Steintøff nasjonalpark i nord


Fjellplatået med Svalvatnet og Sandvatnet omkranset av Svartisen og alpine former.
Fjellplatået med Svalvatnet og Sandvatnet omkranset av Svartisen og alpine former.
© Lars A. Uttakleiv/Aurland Naturverkstad
Oppdatert: 14.12.2012

Fjell og stein preger nye Láhku nasjonalpark i Nordland. Store områder med landskapsformasjonen karst har skapt et område med mange dype juv, grotter og underjordiske elver.

Den nye nasjonalparkens logo.Norges største alpine karstlandskap, omkranset av tinder og breer, gir et storslått inntrykk for de som besøker Norges nyeste nasjonalpark. Det spesielle landskapet er en del av begrunnelsen for at nasjonalparken er opprettet, men langt fra den eneste.

Den spesielle berggrunnen i området gir grobunn for et rikt planteliv. Området regnes som svært interessant i botanisk sammenheng og huser en rekke særegne og sjeldne planteslag. Grønlandsstarr og nordlig tinderublom er to eksempler.

– Láhku nasjonalpark har kvaliteter som er spennende enten du søker storslagent utsyn å hvile blikket på, eller skjønnheten i det lille, som en plante, sier seksjonssjef Olav Nord-Varhaug i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Mange vann og vassdrag

Corbelbrua- en naturlig Området har en rekke innsjøer og vann. Flere av dem har populasjoner av kransalger. Her finnes innsjøer med et så høyt innhold av kalsium at de tilhører naturtypen kalksjøer. Med sine spesielle livsvilkår kan slike innsjøer gi en unik sammensetning av vannplanter.

En rekke vassdrag skjærer gjennom landskapet. Vassdragene har stor geologisk verdi, og byr samtidig på store opplevelser for den som oppsøker dem. Her finnes grotter, underjordiske elver og jordbruer hvor elva har gravd seg ned i landskapet, men latt en naturlig “steinbru” stå igjen så besøkende kan krysse elva tørrskodd.

– Láhku er et viktig friluftslivsområde i regionen, men det er i hovedsak lokale besøkende som kommer til Láhku for å oppleve kontrastene og de unike opplevelsene som nasjonalparken byr på, sier Nord-Varhaug.

Minner fra tidligere tider

Nasjonalparken er i stor grad urørt av tekniske inngrep, men har likevel spor etter mennesker. Her finner man spor etter tidligere tiders jakt- og fangsttradisjoner og reindrift. Området har også samiske kulturminner, noen av dem mer enn hundre år gamle.

Besøkende kan bruke T-merkede stier i sentrale deler av nasjonalparken, og det merkes skiløyper om vinteren. Det finnes også utleiehytter.

Norges nyeste nasjonalpark er 188 kvadratkilometer stor og ligger i kommunene Beiarn, Gildeskål og Meløy. Den grenser til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og ligger i nærheten av nasjonalparkene Sjunkhatten og Junkerdal. Mange mindre verneområder finnes også i samme region.

Láhku nasjonalpark ble opprettet av Kongen i statsråd 14. desember 2012.

Ørret er et av fiskeslagene besøkende i Lahku nasjonalpark kan få på kroken. Nasjonalparken huser en rekke innsjøer og vassdrag.

 

Oppdatert: 14.12.2012