EditRegion4

Natuurmonument De Beer
Een eerste klas landschap

De Beer in Onze Groote RivierenHet natuurmonument De Beer lag ooit aan de monding van de Nieuwe Waterweg op de kop van Rozenburg. Het was een prachtig voorbeeld van een dynamisch duinsysteem waar de zee vrij spel had. Grote strandvlaktes zorgden voor een ideale vestigingsplaats voor een aantal kustbroedvogels, zoals het visdiefje en de grote stern. De Beer ontwikkelde zich tot een natuurgebied dat, mede door zijn grootte van 1300 hectare, uniek was voor Nederland.

'... als Rotterdam ooit op de Beer aan den Hoek van Holland zou willen bouwen of er op andere wijze de rust verstoorde, dan zouden er naast de protesten van tallooze Nederlanders ook die van de buitenlandsche kenners en minnaars niet uitblijven. Over vijfentwintig jaar zullen we al deze dingen nog beter begrijpen dan thans. Als het dan maar niet te laat is'. Dit scheef Thijsse in 1929 in De Levende Natuur. Zo'n 25 jaar later lagen de eerste plannen voor een haven op de kop van Rozenburg op de tekentafels van het Rotterdamse havenbedrijf.

Op 7 november 1957 maakte de gemeente Rotterdam het plan-Europoort wereldkundig. Dit betekende het begin van de teloorgang van De Beer. Natuurmonument De Beer - ooit door Jac. P. Thijsse omschreven als een 'eerste klas landschap' - sloot op 1 januari 1964. De vernietiging van De Beer kan zonder meer als het grootste milieuschandaal uit de twintigste eeuw worden betiteld. Wat uiteindelijk rest, is een steeds vager wordende herinnering aan een onvoorstelbaar mooi en uniek natuurgebied. Deze website wil de herinnering aan dat prachtige gebied levend houden.

Meest recente toevoegingen

Een kleine topografie van De Beer, no 14 uit de Mededelingenreeks Natuurmnonument De Beer [27 jan 2013]

Boek over De Beer nu met korting en gratis CD [31 dec 2012]

Van Oordt over de Lachstern [28 dec 2012]

Vroege verhalen (uit 1839 en 1913!) over De Beer [24 dec 2012]

Twee verhalen uit het tijdschrift Ardea als webpagina's toegevoegd [23 dec 2012]

Zes verhalen van Gerard Ouweneel over De Beer [16 dec 2012]

 

Zoeken


WWW
Natuurmonument De Beer

Een monument voor een verloren landschap

De Beer is er al lang niet meer. Gelukkig is wel veel bewaard gebleven: dia's, foto's, zelfs een enkele film en andere memorabilia. En voor wie volhardend is: ook in een aantal Nederlandse archieven zijn sporen van het natuurmonument De Beer achtergebleven. En zo is het mogelijk gebleken veel over De Beer te reconstrueren.

Deze website laat daar de resultaten van zien: de geschiedenis van De Beer met het ontstaan en de ondergang, het geweldige landschap van De Beer, de vogels waarop de roem van De Beer voor een groot deel gebaseerd was, maar ook de mensen. Daarmee is deze website een monument voor een verloren landschap.

Voor de CD en het boek over De Beer zie onderaan deze pagina.

Groene strand op De Beer

 

Het hierboven aangehaalde citaat van Thijsse is te vinden in De Levende Natuur 34,147-148, 1929.

Afbeeldingen op deze pagina
Header: Grotesternkolonie, Wabe Korfmaker, collectie M. Bakelaar.
Boven: De Beer naar een aquarel van J. Voerman jr. in Jac. P. Thysse, Onze groote rivieren, Verkade, 1938.
Onder: Het Groene Strand, Wabe Korfmaker, collectie M. Bakelaar.

Laatste wijziging op 1 maart 2013.