WELKOM BIJ STICHTING PEAKOIL NEDERLAND

Feit is dat de conventionele olieproductie aan het dalen is. Onze inschatting is dat de algehele olieproductie snel zal volgen en olie de komende jaren duurder, vuiler en van lagere kwaliteit zal zijn. Deze toenemende schaarste heeft een grote impact op een olieverslaafde maatschappij. Wij doen naar onderzoek naar de grote vraag: hoeveel olie er nog over en welke gevolgen zal dit hebben voor economie en maatschappij. Met die kennis proberen we beleidsmakers, politici en bedrijven te overtuigen van de noodzaak voor een snelle transitie in chemie en transport. Een transitie weg van olie afhankelijkheid. Om dat te kunnen doen zijn we afhankelijk van uw inzet. Steun ons!

Peakoil Nederland is grotendeels een vrijwilligersorganisatie. Een groep van 10 vrijwilligers is actief met onderzoek, voorlichting en lobbywerk. Daarnaast kunnen we beroep doen op een breed netwerk van experts, zowel binnen als buiten Nederland. Onder andere door ons lidmaatschap van the Association for the Study of Peakoil and Gas (ASPO) een internationaal netwerk van wetenschappers, researchers en peakoil voorlichters. Meer weten?