Par lappuses saturu

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts plašā zonā pāri Eirāzijas vidienei no Rietumeiropas līdz pat Tālajiem Austrumiem. Nav sastopams Islandē un Sibīrijas N daļā. Ziemo W un S Eiropā, Ziemeļāfrikā, Tuvajos Austrumos, Indijas subkontinenta N daļā, Ķīnas NE daļā, Korejā un Japānā. Trīspadsmit pasugas, Latvijā Alauda arvensis arvensis (del Hoyo, Elliott, Christie 2004).

Pavasarī ierodas ligzditāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo, caurceļo

Reti pārziemo, domājams vienīgi rietumu daļā

Lauku cīrulis Alauda arvensis

Pape, 13-Mai-2007. © Gvido Saulītis.

Dziesma. Rudbārži, 11-Apr-2003. © Ints Folkmanis (17).

Dziesma. Valle, 9-Apr-2006. © Agris Celmiņš (50).
Saucieni (lokāls ligzdotājs). Hyllekrog, Dānija, 16-Aug-2010. © Agris Celmiņš (19).

Latvijā ļoti parasts ligzdotājs un caurceļotājs. Reti pārziemo.

Garums: 18-19 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Nīgrandes pag., Sa, 3-Feb-2002, 1-N R.Grīnbergs.
Svētes lejteces lauki, Jl, 3-Feb-2002, vairāki redzēti/dzirdēti. A.Kalvāns, I.Kalvāns, O.Keišs.
Ērgļu apk., Ma, 3-Feb-2002, 1 dzirdēts pārlidojam. E.Skujiņa.
Grobiņa, Lp, 8-Feb-2004, 2 Ālandes upes lankā. R.Rekmanis.
Saldus, 10-Feb-2000. Z.Jansone.
Pape, Lp, 11-Feb-2008, 2-N. K.Millers.
Remtes apk., Sa, 11-Feb-2008, 1 migrēja. O.Zonbergs.

Vēlākie migrantu novērojumi rudenī
Vecdaugava, Rp, 4-Dec-2000, balss. U.Ļoļāns.
Grobiņa, Lp, 4-Dec-2004, 1 migrēja, dzirdēta balss. R.Rekmanis.
Liepāja, 2-Dec-2012, 2-S ostas dienvidu mola galā. J.Jansons, M.Jaunzemis, A.Mankus.
Pape, Lp, 28-Nov-1985, 1. V.Roze.
Akmeņrags, Lp, 27-Nov-2005, 1. K.Funts, A.Klepers, M.Tīrums.

Lokālu putnu novērojumi decembrī (vēli migranti vai potenciāli ziemotāji)
Lielupes grīva, Jr, 7-Dec-1991, 3. A.Kuročkins (pieņemts, ka lokāli).
Bērzciems, Tu, 12-Dec-1997, 1. Engures stacionāra žurnāls (pieņemts, ka lokāls).
Vaiņodes novads (Velda), Lp, 4-Dec-2009, 1 ceļmalā. D.Grietēns.
Liepājas ez., 12-Dec-2009, 1 uz Golodova dambja. G.Grandāns.
Aizputes novads (Liepājas šosejas malā), 17-Dec-2009, 1. K.Millers.
Liepāja, 2-Dec-2012, 2 pie LBT graudu termināla. J.Jansons, M.Jaunzemis, A.Mankus.
Liepājas ez., 2-Dec-2012, 1 uz Golodova dambja. J.Jansons, M.Jaunzemis, A.Mankus (uzturas kopš 23-Nov. K.Millers).
Pape, Lp, 3-Dec-2012, 1 izcelts bijušajā šautuvē. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 11-Dec-2012, vismaz 20 jauktā barā kopā ar vismaz 20 Lapzemes stērstēm Calcarius lapponicus. K.Millers.

Ziemotāju novērojumi janvārī (plus divi februāra sākumā)
Engure, Tu, 14-Jan-2001, 3 lidojumā gar jūrmalu ziemeļu virzienā. N.Zeidaks.
Ziedkalne, Jl, 18-20-Jan-2004, 1 uz Jelgavas / Dobeles r. robežas. A.Kalvāns u.c.
Jūrmalciems, Lp, 1-Feb-2005, 1 kāpu garajā zāle. P.Weldon (izslēdzot migrantu, jo vēls pavasaris).
Liepāja, 14-16-Jan-2006, 1 ostas malā starp LBT terminālu un O.Kalpaka ielu. K.Millers, B.Valkaša, M.Jaunzemis.
Auri, Do, 16-23-Jan-2006, 2. M.Tīrums, A.Klepers, L.Priedāja.
Akmeņrags, Lp, 21-Jan-2006, 1-S (īslaicīgi nolaidās). A.Auniņš, O.Opermanis.
Lutriņu pag., Sa, 22-Jan-2007, 1 uz ceļa Saldus-Kuldīga. M.Jaunzemis.
Kapsēde, Lp, 7-Jan-2009, 2. K.Millers.
Užavas paliene, Ve, 11-Jan-2009, 1-W. K.Millers.
Liepājas ez., 15-21-Jan-2012, 2 uz Golodova dambja. M.Tīrums, U.Piterāns u.c.
Nīcas lauki, Lp, 24-Jan-2012, 3. K.Millers.
Rīgas HES apkārtne, 12-Feb-2012, 1. R.Matrozis, O.Miziņenko (dabasdati.lv).
Nīcas lauki, Lp, 10-Jan-2013, vismaz 36. K.Millers; turpat 10-15 īpatņi 15-Jan. U.Piterāns; 5 īpatņi 23-Jan. R.Rekmanis.
Liepāja, 14-Jan-2013, 1 kāpās pie LBT termināla kopā ar 1 sila cīruli Lullula arborea. U.Piterāns, R.Rekmanis, G.Grandāns (dabasdati.lv).

Literatūra un internets

BirdLife International Species factsheet: Alauda arvensis. Downloaded from http://www.birdlife.org on del Hoyo J., Elliott A., Christie D.A. (eds) 2004. Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 2. Oxford University Press.

Lauku cīrulis Alauda arvensis. Kalni, Saldus novads, 4-Mai-2008. © Jānis Jansons.
bkm

Lauku cīrulis Alauda arvensis. Embūte, Vaiņodes novads, 16-Mai-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Lauku cīrulis Alauda arvensis. Užavas lauki, Ventspils novads, 20-Mai-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Lauku cīrulis Alauda arvensis. Straupciema polderis Babītes ez. rietumu galā, 7-Jūl-2007, jaunais putns (juv). © Marita Krūze.

Labots 10 Feb 2013