"Изтриване"

Смесване на реалния свят с дигиталния "augmented reality"или интеракция между действтелни и компютъно генерирани обекти. Най-често става въпрос за заснемане на реалния образ с камера и добавяне на компютърно генерирани елементи към него в реално време.

Това е една от многото теми, с които се сблъсках, започвайки да уча Дигитални изкуства. "Разширената реалност" ми направи силно впечатление още на пръв поглед с възможностите си да превърне обикновения зрител в актьор, който да реализира един диалог на по-високо ниво с компютъра. Камерата следи всяко негово помръдване на тялото, промяна в погледа или изражението, компютърът прави възможно допълването със съществуващи само във виртуалния свят образи към тази картина.

Това веднага ме провокира да започна да мисля в тази посока. Така се роди и идеята за "Изтриване" - интерактивна инсталация, представляваща огледало, от което човек може да изтрива отражението си чрез своите собствени движения.  

Така човек реално фигурира в интериора и заставайки пред камерата, тя засича неговоите движения. Всяко помръдване го изтрива от екрана. В реалния свят образът на човек съществува. И в това няма нищо противоестествено. Но комуникирайки с компютърно-генерираната, реалната действителност постепенно губи очертания. Губи се и образът на "реалния" участник в този диалог. Възниква една "разширена реалност". Разширена, защото чрез действията си, човек е сподобен да налага промени освен в средата, в която се намира, а и във виртуалната среда.

(download)

 

Стефан Дончев