poczuciem nadziei na rozwiązanie problemów swoich klientów czy własnych trudności. W czasie spotkania przedstawię: zasady dobierania bohaterów do bajki oraz schemat jej pisania. Biorąc udział w warsztacie możesz stworzyć własną bajkę i poczuć jej działanie na sobie"
 • Jestem członkiem Komisji Etycznej PTPSR.
Poniższy tekst porusza takie zagadnienia jak:
- wskazówki do samookreślenia czy potrzebna nam jest wizyta
- podstawowe zasady panujące w gabinecie
- sugestie jak przygotować się do pierwszej wizyty
- najnowsze usługi oferowane w gabinecie


Z czym do psychologa?

Człowiek z natury wyposażony jest w cały repertuar sposobów radzenia sobie z problemami i zazwyczaj odnosi sukces.

Czasem jednak istnieje potrzeba pomocy psychologicznej - porady, konsultacji, psychoterapii, diagnozy.

Jako ludzie borykamy się z zaburzeniami adaptacyjnymi, depresją, dystymią, nerwicami, stanami lękowymi, paniką, przeróżnymi fobiami (agorafobią, klaustrofobią, arachnofobią, tokofobią, kancerofobią, emetofobią itd.), fobią społeczną, stratą, rozwodem czy śmiercią kogoś bliskiego. A także uzależnieniami (internet, używki, zakupoholizm, tanoreksja, hazard itd), kompleksami, dysmorfofobią, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, pregoreksja, bigreksja, ortoreksja, kompulsywne objadanie się), problemami małżeńskimi i w związkach, szkolnymi, dotyczącymi spraw seksualności i wieloma innym.

Psycholog i psychoterapeuta w swojej pracy spotyka się z takimi zjawiskami każdego dnia.

Ale psycholog to nie tylko specjalista "od problemów", ale także od pomocy w ich rozwiązywaniu.

Przy pomocy odpowiednich testów psychologicznych może pomóc w wyborze szkoły, zawodu, może także pomóc w określeniu i "odkryciu" mocnych stron zgłaszającej się osoby. A czasami w opisaniu istniejących deficytów. Opis deficytów służy wprowadzeniu odpowiednich działań kompensacyjnych i znalezieniu odpowiednich metod radzenia sobie mimo ich istnienia.

Skrótowy przebieg oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych:

Opis deficytów/Diagnoza/Nazwanie problemu wprost -------Proces terapeutyczny/Proces kompensacyjny/Proces podtrzymujący----Wyeliminowanie deficytu/Redukcja deficytu/Zatrzymanie pogłębienia deficytu

Deficyty często ulegają całkowitemu wyleczeniu. Niekiedy zminimalizowaniu. Zawsze jednak należy podnosić komfort życia gdyż jest to zadanie rozwojowe człowieka oraz jego prawo.Ważne informacje dla osób odwiedzających stronę i chcących skorzystać z mojej pomocy:

1. Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra to trzy różne zawody. Najogólniej:

Psycholog to osoba, która zajmuje się pomocą psychologiczną, czyli oddziaływaniem na drugiego człowieka, za jego zgodą, zgodnie z naukowo potwierdzonymi teoriami naukowymi, z wykorzystaniem testów psychologicznych (rzetelnych, trafnych, z normami dla danej populacji). Aby stosować takie testy wymagany jest dyplom ukończenia studiów psychologicznych i tytuł psychologa. Psycholog może także stosować różne metody relaksacyjne oraz wydawać stosowne opinie psychologiczne (po zdobyciu uprawnień) np. badać kierowców zawodowych, wydawać zezwolenia na posiadanie broni, dopuszczać do wykonywania zawodu przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, strażników miejskich itp.

Psycholog może także wydawać opinie psychologiczne na podstawie zastosowanych metod psychologicznych.

Psychoterapeuta (w Polsce brak regulacji prawnych dotyczących tego zawodu). Ustawy są w trakcie tworzenia. Psychoterapia to oficjalna forma leczenia. Nie ma on nic wspólnego z medycyną niekonwencjonalną czy parapsychologią. Oparta jest na oddziaływaniu na człowieka zgodnie z potwierdzonymi badaniami naukowymi metodami leczenia. Psychoterapeutą może być osoba, która ukończyła studia psychologiczne, medycynę, pedagogikę lub inne i podjęła stosowne szkolenia (rekomendowane przez różne stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów). Każdy psychoterapeuta powinien odbyć staż kliniczny, odpowiednią ilość superwizji oraz terapie własną.

Psychiatra to osoba, która skończyła studia medyczne i zrobiła specjalizację z psychiatrii. Psychiatra zajmuje się leczeniem farmakologicznym (leczenie lekami).

2. Jestem jednocześnie psychologiem i psychoterapeutą (osoby zainteresowane kontaktem z psychiatrą powinny szukać pomocy w innym gabinecie).

3. Zawsze z zaangażowaniem podchodzę do wykonywania swojej pracy i kontaktu z drugim człowiekiem. Natomiast efekt oddziaływań, zwłaszcza psychoterapeutycznych, wymaga obustronnej współpracy. Pierwsze spotkanie, w przypadku osób chcących podjąć regularną psychoterapię, należy traktować jako sprawdzenie czy jest to właściwe miejsce dla danej osoby i jej problemów
.
4. Nie mam obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, jedynie mogę na własny użytek prowadzić tzw. zapiski terapeutyczne. Jeśli ktoś życzy sobie prowadzenia takiej dokumentacji należy zgłosić ten fakt na pierwszym spotkaniu.

