Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker

Nya Kontorsbarometern

Press & media

Varje vardag går omkring 2,1 miljoner svenskar till ett kontor. I Kontorsbarometern tar vi reda på vad de tycker, tänker och önskar sig. Stort och smått, högt och lågt, seriöst och kuriöst. I den senaste barometern har
2025 personer mellan 18-65 år runt om i Sverige svarat på frågor om sin kontorsvardag. Nytt för i år är att
du själv kan bidra med dina egna svar och åsikter. Läs mer om undersökningen

2025 svar
2025 undersökningssvar 0 internetröster
73%

gör privata saker på kontoret som de
inte vill att någon annan ska upptäcka

Hur gör du? Händer det att du gör privata saker på kontoret som du helst inte vill att någon annan ska upptäcka?

13%
60%
25%
2%
510 svar
510 undersökningssvar 0 internetröster
x

Vad är din åsikt? Bidra gärna med dina egna svar till Kontorsbarometern.
Med radioknappen ( ) kan du välja 1 alternativ och med
flervalsknappen ( ) kan du välja flera. Gör din röst hörd!

Därför låter 25% bli
att göra privata saker
på kontoret
1465 svar
1465 undersökningssvar 0 internetröster
58%
50%
47%
33%
19%
14%
11%
7%
4%
7%
3%