5. Prowadzoną psychoterapię superwizuję.

6. Zgodnie z zaleceniami dbam o ciągłe podnoszenie kwalifikacji i zapoznaję się z najnowszymi wynikami badań na gruncie psychologii, psychoterapii i nauk pokrewnych.

7. Gabinet jest działalnością legalną i wystawiam rachunki (paragony lub na życzenia rachunki imienne).

8. Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa.

9. Jest możliwość wystawienia opinii psychologicznej. Opinia taka wystawiana jest po uprzedniej konsultacji i najczęściej badaniach psychologicznych ewentualnie wywiadzie. Zawsze zachowuje wersję tej opinii dla siebie oraz dokumenty na podstawie, których ona powstała. Nigdy nie wystawiam opinii bez zobaczenia osoby.

Najczęściej opiniuje w sprawach: wypadków, przed operacjami (leczenie otyłości, zmiana płci), przy przyjmowaniu do szkół baletowych, wystąpień publicznych, dojrzałości szkolnej, indywidualnego toku nauczania, preferencji zawodowych i szkolnych, trudności szkolnych, relacji rodzinnych i wielu innych. Zawsze należy przedstawić cel wydania opinii.

10. W uzasadnionych przypadkach możliwe są wizyty domowe.

11. Przeprowadzam badania psychologiczne na broń i inne zawody zgodnie z ustawą.

12. Każdą sprawą zajmuje się osobiście.

13. Zawsze indywidualnie planuje przebieg badań czy psychoterapii uwzględniając to, że każda osoba i sytuacja jest inna.

14. Posiadam szeroki wybór testów psychologicznych dla różnych grup wiekowych i na bieżąco poszerzam swoją testotekę o najnowsze pozycje testowe normalizowane w Polsce. Jeśli jakiegoś badania testowego nie ma w mojej ofercie proszę pytać (być może nie został jeszcze umieszczony na stronie).

15. Wiedzę o stosowaniu i interpretacji testów zdobywam nie tylko z załączonych instrukcji, ale także z konferencji naukowych i szkoleń organizowanych m.in. w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

16. Współpracuję z mediami udzielając opinii eksperckich i dzieląc się przemyśleniami dotyczącymi natury człowieka i zjawisk społecznych.

17. Posiadam w gabinecie odrębny segregator z dokumentami potwierdzającymi moje kwalifikacje.

18. Przestrzegam kodeksu etycznego PTP i PTPSR oraz PTPT.

19. Istnieje możliwość kontaktu i współpracy on line (telefon, Skype,GG, e-mail).

20. W przypadku wątpliwości proszę pytać. Jeśli nie będę potrafiła pomóc osobiście – zasugeruje kierunek działania zgodnie z moją aktualna wiedzą.


Poczekalnia

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Wizyta u psychologa bywa czasem bardzo stresującym wydarzeniem. Może wzbudzać lęk oraz inne stany emocjonalne (wstyd, zażenowanie, złość). Nawet osoby, które doświadczyły wielu wizyt u specjalistów mogą odczuwać dyskomfort. Część osób nadal traktuje taką formę pomocy jako oznakę słabości, a nie jako sposób konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami. Ale grono ludzi postrzegających pomoc psychologiczną czy psychoterapeutyczną jako wspieranie swojego rozwoju - rośnie z roku na rok. Jeśli obawiamy się, że na spotkaniu nie będzie wątków do rozmowy warto wypunktować sobie tematy, które chcemy poruszyć. Warto też pamiętać, że nie musimy odpowiadać na każde pytanie, nawet psycholog nie musi wiedzieć o nas wszystkiego. Możemy także przyjść bez przygotowania i odpowiadać na zadawane pytania lub nadawać rozmowie preferowany kierunek zgodnie z potrzebą. Jeszcze inną możliwością jest przysłanie maila z opisem sytuacji przed spotkaniem w gabinecie.

Nowości:

Od stycznia 2009 roku w gabinecie można wykonać badania psychologiczne małych dzieci:

1.  Dla bardzo małych dzieci od 2 miesiąca życia do 3 roku życia możliwe jest wykonanie badania DSR umożliwiającego wczesne wykrycie zaburzeń i opóźnień w rozwoju, można dzięki temu określić kierunek oddziaływań stymulujących lub/i korekcyjnych
2.  Badania psychologiczne dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi, szczegółowe i wieloobszarowe określenie przyczyn trudności.
3.  Pomoc w wyborze szkoły zgodnej z preferencjami zawodowymi i zdolnościami oraz ilorazem IQ.
4.  Pomoc w wyborze szkoły zgodnej z preferencjami zawodowymi i zdolnościami oraz ilorazem IQ.

Od października 2011 roku możliwe jest wykonanie badań psychologicznych "na broń" - osób ubiegający się lub posiadających broń.

Oraz

Badania psychologiczne kuratorów, sędziów, prokuratorów, inspektorów transportu drogowego, obracających lub produkujących materiały wybuchowe oraz badania psychologiczne strażników miejskich i inne.

Zapraszam do szczegółowego zapoznania się z moją stroną i oferowaną pomocą psychologa i psychoterapeuty.

Anna Miżowska
© - Psycholog "Przełom" - psychoterapeuta, psycholog dziecięcy - Łódź, tel. 698 092 159